Mga Buhat han mga Apostol 24:1-27

  • Mga akusasyon kontra kan Pablo (1-9)

  • An depensa ni Pablo ha atubangan ni Felix (10-21)

  • Kaso ni Pablo ginlangan hin duha ka tuig (22-27)

24  Paglabay hin lima ka adlaw, inabot an hitaas nga saserdote nga hi Ananias+ upod an pipira nga tigurang ngan an mamumulong ha publiko* nga Tertulo an ngaran, ngan iginpresenta nira ha gobernador+ an ira kaso kontra kan Pablo.  Han gintawag hi Tertulo, nagtikang hiya pag-akusar kan Pablo, nga nasiring: “Tungod kay naieksperyensyahan namon an daku nga kamurayawan pinaagi ha imo ngan tungod han imo abanse nga pagplano nagkakaada mga reporma hini nga nasud,  ha ngatanan nga panahon ngan ha ngatanan liwat nga lugar kinakarawat namon ito nga may daku gud nga pagpasalamat, Harangdon nga Felix.  Pero basi diri na ako makalangan pa ha imo, nakikimalooy ako ha imo nga pamatian kami hin madaliay tungod han imo pagkabuotan.  Kay nakita namon nga sugad hin peste* ini nga tawo,+ nga nag-aaghat ha ngatanan nga Judio ha bug-os nga inuukyan nga tuna nga magrebelde ha gobyerno,+ ngan usa hiya nga lider han sekta han mga Nazareno.+  Nagsari liwat hiya nga pasiparahan an templo, salit gindakop namon hiya.+ 7 * ——  Kon iimbistigaron mo hiya, mahibabaro ka hini ngatanan nga butang nga amon igin-aakusar ha iya.”  Inapi liwat an mga Judio ha pag-atake, nga marig-on nga nasiring nga tinuod ito nga mga butang. 10  Pagtangdo han gobernador kan Pablo basi payaknon hiya, nagsiring hiya: “Tungod kay maaram gud ako nga damu ka tuig ka na nga hukom hini nga nasud, nalilipay ako pagdepensa han akon kalugaringon.+ 11  Kon uusisahon mo, mahibabaroan mo nga mga 12 ka adlaw pa la tikang han sinagka ako ha Jerusalem basi magsingba;+ 12  ngan waray nira ako makita nga nakikigdiskusyon ha bisan hin-o ha templo o nag-aaghat ha mga tawo nga magsaramok, ha mga sinagoga man o ha bug-os nga syudad. 13  Diri liwat nira mapapamatud-an ha imo an mga butang nga igin-aakusar nira ha akon yana. 14  Pero gin-aamin ko ini ha imo, nga uyon ha paagi han pagsingba han gintatawag nira nga sekta, hini nga paagi nagbubuhat ako hin sagrado nga pag-alagad ha Dios han akon mga kaapoy-apoyan,+ kay natoo ako han ngatanan nga butang nga aada ha Balaud ngan ha mga sinurat han mga Propeta.+ 15  Ngan naglalaom ako ha Dios, ngan ito nga paglaom an ginpapamulat liwat hini nga mga tawo, nga magkakaada pagkabanhaw+ han mga magtadong ngan han mga diri magtadong.+ 16  Tungod hini pirme ko ginpapangalimbasogan nga magkaada limpyo* nga konsensya ha atubangan han Dios ngan han mga tawo.+ 17  Yana katapos hin damu ka tuig, inabot ako basi magdara ha akon nasud hin mga regalo tungod ha kalooy+ ngan basi maghalad. 18  Samtang ginbubuhat ko ini nga mga butang, nakita nira ako ha templo nga limpyo na uyon ha mga balaud,+ pero waray ako kaupod nga damu nga tawo o magpatikang hin samok. Kondi may mga Judio tikang ha probinsya han Asia 19  nga kinahanglan aanhi unta ha imo atubangan basi akusaran ako kon may-ada gud man hira bisan ano nga kontra ha akon.+ 20  O payakna an mga tawo nga aanhi kon ano nga sayop an ira nakita samtang natindog ako ha atubangan han Sanhedrin, 21  labot la hinin uusa nga butang nga akon ginyakan ha daku nga tingog samtang natindog ako ha butnga nira: ‘Ginhuhukman ako yana ha iyo atubangan tungod kay natoo ako ha pagkabanhaw han mga patay!’”+ 22  Pero tungod kay may hinbabaroan hi Felix mahitungod hini nga Dalan,+ ginlangan la anay niya an ira kaso ngan nagsiring: “Didesisyonan ko ini nga mga butang may kalabotan ha iyo engkaso umabot na hi Lisias nga kumander han militar.” 23  Ngan ginsugo niya an opisyal han kasundalohan nga padayon nga gwardyahan hi Pablo pero tagan hin gutiay nga kagawasan, ngan tugotan an iya katawohan nga asikasuhon an iya mga panginahanglan. 24  Paglabay hin pipira ka adlaw, inabot hi Felix upod hi Drusila nga iya asawa, nga usa nga Judio, ngan iginpatawag niya hi Pablo ngan namati ha iya samtang nagyayakan hiya mahitungod han pagtoo kan Kristo Jesus.+ 25  Pero samtang nag-iistorya hi Pablo mahitungod han pagkamatadong ngan pagpugong ha kalugaringon ngan han tiarabot nga paghukom,+ nahadlok hi Felix ngan nagsiring: “Lakat la anay yana, pero ipapatawag ko ikaw utro kon may higayon na ako.” 26  Kondi naglalaom liwat hiya nga tatagan hiya ni Pablo hin kwarta. Tungod hito mas agsob niya ipatawag hi Pablo ngan nakikiistorya ha iya. 27  Pero paglabay hin duha ka tuig, hi Felix ginsaliwnan ni Porcio Festo; ngan tungod kay karuyag ni Felix nga paboran hiya han mga Judio,+ ginpabay-an niya hi Pablo nga magpabilin ha prisohan.

Mga footnote

O “an abogado.”
O “nga nagpapatikang hin samok.”
Kitaa an Ap. A3.
O “waray ikasaway.”