Mwanzo 1:1-31

1  Hapo mwanzo+ Mungu+ aliumba+ mbingu na dunia.+  Dunia ilikuwa bila umbo, na ukiwa, na giza lilikuwa juu ya uso wa kilindi cha maji;+ na nguvu za utendaji za Mungu zilikuwa zikienda huku na huku+ juu ya uso wa maji.+  Mungu akasema:+ “Kuwe na nuru.” Kukawa na nuru.+  Kisha Mungu akaona ya kuwa nuru ilikuwa nzuri. Mungu akatenganisha nuru na giza.+  Mungu akaanza kuiita nuru Mchana,+ lakini giza akaliita Usiku.+ Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza.  Mungu akaendelea kusema: “Kuwe na anga+ kati ya hayo maji na mtengano uwepo kati ya maji na maji.”+  Ndipo Mungu akalifanya anga na kutenganisha maji yaliyo chini ya anga na maji yaliyo juu ya anga.+ Ikawa hivyo.  Mungu akaanza kuliita anga, Mbingu.+ Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya pili.  Mungu akaendelea kusema: “Maji yaliyo chini ya mbingu na yakusanyike mahali pamoja, nayo nchi kavu ionekane.”+ Ikawa hivyo. 10  Na Mungu akaanza kuiita hiyo nchi kavu Dunia,+ lakini mkusanyiko wa maji akauita Bahari.+ Kisha Mungu akaona ya kuwa ilikuwa vyema.+ 11  Mungu akaendelea kusema: “Dunia na itoe majani, mimea inayozaa mbegu,+ miti ya matunda inayozaa matunda kulingana na aina zake,+ ambayo mbegu yake imo ndani yake,+ juu ya nchi.” Ikawa hivyo. 12  Nayo dunia ikaanza kutokeza majani, mimea inayozaa mbegu kulingana na aina yake+ na miti inayozaa matunda, ambayo mbegu yake imo ndani yake kulingana na aina yake.+ Kisha Mungu akaona ya kuwa ilikuwa vyema. 13  Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tatu. 14  Mungu akaendelea kusema: “Kuwe na mianga katika anga la mbingu ili kutenganisha mchana na usiku;+ nayo iwe ishara na kwa ajili ya majira na kwa ajili ya siku na miaka.+ 15  Nayo iwe mianga katika anga la mbingu ili iangaze dunia.”+ Ikawa hivyo. 16  Na Mungu akaifanya mianga mikubwa miwili. Mwanga mkubwa utawale mchana na mwanga mdogo utawale usiku, na pia nyota.+ 17  Basi Mungu akaiweka katika anga la mbingu ili iangaze dunia,+ 18  na kutawala mchana na usiku na kutenganisha nuru na giza.+ Kisha Mungu akaona ya kuwa ilikuwa vyema.+ 19  Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya nne. 20  Mungu akaendelea kusema: “Maji na yajawe na nafsi hai+ na viumbe vinavyoruka viruke juu ya dunia kwenye uso wa anga la mbingu.”+ 21  Mungu akaanza kuumba wanyama wakubwa mno wa baharini+ na kila nafsi hai inayotembea,+ wakajaa majini kulingana na aina zake, na kila kiumbe kinachoruka chenye mabawa kulingana na aina yake.+ Kisha Mungu akaona ya kuwa ilikuwa vyema. 22  Halafu Mungu akawabariki, akisema: “Zaeni, muwe wengi na kujaza maji yaliyo katika mabonde ya bahari,+ na viumbe vinavyoruka na viwe vingi duniani.” 23  Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tano. 24  Mungu akaendelea kusema: “Dunia+ na itokeze nafsi zilizo hai kulingana na aina zake, mnyama wa kufugwa+ na mnyama anayetambaa+ na mnyama-mwitu+ wa dunia kulingana na aina yake.” Ikawa hivyo. 25  Mungu akafanya mnyama-mwitu wa dunia kulingana na aina yake na mnyama wa kufugwa kulingana na aina yake na kila mnyama anayetembea wa nchi kulingana na aina yake.+ Mungu akaona ya kuwa ilikuwa vyema. 26  Mungu akaendelea kusema: “Na tufanye+ mtu kwa mfano+ wetu, kwa sura+ yetu, nao watawale samaki wa baharini na viumbe vinavyoruka vya mbinguni na wanyama wa kufugwa na dunia yote na kila mnyama anayetembea juu ya dunia.”+ 27  Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba;+ mwanamume na mwanamke aliwaumba.+ 28  Mungu akawabariki+ na Mungu akawaambia: “Zaeni,+ muwe wengi, mjaze dunia na kuitiisha,+ na mtawale+ samaki wa baharini na viumbe vinavyoruka vya mbinguni na kila kiumbe hai kinachotambaa juu ya dunia.” 29  Mungu akaendelea kusema: “Tazama nimewapa mimea yote inayozaa mbegu iliyo juu ya uso wa dunia yote na kila mti ambao una matunda ya mti unaozaa mbegu.+ Na iwe chakula kwenu.+ 30  Na mimea yote ya majani nimetoa iwe chakula+ kwa kila mnyama-mwitu wa dunia na kila kiumbe kinachoruka cha mbinguni na kila kitu kinachotembea juu ya dunia ambacho ndani yake mna uhai ukiwa nafsi.” Ikawa hivyo. 31  Kisha Mungu akaona kila kitu alichokuwa amefanya na, tazama! kilikuwa chema sana.+ Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya sita.

Maelezo ya Chini