Mwanzo 20:1-18

20  Sasa Abrahamu akahamisha kambi kutoka huko+ mpaka nchi ya Negebu na kuanza kukaa katikati ya Kadeshi+ na Shuri+ na kukaa akiwa mgeni Gerari.+  Na Abrahamu akasema tena kumhusu Sara mke wake: “Yeye ni dada yangu.”+ Basi Abimeleki mfalme wa Gerari akatuma watu, akamchukua Sara.+  Baadaye Mungu akamjia Abimeleki katika ndoto ya usiku, akamwambia: “Tazama, wewe ni kama tu umekufa, kwa sababu ya mwanamke ambaye umemchukua,+ kwa kuwa yeye ni mke wa mwingine.”+  Hata hivyo, Abimeleki hakuwa amemkaribia.+ Kwa hiyo akasema: “Yehova, je, utaua taifa ambalo kwa kweli ni lenye uadilifu?+  Je, yeye hakuniambia, ‘Huyu ni dada yangu’? naye huyu—je, yeye pia hakusema, ‘Yeye ni ndugu yangu’? Mimi nimefanya jambo hili katika unyoofu wa moyo wangu na bila hatia mikononi mwangu.”+  Basi Mungu wa kweli akamwambia katika ndoto: “Mimi pia nimejua kwamba katika unyoofu wa moyo wako umefanya hili,+ nami pia nilikuwa nikikuzuia usinitendee dhambi.+ Ndiyo sababu mimi sikukuruhusu umguse.+  Lakini sasa mrudishe mke wa huyo mwanamume, kwa maana yeye ni nabii,+ naye atakuombea dua.+ Kwa hiyo uendelee kuishi. Lakini ikiwa humrudishi, jua kwamba utakufa hakika, wewe na wote walio wako.”+  Kwa hiyo Abimeleki akaamka asubuhi na mapema, akawaita watumishi wake wote na kuyasema mambo hayo yote masikioni mwao. Na watu hao wakaogopa sana.  Kisha Abimeleki akamwita Abrahamu na kumwambia: “Umetutendea nini, na ni dhambi gani nimekutendea, hata ukaleta juu yangu na ufalme wangu dhambi kubwa?+ Matendo ambayo hayakupaswa kutendwa, wewe umetenda kuhusiana nami.”+ 10  Na Abimeleki akaendelea kumwambia Abrahamu: “Ulikuwa na lengo gani kwa kufanya jambo hili?”+ 11  Abrahamu akajibu akasema: “Ni kwa sababu nilisema moyoni mwangu, ‘Bila shaka mahali hapa hawamwogopi Mungu.+ Nao hakika wataniua kwa sababu ya mke wangu.’+ 12  Na, tena, yeye kwa kweli ni dada yangu, ni binti ya baba yangu, ila tu si binti ya mama yangu; naye akawa mke wangu.+ 13  Ikawa kwamba, Mungu aliponihamisha kutoka katika nyumba ya baba yangu,+ ndipo nilipomwambia yeye, ‘Hizi ni fadhili zenye upendo+ unazoweza kunionyesha: Kila mahali ambako tutakwenda sema hivi kunihusu: “Yeye ni ndugu yangu.”’”+ 14  Basi Abimeleki akachukua kondoo na ng’ombe na watumishi wanaume na wajakazi, akampa Abrahamu na kumrudishia mke wake Sara.+ 15  Tena Abimeleki akasema: “Tazama, nchi yangu iko wazi kwako. Kaa mahali ambapo ni pema machoni pako.”+ 16  Naye akamwambia Sara: “Tazama, mimi nampa ndugu yako+ vipande elfu moja vya pesa za fedha. Tazama, hizo zitakuwa kifuniko+ cha macho kwako kwa wote walio pamoja nawe, na mbele ya kila mtu, nawe umeondolewa shutuma.” 17  Naye Abrahamu akaanza kumwomba dua Mungu wa kweli;+ naye Mungu akamponya Abimeleki na mke wake na vijakazi wake, nao wakaanza kuzaa watoto. 18  Kwa maana Yehova alikuwa amefunga kabisa kila tumbo la uzazi la nyumba ya Abimeleki kwa sababu ya Sara, mke wa Abrahamu.+

Maelezo ya Chini