Mga Buhat han mga Apostol 15:1-41

  • Pagdiskusyon ha Antiokia may kalabotan ha pagturi (1, 2)

  • An pakiana gindara ha Jerusalem (3-5)

  • Mga tigurang ngan mga apostol nagkatirok (6-21)

  • Surat han nagmamando nga lawas (22-29)

  • An mga kongregasyon nadasig han surat (30-35)

  • Hira Pablo nga Bernabe nagbulag (36-41)

15  Yana may kalalakin-an nga linugsad tikang ha Judea ngan nagtikang pagtutdo ha kabugtoan: “Kon diri kamo magpaturi uyon ha kustomre ni Moises,+ diri kamo matatalwas.”  Pero katapos han diri harumamay nga pakiglantugi ngan pakigdiskusyon nira Pablo ngan Bernabe ha ira, gintokahan hira Pablo, Bernabe, ngan an pipira pa basi kumadto ha mga apostol ngan mga tigurang ha Jerusalem+ may kalabotan hini nga isyu.*  Salit katapos updan han kongregasyon hin pipira ka distansya ini nga kalalakin-an, nagpadayon hira nga ginlalatas an Fenicia ngan Samaria, nga nagsusumat hin detalyado mahitungod ha kakombirte han mga tawo han mga nasud ngan nagdadara hin daku nga kalipay ha ngatanan nga kabugtoan.  Pag-abot nira ha Jerusalem, ginkarawat hira hin maopay han kongregasyon ngan han mga apostol ngan han mga tigurang, ngan iginsumat nira an damu nga butang nga ginbuhat han Dios pinaagi ha ira.  Pero an pipira nga tikang ha sekta han mga Pariseo nga nagin mga tumuroo tinindog tikang ha ira mga lingkoran ngan nagsiring: “Kinahanglan turion hira ngan sugoon nga tumanon an Balaud ni Moises.”+  Salit nagkatirok an mga apostol ngan an mga tigurang basi hisgotan ito.  Katapos hin maiha nga pagdiskusyon, binuhát hi Pedro ngan nagsiring ha ira: “Mga kalalakin-an, mga kabugtoan, maaram gud kamo nga tikang ha siyahan nga mga adlaw an Dios nagpili ha akon ha butnga niyo basi pinaagi han akon baba mabatian han mga tawo han mga nasud an mensahe han maopay nga sumat ngan tumoo hira.+  Ngan an Dios, nga maaram han kasingkasing,+ nagpamatuod pinaagi ha paghatag ha ira han baraan nga espiritu,+ sugad la han ginbuhat liwat niya ha aton.  Ngan waray gud hiya magpakita hin pagpaurog ha butnga naton ngan nira,+ lugod ginputli niya an ira kasingkasing tungod han ira pagtoo.+ 10  Salit kay ano nga ginsasarihan niyo yana an Dios pinaagi ha pagbutang hin yugo+ ha liog han mga disipulo nga bisan an aton mga kaapoy-apoyan o kita waray makaakos pagpas-an?+ 11  Lugod, natoo kita nga matatalwas kita pinaagi han diri matupngan nga pagkabuotan han Ginoo nga hi Jesus,+ ngan sugad man hira.”+ 12  Tungod hito nagmingaw an ngatanan, ngan namati hira kanda Bernabe ngan Pablo samtang iginsusumat nira an damu nga tigaman ngan urusahon nga mga butang nga ginbuhat han Dios ha mga nasud pinaagi ha ira. 13  Katapos nira magyakan, nagsiring hi Santiago: “Mga kalalakin-an, mga kabugtoan, pamatii niyo ako. 14  Iginsumat hin bug-os ni Symeon+ kon paonan-o an Dios naghatag hin atensyon ha mga nasud ha siyahan nga higayon basi magkuha ha ira hin katawohan nga magdadara han iya ngaran.+ 15  Ngan nauyon hini an mga pulong han mga Propeta, sugad la han nahisurat: 16  ‘Katapos hini nga mga butang, mabalik ako ngan titindugon utro an narumpag nga tolda* ni David; tutukuron ko utro an mga guba hito ngan igpapahiuli ko ito, 17  basi an nanhibilin nga mga tawo mamiling gud kan Jehova,* upod an mga tawo han ngatanan nga nasud, an mga tawo nga gintatawag ha akon ngaran, nasiring hi Jehova,* nga nagbubuhat hini nga mga butang,+ 18  nga hinbaroan tikang ha kadaan nga panahon.’+ 19  Salit an akon desisyon,* diri pakurian adton tikang ha mga nasud nga nadaop ha Dios,+ 20  kondi suratan hira nga maglikay ha mga butang nga nahugawan han mga idolo,+ ha seksuwal nga imoralidad,*+ ha pagkaon hin hayop nga natilo,* ngan ha dugo.