Mwanzo 45:1-28

45  Hapo Yosefu hakuweza kujizuia tena mbele ya wote waliokuwa wamesimama karibu naye.+ Basi akapaaza sauti: “Mwondoeni kila mtu kutoka kwangu!” Wala hakuna mtu mwingine yeyote aliyesimama pamoja naye alipojitambulisha kwa ndugu zake.+  Naye akaanza kupaaza sauti yake akilia,+ hivi kwamba Wamisri wakaisikia na nyumba ya Farao ikaisikia.  Mwishowe Yosefu akawaambia ndugu zake: “Mimi ni Yosefu. Je, baba yangu angali hai?” Lakini ndugu zake hawakuweza kumjibu kamwe, kwa sababu waliingiwa na wasiwasi kwa sababu yake.+  Basi Yosefu akawaambia ndugu zake: “Tafadhali, nikaribieni.” Basi wakamkaribia. Kisha akawaambia: “Mimi ni Yosefu ndugu yenu, mliyemuuza Misri.+  Lakini sasa msihuzunike+ wala msijikasirikie kwa sababu mliniuza huku; kwa sababu Mungu alinituma mbele yenu ili kuhifadhi uhai.+  Kwa maana huu ni mwaka wa pili wa njaa duniani,+ na bado kuna miaka mitano ambayo hakutakuwa na wakati wa kulima wala mavuno.+  Kwa sababu hiyo Mungu alinituma mbele yenu ili niwawekee ninyi mabaki+ duniani na kuwaweka hai kwa wokovu mkubwa.  Basi sasa si ninyi ambao mlinileta hapa,+ ila ni Mungu wa kweli, ili aniweke niwe baba+ kwa Farao na bwana kwa nyumba yake yote na kuwa mtawala katika nchi yote ya Misri.  “Nendeni upesi kwa baba yangu, mkamwambie, ‘Hivi ndivyo mwana wako Yosefu amesema: “Mungu ameniweka kuwa bwana wa nchi yote ya Misri.+ Njoo kwangu. Usikawie. 10  Ukae katika nchi ya Gosheni,+ uishi karibu nami, wewe na wana wako na wana wa wana wako na makundi yako na mifugo yako na kila kitu ulicho nacho. 11  Nami nitakupa chakula huko, kwa maana bado kuna miaka mitano ya njaa;+ usije kuwa maskini wewe na nyumba yako na kila kitu ulicho nacho.’” 12  Na tazama, macho yenu na macho ya ndugu yangu Benyamini yanaona ya kwamba ni kinywa changu kinachosema nanyi.+ 13  Basi msikose kumwambia baba yangu juu ya utukufu wangu wote katika Misri na kila kitu ambacho mmeona; nanyi mfanye haraka kumleta baba yangu hapa.” 14  Kisha akamwangukia Benyamini shingoni na kuanza kulia, naye Benyamini akalia shingoni pake.+ 15  Akawabusu ndugu zake wote akawalilia,+ kisha ndugu zake wakaongea naye. 16  Habari hizo zikasikiwa nyumbani kwa Farao, ikisemekana: “Ndugu za Yosefu wamekuja!” Ikawa vema machoni pa Farao na watumishi wake.+ 17  Basi Farao akamwambia Yosefu: “Waambie ndugu zako, ‘Fanyeni hivi: Wapakieni wanyama wenu wa kubeba mizigo mwingie nchi ya Kanaani,+ 18  mchukue baba yenu na watu wa nyumba zenu mje hapa kwangu, niwape mema ya nchi ya Misri; na mle unono wa nchi.+ 19  Na wewe mwenyewe unaamriwa:+ “Fanyeni hivi: Jichukulieni magari ya kukokotwa+ kutoka nchi ya Misri kwa ajili ya watoto wenu na wake zenu, mkamchukue baba yenu katika gari moja mje hapa.+ 20  Na jicho lenu lisihuzunikie vifaa vyenu,+ kwa sababu wema wa nchi yote ya Misri ni wenu.”’”+ 21  Kisha wana wa Israeli wakafanya hivyo, naye Yosefu akawapa magari kama Farao alivyoamuru, pia akawapa vyakula+ vya njiani. 22  Akampa kila mmoja wao nguo moja ya kujitanda ya kubadili,+ lakini akampa Benyamini vipande mia tatu vya fedha na nguo tano za kujitanda za kubadili.+ 23  Na akampelekea baba yake vitu hivi: punda kumi waliochukua vitu vyema vya Misri na punda-jike kumi waliochukua nafaka na mkate na riziki kwa ajili ya baba yake njiani. 24  Basi akawaaga ndugu zake, nao wakaenda. Hata hivyo, akawaambia: “Msigombane njiani.”+ 25  Nao wakaanza kutoka Misri na mwishowe wakaingia nchi ya Kanaani kwa Yakobo baba yao. 26  Kisha wakampasha habari, wakimwambia: “Yosefu angali hai, naye ndiye anayetawala nchi yote ya Misri!”+ Lakini moyo wake ukafa ganzi, kwa sababu hakuwaamini.+ 27  Walipoendelea kumwambia maneno yote ya Yosefu aliyokuwa amewaambia na alipoona magari ambayo Yosefu alikuwa ametuma yamchukue, roho ya Yakobo baba yao ikaanza kufufuka.+ 28  Kisha Israeli akasema: “Inatosha! Yosefu mwanangu angali hai! Ah, acha niende nikamwone kabla sijafa!”+

Maelezo ya Chini