Mga Buhat han mga Apostol 1:1-26

  • Mensahe kan Teofilo (1-5)

  • Mga saksi ngadto ha mga sidsid han tuna (6-8)

  • Hi Jesus sinaka ha langit (9-11)

  • Mga disipulo urosa nga nagtirirok (12-14)

  • Matias ginpili kasaliwan ni Judas (15-26)

1  Ha siyahan nga asoy nga akon ginhimo, O Teofilo, akon gin-unabi an ngatanan nga butang nga ginbuhat ngan igintutdo ni Jesus tikang ha tinikangan+  tubtob ha adlaw nga gindara hiya ha langit,+ katapos niya maghatag hin mga instruksyon pinaagi han baraan nga espiritu ha mga apostol nga iya ginpili.+  Katapos niya mag-antos, nagpakita hiya ha ira nga buhi pinaagi hin damu nga makakombinse nga ebidensya.+ Nakita nira hiya ha sulod hin 40 ka adlaw, ngan nag-istorya hiya mahitungod han Ginhadian han Dios.+  Samtang nakikigkatirok hiya ha ira, ginsugo niya hira: “Ayaw kamo pagbaya ha Jerusalem,+ lugod padayon nga maghulat kamo ha iginsaad han Amay,+ nga hinbatian niyo ha akon;  kay ha pagkamatuod, hi Juan nagbawtismo pinaagi han tubig, pero kamo babawtismohan pinaagi han baraan nga espiritu+ pipira ka adlaw katapos hini.”  Salit han nagkatirok hira, nagpakiana hira ha iya: “Ginoo, igpapahiuli mo ba an ginhadian ha Israel hini nga panahon?”+  Nagsiring hiya ha ira: “Diri niyo kinahanglan hibaroan an mga panahon o mga peryodo han panahon nga an Amay gud la an may katungod* ha pagdesisyon.+  Kondi makarawat kamo hin gahum kon an baraan nga espiritu kumada na ha iyo,+ ngan magigin mga saksi+ ko kamo ha Jerusalem,+ ha bug-os nga Judea ngan Samaria,+ ngan ngadto ha pinakahirayo nga bahin* han tuna.”+  Katapos niya igsiring ini nga mga butang, samtang nagkikinita hira, gindara hiya tipaigbaw ngan gintabonan hin dampog ngan waray na nira hiya makita.+ 10  Ngan samtang nagkikinita hira ha langit han nagtitipaigbaw hiya, tigda nga may duha nga lalaki nga busag an bado+ nga tinindog ha sapit nira 11  ngan nagsiring: “Mga lalaki nga taga-Galilea, kay ano nga nagkikinita kamo ha langit? Ini nga Jesus nga gindara ha langit tikang ha iyo maabot ha paagi nga pariho han nakita niyo nga pagkadto niya ha langit.” 12  Katapos, binalik hira ha Jerusalem+ tikang ha bukid nga tinatawag nga Bukid han mga Olibo, nga hirani ha Jerusalem, nga mga tunga ka milya* la an distansya. 13  Pag-abot nira, sinaka hira ha kwarto ha igbaw diin hira naukoy—hi Pedro pati na hira Juan ngan Santiago ngan Andres, hira Felipe ngan Tomas, hira Bartolome ngan Mateo, hi Santiago nga anak ni Alfeo, ngan hi Simon nga madasigon, ngan hi Judas nga anak ni Santiago.+ 14  Hira ngatanan padayon nga nag-inampo nga may uusa nga katuyoan, upod an pipira nga babaye+ ngan hi Maria nga nanay ni Jesus ngan an Iya mga bugto nga lalaki.+ 15  Hito nga mga adlaw, tinindog hi Pedro ha butnga han kabugtoan (an kadamu* han mga tawo mga 120 ngatanan) ngan nagsiring: 16  “Mga kalalakin-an, mga kabugtoan, kinahanglan matuman an kasuratan nga igintagna han baraan nga espiritu pinaagi kan David mahitungod kan Judas,+ nga naggiya han mga nag-aresto kan Jesus.+ 17  Kay usa hiya ha amon+ ngan nagkaada hiya bahin hini nga ministeryo.* 18  (Salit ini mismo nga tawo pinalit hin tuna gamit an suhol han iya pagkadiri-matadong,+ ngan han kahulog niya nga nauna an ulo, naburit an iya lawas* ngan nahigawas an ngatanan niya nga tinai.+ 19  Hinbaroan ini han ngatanan nga naukoy* ha Jerusalem, salit ito nga tuna gintawag nga A·kelʹda·ma ha ira yinaknan, karuyag sidngon, “Tuna han Dugo.”) 20  Kay iginsurat ha libro han Mga Salmo, ‘Magin binayaan unta an iya urukyan, ngan mawad-an unta ito hin umurukoy’+ ngan, ‘An iya pribilehiyo sugad nga paramangno mahingadto unta ha iba.’+ 21  Salit kinahanglan nga ha mga lalaki nga inupod ha amon ha bug-os nga panahon nga an Ginoo nga hi Jesus nagbubuhat han iya mga buruhaton* ha butnga namon, 22  tikang han ginbawtismohan hiya ni Juan+ tubtob han adlaw nga gindara hiya ha langit tikang ha amon,+ an usa hini nga mga lalaki sadang magin testigo kaupod namon mahitungod han iya pagkabanhaw.”+ 23  Salit nagrekomendar hira hin duha, hi Jose nga gintatawag nga Barsabas, nga gintatawag liwat nga Justo, ngan hi Matias. 24  Katapos nag-ampo hira ngan nagsiring: “O Jehova,* ikaw nga maaram han kasingkasing han ngatanan,+ ipakita kon hin-o hini nga duha nga lalaki an imo ginpili 25  nga masaliwan hini nga ministeryo ngan pagkaapostol, nga ginbayaan ni Judas basi buhaton an iya karuyag.”+ 26  Salit nagripa hira para ha ira,+ ngan hi Matias an napili, ngan igindugang* hiya ha 11 nga apostol.

Mga footnote

O “awtoridad.”
O “ngadto ha mga sidsid.”
Mga 1 km. Lit., “nga usa ka adlaw han sabbath nga pagbiyahe.”
O “grupo.”
Kitaa an Glossary.
O “tiyan.”
Ha iba nga lugar, “naistar.”
Lit., “nasulod ngan nagawas.”
Kitaa an Ap. A5.
O “igin-upod,” karuyag sidngon, gintagad nga kapariho han 11.