Mga Buhat han mga Apostol 17:1-34

  • Hira Pablo ngan Silas ha Tesalonica (1-9)

  • Hira Pablo ngan Silas ha Berea (10-15)

  • Hi Pablo ha Atenas (16-22a)

  • Pahayag ni Pablo ha Areopago (22b-34)

17  Yana ginlatas nira an Amfipolis ngan an Apolonia ngan inabot ha Tesalonica,+ diin may sinagoga han mga Judio.  Salit sugad han nabatasan ni Pablo,+ sinulod hiya ngadto ha ira, ngan ha tulo nga sabbath nangatadongan hiya ha ira tikang ha Kasuratan,+  nga igin-iesplikar ngan ginpapamatud-an pinaagi hin mga reperensya nga an Kristo kinahanglan mag-antos+ ngan mabuhi tikang ha mga patay,+ nga nasiring: “Ini an Kristo, ini nga Jesus nga akon iginpapasamwak ha iyo.”  Sugad nga resulta, an iba ha ira nagin mga tumuroo ngan nakig-upod kanda Pablo ngan Silas,+ sugad man an damu gud nga Griego nga nagsisingba ha Dios, pati na an damu nga prominente nga kababayin-an.  Pero nangabugho an mga Judio,+ ngan nagtirok hira hin magraot nga kalalakin-an nga nag-iinistambay ha merkado ngan nagporma hin grupo ngan nagpatikang hin samok ha syudad. Ginsulong nira an balay ni Jason ngan ginbiling hira Pablo ngan Silas basi madara ngadto ha grupo.  Han waray nira hira hiagii, gindanas nira hi Jason ngan an pipira han kabugtoan ngadto ha mga magmarando han syudad, nga naggiginuliat: “An mga tawo nga nag-aaghat hin samok ha inuukyan nga tuna aanhi liwat,+  ngan gin-abiabi hira ni Jason sugad nga iya mga bisita. Ini hira ngatanan nakontra ha mga balaud han Cesar, nga nasiring nga may iba nga hadi, hi Jesus.”+  Pakabati nira hini nga mga butang, an mga tawo ngan an mga magmarando han syudad naalarma;  ngan katapos nira pabaydon hin piyansa hi Jason ngan an iba pa, ginbuhian nira hira. 10  Pagkagab-i, ginpakadto dayon han kabugtoan hira Pablo ngan Silas ha Berea. Pag-abot nira didto, sinulod hira ha sinagoga han mga Judio. 11  Yana ini hira mas abrido an hunahuna kay han mga aadto ha Tesalonica, kay ginkarawat nira an pulong nga may andam gud nga hunahuna, nga gin-uusisa hin maopay an Kasuratan kada adlaw basi makita kon tinuod an mga butang nga ira nabatian. 12  Salit damu ha ira an nagin mga tumuroo, pati na an damu nga respetado nga Griego nga kababayin-an ngan an pipira nga kalalakin-an. 13  Pero han hinbaroan han mga Judio nga taga-Tesalonica nga an pulong han Dios iginpapasamwak liwat ni Pablo ha Berea, kinadto hira basi sulsolan an mga tawo ngan aghaton hira nga masina.+ 14  Salit ginpalakat dayon han kabugtoan hi Pablo ngadto ha dagat,+ pero hira Silas ngan Timoteo nagpabilin didto. 15  Kondi an mga inupod kan Pablo nagdul-ong ha iya tubtob ha Atenas, ngan binaya hira katapos makarawat an mga instruksyon nga hira Silas ngan Timoteo+ kinahanglan kumadto dayon kan Pablo. 16  Yana samtang naghihinulat hi Pablo ha ira ha Atenas, naaringit hiya* han nakita niya nga an syudad puno hin mga idolo. 17  Salit nagtikang hiya mangatadongan didto ha sinagoga ha mga Judio ngan ha iba nga mga tawo nga nagsisingba ha Dios ngan didto ha merkado kada adlaw ha mga tawo nga nakadto. 18  Pero an pipira han mga pilosopo nga Epicureo ngan Estoico nagtikang makiglantugi ha iya, ngan an pipira nasiring: “Ano an karuyag ig-istorya hini nga turaban?”