Mwanzo 23:1-20

23  Na maisha ya Sara yakawa miaka 127. Hiyo ndiyo iliyokuwa miaka ya maisha ya Sara.+  Basi Sara akafa katika Kiriath-arba,+ yaani, Hebroni+ katika nchi ya Kanaani,+ naye Abrahamu akaingia ndani kumwombolezea Sara na kumlilia.  Kisha Abrahamu akaondoka mbele ya mfu wake akaanza kuongea na wana wa Hethi,+ akisema:  “Mimi ni mkaaji na mhamiaji katikati yenu.+ Nipeni mahali pangu pa kuzikia katikati yenu ili niweze kumzika mfu wangu kutoka machoni pangu.”+  Basi wana wa Hethi wakamjibu Abrahamu, na kumwambia:  “Tusikilize, bwana wangu.+ Wewe ni mkuu katikati yetu, mtu wa Mungu.+ Katika mahali petu palipo bora kabisa pa kuzikia, zika mfu wako.+ Hakuna yeyote kati yetu atakayekunyima mahali pake pa kuzikia ili usizike mfu wako.”+  Basi Abrahamu akasimama, akawainamia hao wenyeji,+ wana wa Hethi,+  na kuongea nao akisema: “Ikiwa nafsi zenu zinakubali kuzika mfu wangu kutoka machoni pangu, nisikilizeni na kumhimiza Efroni mwana wa Zohari kwa ajili yangu,+  kwamba apate kunipa pango la Makpela,+ ambalo ni lake, lililo mwisho wa shamba lake. Na anipe hilo kati yenu kwa kiwango kamili cha fedha liwe mahali pangu pa kuzikia.”+ 10  Basi, Efroni alikuwa amekaa kati ya wana wa Hethi. Kwa hiyo Efroni Mhiti+ akamjibu Abrahamu masikioni mwa wana wa Hethi pamoja na wale wote waliokuwa wakiingia lango la jiji, akisema:+ 11  “Hapana, bwana wangu! Nisikilize. Hilo shamba mimi nakupa wewe, na lile pango lililomo nakupa. Mbele ya macho ya wana wa watu wangu nakupa.+ Zika mfu wako.” 12  Kisha Abrahamu akainama mbele ya hao wenyeji 13  na kuongea na Efroni masikioni mwa hao wenyeji, akisema: “Laiti wewe—hapana, nisikilize! Mimi nitakupa kiwango cha fedha kwa ajili ya shamba hilo. Kichukue kutoka kwangu,+ ili nipate kumzika mfu wangu hapo.” 14  Kisha Efroni akamjibu Abrahamu, akimwambia hivi: 15  “Bwana wangu, nisikilize. Sehemu ya shamba yenye thamani ya shekeli za fedha mia nne, hiyo ni nini kati yangu na wewe? Kwa hiyo zika mfu wako.”+ 16  Naye Abrahamu akamsikiliza Efroni, na Abrahamu akampimia Efroni hicho kiwango cha fedha alichokuwa amesema masikioni mwa wana wa Hethi, shekeli za fedha mia nne zinazotumiwa na wanabiashara.+ 17  Kwa hiyo shamba la Efroni lililokuwa Makpela, iliyo mbele ya Mamre, lile shamba na lile pango lililokuwamo na miti yote iliyokuwa shambani,+ iliyokuwa ndani ya mipaka yake yote kuzunguka, ikathibitishiwa+ 18  Abrahamu kuwa mali yake iliyonunuliwa mbele ya macho ya wana wa Hethi kati ya wale wote wanaoingia katika lango la jiji lake.+ 19  Na baada ya hayo Abrahamu akamzika Sara mke wake katika pango la shamba la Makpela mbele ya Mamre, yaani, Hebroni, katika nchi ya Kanaani.+ 20  Hivyo lile shamba na lile pango lililokuwamo likathibitishiwa Abrahamu kuwa mahali pake pa kuzikia mikononi mwa wana wa Hethi.+

Maelezo ya Chini