Mga Buhat han mga Apostol 26:1-32

  • An depensa ni Pablo ha atubangan ni Agripa (1-11)

  • Igin-istorya ni Pablo an iya kakombirte (12-23)

  • Reaksyon nira Festo ngan Agripa (24-32)

26  Hi Agripa+ nagsiring kan Pablo: “Gintutugotan ka pagyakan para ha imo kalugaringon.” Salit igin-unat ni Pablo an iya kamot ngan nagtikang han iya pagdepensa:  “Mahitungod han ngatanan nga butang nga igin-aakusar ha akon han mga Judio,+ Hadi Agripa, nalilipay ako nga ha imo atubangan ako magdidepensa yana nga adlaw,  labi na kay eksperto ka ha ngatanan nga kustomre pati na ha mga kontrobersya ha butnga han mga Judio. Salit nakikimalooy ako ha imo nga mapailubon nga pamatian ako.  “Ha pagkamatuod, an paagi han akon pagkinabuhi tikang ha pagkabata ha butnga han akon katawohan* ngan ha Jerusalem hinbabaroan gud han ngatanan nga Judio+  nga nakilala ha akon tikang pa hadto, kon andam hira magtestigo, nga uyon ha pinakaistrikto nga sekta han amon relihiyon,+ nagkinabuhi ako sugad nga Pariseo.+  Pero ginbibista ako yana tungod kay naglalaom ako ha saad han Dios ha amon mga kaapoy-apoyan;+  amo gihapon ini an saad nga ginlalaoman han amon 12 nga tribo nga makita an katumanan pinaagi han maduruto nga pagbuhat hin sagrado nga pag-alagad ha iya ha gab-i ngan adlaw. Tungod hini nga paglaom gin-aakusaran ako han mga Judio,+ O Hadi.  “Kay ano nga gintatagad* han iba ha iyo nga diri katoohan nga an Dios nagbubuhi han mga patay?  Ako mismo kombinsido hadto nga sadang ako maghimo hin damu nga buhat basi kontrahon an ngaran ni Jesus nga Nazareno. 10  Ini gud an akon ginbuhat ha Jerusalem, ngan damu han mga baraan an akon iginpapriso,+ kay nakakarawat ako hin awtoridad tikang ha punoan nga mga saserdote;+ ngan han papatayon na hira, inuyon ako hito. 11  Pinaagi han pagsirot ha ira hin agsob ha ngatanan nga sinagoga, nangalimbasog ako nga piriton hira nga isalikway an ira pagtoo; ngan tungod kay napupungot gud ako ha ira, gintimaraot ko hira bisan ha iba nga mga syudad. 12  “Han ginbubuhat ko ini samtang nagbibiyahe ako ngadto ha Damasco nga may awtoridad ngan sugo tikang ha punoan nga mga saserdote, 13  nakita ko ha dalan durante han udto, O Hadi, nga may lamrag tikang ha langit nga mas masilaw pa kay ha kapawa han adlaw nga nagsanag ha akon palibot ngan ha palibot han mga kaupod ko ha pagbiyahe.+ 14  Ngan katumba namon ngatanan ha tuna, nakabati ako hin tingog nga nasiring ha akon ha Hebreo nga yinaknan: ‘Saul, Saul, kay ano nga gintitimaraot mo ako? An padayon nga pagbinanyak ha mga igturusok* nagpapakuri ha imo.’ 15  Pero nagsiring ako: ‘Hin-o ka, Ginoo?’ Ngan an Ginoo nagsiring: ‘Ako hi Jesus, nga imo gintitimaraot. 16  Pero buhát ngan tindog. Ini an hinungdan nga nagpakita ako ha imo, basi pilion ka sugad nga surugoon ngan saksi han mga butang nga imo nakita ngan han mga butang nga ipapakita ko ha imo mahitungod ha akon.+ 17  Ngan tatalwason ko ikaw tikang hini nga katawohan ngan tikang ha mga nasud, nga pakakadtoan ko ha imo+ 18  basi abrihan an ira mga mata,+ basi pagawson hira tikang ha kasisidman+ ngadto ha kalamrag+ ngan tikang ha awtoridad ni Satanas+ ngadto ha Dios, basi makakarawat hira hin kapasayloan han mga sala+ ngan han panurundon han mga ginbaraan pinaagi han ira pagtoo ha akon.’ 19  “Salit, Hadi Agripa, waray ko igbalewaray an bisyon tikang ha langit, 20  lugod iginpahayag ko siyahan ha mga taga-Damasco+ ngan katapos ha mga taga-Jerusalem,+ ngan ha bug-os nga rehiyon han Judea, ngan pati liwat ha mga nasud, an mensahe nga kinahanglan magbasol hira ngan dumaop ha Dios pinaagi han mga buhat nga nagpapamatuod nga nagbabasol hira.+ 21  Tungod hini gindakop ako han mga Judio didto ha templo ngan nangalimbasog hira pagpatay ha akon.+ 22  Pero tungod kay nakarawat ko an bulig nga tikang ha Dios, tubtob yana nagpapadayon ako ha pagpamatuod ha mga ubos ngan ha mga prominente, ngan waray ako iba nga ginyayakan labot han ginsiring han mga sinurat han mga Propeta ngan ni Moises mahitungod han mahitatabo+ 23  nga an Kristo mag-aantos,+ ngan sugad nga an siyahan nga babanhawon tikang ha mga patay,+ magpapasamwak hiya hin kalamrag ngada hini nga katawohan+ ngan ha mga nasud.” 24  Yana samtang ginyayakan ni Pablo ini nga mga butang ha iya pagdepensa, nagsiring hi Festo ha daku nga tingog: “Nalulurong ka na, Pablo! Tungod han imo damu nga hinbabaroan nalulurong ka na!” 25  Pero nagsiring hi Pablo: “Diri ako nalulurong, Harangdon nga Festo, lugod nagyayakan ako han mga pulong han kamatuoran ngan may maopay nga panhunahuna. 26  Ha pagkamatuod, an hadi nga akon iginkakaistorya nga may daku nga kagawasan maaram gud hini nga mga butang; kombinsido ako nga waray bisan usa hini nga mga butang an diri niya hinbabaroan, kay waray bisan usa hini an ginbuhat hin tago.+ 27  Natoo ka ba ha mga sinurat han mga Propeta, Hadi Agripa? Maaram ako nga natoo ka.” 28  Pero hi Agripa nagsiring kan Pablo: “Diri mag-iiha makukombinse mo na ako nga magin Kristiano.” 29  Tungod hito nagsiring hi Pablo: “Naghahangyo ako ha Dios nga ha halipot nga panahon man o ha hilawig nga panahon, diri la ikaw kondi an ngatanan liwat nga namamati ha akon yana magin pariho unta ha akon, labot la hini nga mga gapos.” 30  Katapos, binuhát an hadi pati na an gobernador ngan hi Bernice ngan an kalalakin-an nga nangangalingkod upod nira. 31  Pero samtang nabaya hira, nagsiring hira ha usa kag usa: “Ini nga tawo waray ginbubuhat nga angay hin kamatayon o kaprisohan.”+ 32  Katapos nagsiring hi Agripa kan Festo: “Ini nga tawo ginbuhian na unta kon waray hiya mag-apela ha Cesar.”+

Mga footnote

O “nasud.”
Lit., “ginhuhukman.”
An igturusok usa nga matais nga kahoy nga ginagamit basi pagiuson an usa nga hayop.