+ 21  Kay tikang pa ha kadaan nga mga panahon may mga nagsasangyaw han mga sinurat ni Moises ha tagsa nga syudad, kay ginbabasa ito ha daku nga tingog ha mga sinagoga ha kada sabbath.”+ 22  Katapos an mga apostol ngan an mga tigurang, upod an bug-os nga kongregasyon, nagdesisyon nga magpadara hin pinili nga mga lalaki tikang ha ira ngadto ha Antiokia, upod nira Pablo ngan Bernabe; iginpadara nira hi Judas nga gintatawag nga Barsabas ngan hi Silas,+ nga nangunguna nga mga lalaki ha butnga han kabugtoan. 23  Iginsurat nira ini ngan iginpadara pinaagi ha ira: “Tikang ha mga apostol ngan ha mga tigurang, nga iyo kabugtoan, para ha kabugtoan ha Antiokia,+ Sirya, ngan Cilicia nga tikang ha mga nasud: Karawata an amon pangumusta! 24  Tungod kay hinbatian namon nga may pipira tikang ha amon nga kinada ha iyo ngan nakasamok ha iyo tungod han ira ginyakan,+ nga nagsasari pagdaot ha iyo,* bisan kon waray namon hira sugoa, 25  urosa nga nagdesisyon kami nga magpili hin mga lalaki nga ipapadara ha iyo upod han amon hinigugma nga hira Bernabe ngan Pablo, 26  mga lalaki nga iginbutang ha peligro an ira kinabuhi* para ha ngaran han aton Ginoo nga hi Jesu-Kristo.+ 27  Salit amon iginpapadara hira Judas ngan Silas, basi maisumat liwat nira ha iyo an amo gihapon nga mga butang.+ 28  Kay an baraan nga espiritu+ ngan kami mismo nagdesisyon nga diri kamo dugangan hin pinas-an, labot la hini nga mga butang nga ginkikinahanglan: 29  nga padayon nga maglikay ha mga butang nga iginhalad ha mga idolo,+ ha dugo,+ ha pagkaon hin hayop nga natilo,*+ ngan ha seksuwal nga imoralidad.*+ Kon maglikay gud kamo hini nga mga butang, maghihingaopay kamo. Maopay nga panlawas ha iyo!”* 30  Salit han ginpalakat ini nga mga lalaki, linugsad hira ngadto ha Antiokia, ngan gintirok nira an bug-os nga grupo ngan iginhatag ha ira an surat. 31  Katapos ito basahon, nagkalipay hira tungod han pagdasig. 32  Ngan hira Judas ngan Silas, tungod kay mga propeta liwat hira, nagdasig ha kabugtoan pinaagi han damu nga pahayag ngan ginparig-on hira.+ 33  Katapos nira magpabilin didto hin pipira ka panahon, ginpalakat hira hin mamurayawon han kabugtoan tipabalik ha mga nagpadara ha ira. 34 * —— 35  Pero hira Pablo ngan Bernabe nagpabilin ha Antiokia, nga nagtututdo ngan nagpapasamwak han maopay nga sumat han pulong ni Jehova,* upod an damu nga iba pa. 36  Paglabay hin pipira ka adlaw, nagsiring hi Pablo kan Bernabe: “Yana* balikon naton ngan bisitahon an kabugtoan ha tagsa nga syudad diin iginpasamwak naton an pulong ni Jehova,* basi kitaon an ira kahimtang.”+ 37  Hi Bernabe nag-insister nga iupod hi Juan, nga gintatawag nga Marcos.+ 38  Pero hi Pablo waray maruyag nga iupod nira hiya kay ginbayaan niya hira ha Pamfilia ngan waray na umupod ha ira ha buruhaton.+ 39  Tungod hito, nasisina nga naglantugi hira, salit nagbulag hira; ngan igin-upod ni Bernabe+ hi Marcos ngan naglayag hira ngadto ha Ciprus. 40  Ginpili ni Pablo hi Silas ngan binaya katapos hiya itapod han kabugtoan ha diri matupngan nga pagkabuotan ni Jehova.*+ 41  Ginlibot niya an Sirya ngan Cilicia, nga ginpaparig-on an mga kongregasyon.

Mga footnote

O “gindidiskusyonan.”
O “payag; balay.”
Kitaa an Ap. A5.
Kitaa an Ap. A5.
O “opinyon.”
O “nga ginpatay nga waray paturoa an dugo.”
Ha Griego, por·neiʹa. Kitaa an Glossary.
O “iyo mga kalag.”
O “ira kalag.”
O “Adios.”
Ha Griego, por·neiʹa. Kitaa an Glossary.
O “nga ginpatay nga waray paturoa an dugo.”
Kitaa an Ap. A3.
Kitaa an Ap. A5.
O posible nga “Tana.”
Kitaa an Ap. A5.
Kitaa an Ap. A5.