* An iba liwat nasiring: “Baga hin nagpapasamwak hiya hin iba nga mga dios.” Tungod ini kay nagpapasamwak hiya han maopay nga sumat mahitungod kan Jesus ngan han pagkabanhaw.+ 19  Salit gindakop nira hiya ngan gindara ha Areopago, nga nasiring: “Puydi ba namon hibaroan kon ano ini nga bag-o nga katutdoan nga imo ginyiyinakan? 20  Kay nagyiyinakan ka hin mga butang nga bag-o ha amon pamati, ngan karuyag namon hibaroan kon ano an kahulogan hini nga mga butang.” 21  Ha pagkamatuod, an ngatanan nga taga-Atenas ngan mga taga-iba nga nasud nga naukoy* didto waray iba nga ginhihimo ha ira bakante nga oras labot la han pag-inistorya o pagpinamati ha bag-o nga mga butang. 22  Yana hi Pablo tinindog ha butnga han Areopago+ ngan nagsiring: “Mga tawo han Atenas, nakikita ko nga ha ngatanan nga butang baga hin mas may kahadlok kamo ha mga dios* kon ikompara ha iba.+ 23  Pananglitan, samtang naagi ako ngan ginkikinita ko hin maopay an mga butang nga ginsisingba niyo, nakakita pa ngani ako hin halaran nga may nakasurat nga ‘Ha Diri Kilala nga Dios.’ Salit an iyo ginsisingba nga diri niyo kilala amo an akon iginsusumat ha iyo. 24  An Dios nga naghimo han kalibotan ngan han ngatanan nga butang nga aada hito, ini hiya, nga Ginoo han langit ngan han tuna,+ diri naukoy ha mga templo nga hinimo han kamot;+ 25  diri liwat hiya ginsiserbihan han mga tawo nga baga hin nagkikinahanglan hiya hin bisan ano,+ kay hiya mismo an naghahatag ha ngatanan nga tawo hin kinabuhi ngan gininhawa+ ngan han ngatanan nga butang. 26  Ngan tikang ha usa nga tawo+ ginhimo niya an tagsa nga nasud han mga tawo basi mag-ukoy ha bawbaw han bug-os nga tuna,+ ngan iya gin-establisar an itinanda nga mga panahon ngan an mga tubtoban han mga urukyan han mga tawo,+ 27  basi pamilngon nira an Dios, ngan mangapkap pa ngani ha pagpamiling ha iya ngan mahiagian gud hiya,+ kay ha pagkamatuod, diri hiya hirayo ha tagsa ha aton. 28  Kay pinaagi ha iya may kinabuhi kita ngan nagkikiwa ngan naeksister, sugad han ginsiring han iba han iyo mismo mga parasiday, ‘Kay mga anak* liwat kita niya.’ 29  “Salit tungod kay mga anak* kita han Dios,+ diri naton sadang hunahunaon nga an Dios pariho hin bulawan o silber o bato, pariho hin butang nga gin-ukit o gindisenyo han mga tawo.+ 30  Oo, ginpalabay han Dios an mga panahon han sugad nga pagkaignorante;+ pero yana ginsusumatan niya an ngatanan nga tawo ha bisan diin nga sadang hira magbasol. 31  Kay nagtanda hiya hin adlaw nga huhukman niya+ an inuukyan nga tuna uyon ha katadongan pinaagi han usa nga tawo nga iya ginpili, ngan naghatag hiya hin garantiya ha ngatanan nga tawo pinaagi ha pagbanhaw ha iya tikang ha mga patay.”+ 32  Yana han nakabati hira mahitungod han pagkabanhaw han mga patay, an pipira nagtikang pagtamay,+ pero an iba nagsiring: “Mamamati utro kami ha imo mahitungod hini.” 33  Salit ginbayaan hira ni Pablo, 34  pero may inupod ha iya ngan nagin mga tumuroo. An pipira ha ira amo hi Dionisio, nga usa nga huwes han korte han Areopago, ngan an babaye nga Damaris an ngaran, ngan an iba pa labot ha ira.

Mga footnote

Lit., “an iya espiritu.”
Ha iba nga lugar, “yakbotan.”
O “nabisita.”
O “mas relihiyoso kamo.”
O “mga tulin.”
O “mga tulin.”