Mwanzo 33:1-20

33  Baada ya muda Yakobo aliinua macho yake akaona, na tazama, Esau alikuwa anakuja na pamoja naye walikuwa wanaume mia nne.+ Basi akagawanya watoto kwa Lea na kwa Raheli na kwa wale wajakazi wawili,+  naye akawaweka wajakazi na watoto wao kwanza kabisa+ na Lea na watoto wake baada yao+ na Raheli na Yosefu nyuma yao.+  Naye mwenyewe akapita mbele yao akaanza kuinama mpaka chini mara saba mpaka alipomkaribia ndugu yake.+  Kisha Esau akaanza kukimbia kwenda kumpokea.+ Naye akaanza kumkumbatia+ na kumwangukia shingoni, akambusu, nao wakatokwa na machozi.  Kisha akainua macho yake akaona wale wanawake na wale watoto na kusema: “Hawa walio pamoja nawe ni nani?” naye akasema: “Watoto ambao Mungu amemkubalia mtumishi wako kuwa nao.”+  Ndipo wale wajakazi wakaja mbele, wao pamoja na watoto wao, wakainama chini;  na Lea pia akaja mbele, na watoto wake, nao wakainama chini, na baadaye Yosefu akaja mbele, na Raheli, nao wakainama chini.+  Ndipo yeye akasema: “Unamaanisha nini kwa kambi yote hii ya wasafiri ambao nimekutana nao?”+ Naye akajibu, akasema: “Kusudi nipate kibali machoni pa bwana wangu.”+  Kisha Esau akasema: “Nina vitu vingi, ndugu yangu.+ Vilivyo vyako na viendelee kuwa vyako.” 10  Lakini Yakobo akasema: “Hapana, tafadhali. Ikiwa, sasa, nimepata kibali machoni pako,+ basi ichukue zawadi yangu mkononi mwangu, kwa sababu kwa kupatana na kusudi lake mimi nimeona uso wako kana kwamba ni kuona uso wa Mungu kwa kuwa umenipokea vizuri.+ 11  Tafadhali, ichukue zawadi ya baraka yangu iliyoletwa kwako,+ kwa sababu Mungu amenipa kibali na kwa sababu nina kila kitu.”+ Naye akaendelea kumhimiza, hata akaichukua.+ 12  Baadaye Esau akasema: “Na tuondoke twende, nami niende mbele yako.” 13  Lakini akamwambia: “Bwana wangu anajua kwamba hawa watoto ni dhaifu na kondoo na ng’ombe wanaonyonyesha wako chini ya usimamizi wangu.+ Nao wakiwaendesha haraka mno kwa siku moja, basi kundi zima litakufa bila shaka.+ 14  Tafadhali, bwana wangu na apite mbele ya mtumishi wake, lakini acha mimi mwenyewe niendelee na safari kwa wakati wangu kulingana na mwendo wa mifugo+ walio mbele yangu na kulingana na mwendo wa watoto+ mpaka nimfikie bwana wangu huko Seiri.”+ 15  Kisha Esau akasema: “Tafadhali, acha niweke chini ya mamlaka yako baadhi ya watu walio pamoja nami.” Naye akajibu, akasema: “Kwa nini hivyo? Acha nipate kibali machoni pa bwana wangu.”+ 16  Basi siku hiyo Esau akageuka, akaenda zake mpaka Seiri. 17  Naye Yakobo akaondoka kuelekea Sukothi,+ naye akajijengea nyumba na kutengeneza vibanda+ kwa ajili ya mifugo yake. Ndiyo sababu aliita jina la mahali hapo Sukothi. 18  Baada ya muda Yakobo akafika jiji la Shekemu+ lililo katika nchi ya Kanaani+ akiwa salama salimini, alipokuwa akija kutoka Padan-aramu,+ naye akapiga kambi mbele ya jiji hilo. 19  Kisha akajipatia sehemu ya shamba alipopiga hema lake kutoka kwa mkono wa wana wa Hamori baba ya Shekemu, kwa vipande mia moja vya pesa.+ 20  Baada ya hayo akasimamisha hapo madhabahu, akaiita Mungu aliye Mungu wa Israeli.+

Maelezo ya Chini