Mwanzo 9:1-29

9  Naye Mungu akambariki Noa na wanawe, akawaambia: “Zaeni, muwe wengi, mjaze dunia.+  Kila kiumbe hai cha dunia na kila kiumbe kinachoruka cha mbinguni kitawahofu na kuwaogopa ninyi, na pia kila kitu kinachotembea juu ya nchi, na samaki wote wa baharini. Vimetiwa mkononi mwenu.+  Kila mnyama anayetembea ambaye yuko hai anaweza kuwa chakula chenu.+ Kama nilivyowapa mimea ya majani, nawapeni hao wote.+  Isipokuwa tu nyama pamoja na nafsi+ yake—damu+ yake—msile.+  Na, tena, damu ya nafsi zenu nitaitaka. Kwa mkono wa kila kiumbe kilicho hai nitaitaka; na kwa mkono wa mwanadamu, kwa mkono wa kila mmoja ambaye ni ndugu yake, nitaitaka nafsi ya mwanadamu.+  Yeyote anayemwaga damu ya mwanadamu, damu yake nayo itamwagwa na mwanadamu,+ kwa maana kwa mfano wa Mungu alimfanya mwanadamu.  Nanyi, zaeni na kuwa wengi, mjaze dunia na kuwa wengi ndani yake.”+  Tena Mungu akamwambia Noa na wanawe pamoja naye:  “Tazama, mimi nafanya agano+ langu pamoja nanyi na pamoja na wazao wenu baada yenu,+ 10  na pamoja na kila nafsi iliyo hai ambayo iko pamoja nanyi, kati ya ndege, kati ya wanyama na kati ya viumbe vyote vilivyo hai vya dunia ambavyo viko pamoja nanyi, kuanzia vyote vinavyotoka katika safina mpaka kila kiumbe kilicho hai cha dunia.+ 11  Ndiyo, ninafanya agano langu pamoja nanyi: Mwili wote hautakatiliwa mbali tena kwa maji ya gharika, wala hakutatokea tena gharika ya kuiharibu dunia.”+ 12  Kisha Mungu akasema tena: “Hii ndiyo ishara+ ya agano ambalo ninaweka kati yangu nanyi na kila nafsi iliyo hai ambayo iko pamoja nanyi, kwa vizazi vyote hata wakati usio na kipimo. 13  Ninawapa upinde wangu wa mvua+ katika wingu, nao utakuwa ishara ya agano lililo kati yangu na dunia. 14  Na itakuwa kwamba ninapoleta wingu juu ya dunia, ndipo upinde wa mvua utakapoonekana katika wingu hilo. 15  Nami nitalikumbuka agano langu+ ambalo liko kati yangu nanyi na kila nafsi iliyo hai kati ya wote wenye mwili;+ na maji hayatakuwa gharika tena ili kuuharibu mwili wote.+ 16  Nao upinde wa mvua utatokea katika wingu,+ nami nitauona na kulikumbuka agano la mpaka wakati usio na kipimo+ kati ya Mungu na kila nafsi iliyo hai kati ya mwili wote ulio duniani.”+ 17  Naye Mungu akamwambia tena Noa: “Hiyo ndiyo ishara ya agano ambalo naweka kati yangu na wote wenye mwili walio duniani.”+ 18  Wana wa Noa+ waliotoka katika safina walikuwa Shemu na Hamu na Yafethi. Baadaye Hamu akamzaa Kanaani.+ 19  Hao watatu walikuwa wana wa Noa, na kutokana nao watu wote wa dunia walienea kotekote.+ 20  Sasa Noa akaanza kuwa mkulima,+ akapanda shamba la mizabibu.+ 21  Akanywa divai na kulewa.+ Akajifunua katikati ya hema lake. 22  Baadaye Hamu+ baba ya Kanaani akauona uchi wa baba yake+ naye akaenda kuwaambia ndugu zake wawili waliokuwa nje.+ 23  Ndipo Shemu na Yafethi wakachukua nguo ya kujitanda+ na kuiweka kwenye mabega yao mawili. Wakatembea kinyume-nyume. Wakaufunika uchi wa baba yao, nyuso zao zikiwa zimegeuzwa, nao hawakuuona uchi wa baba yao.+ 24  Mwishowe Noa akaamka kutoka katika divai yake akapata kujua jambo ambalo mwana wake mdogo alikuwa amemfanyia. 25  Basi akasema: “Alaaniwe Kanaani.+ Na awe mtumwa wa hali ya chini kabisa kwa ndugu zake.”+ 26  Naye akasema tena:“Abarikiwe Yehova,+ Mungu wa Shemu,Kanaani na awe mtumwa wake.+ 27  Mungu na ampe Yafethi nafasi ya kutosha,Akae katika mahema ya Shemu.+Kanaani na awe mtumwa wake pia.” 28  Na Noa akaendelea kuishi miaka 350 baada ya gharika.+ 29  Basi siku zote za Noa zikawa miaka 950, naye akafa.+

Maelezo ya Chini