Mwanzo 39:1-23

39  Basi Yosefu akapelekwa Misri,+ na Potifa,+ ofisa wa makao ya Farao, mkuu wa walinzi, Mmisri, akamnunua kutoka kwa Waishmaeli+ waliokuwa wamemleta huko.  Lakini Yehova alikuwa pamoja na Yosefu hata akafanikiwa,+ akaja kusimamia nyumba ya bwana wake, yule Mmisri.  Naye bwana wake akaona kwamba Yehova alikuwa pamoja naye na kwamba kila jambo alilokuwa akifanya Yehova alikuwa akilifanikisha mikononi mwake.  Na Yosefu akazidi kupata kibali machoni pake naye akamtumikia siku zote hata akamweka juu ya nyumba yake,+ na vitu vyote vilivyokuwa vyake akaviweka mkononi mwake.  Ikawa kwamba tangu alipomweka asimamie nyumba yake na vyote vilivyokuwa vyake, Yehova akazidi kuibariki nyumba ya Mmisri huyo kwa sababu ya Yosefu, na Yehova akabariki vitu vyote alivyokuwa navyo nyumbani na shambani.+  Mwishowe akaweka katika mkono wa Yosefu vitu vyake vyote,+ wala hakujua kilichokuwa chake ila mkate aliokuwa akila. Pia, Yosefu akakua akawa mwenye umbo zuri na mwenye sura ya kupendeza.  Sasa baada ya mambo hayo ikawa kwamba mke wa bwana wake akaanza kuinua macho+ yake kumwelekea Yosefu na kusema: “Lala nami.”+  Lakini akawa akikataa,+ naye alikuwa akimwambia mke wa bwana wake: “Tazama bwana wangu hajui kilicho nami nyumbani, na vyote ameviweka mkononi mwangu.+  Hakuna yeyote aliye mkubwa zaidi yangu katika nyumba hii, naye hakunizuilia chochote ila wewe, kwa sababu wewe ni mke wake.+ Basi ninawezaje kufanya ubaya huu mkubwa na kwa kweli nimtendee Mungu dhambi?”+ 10  Basi ikawa kwamba aliposema na Yosefu siku baada ya siku, hakumsikiliza kamwe alale kando yake, awe pamoja naye.+ 11  Lakini ikawa kwamba siku hiyo sawa na siku nyinginezo akaingia nyumbani afanye kazi zake, na hapakuwa na yeyote kati ya watu wa nyumba aliyekuwa ndani ya nyumba hiyo.+ 12  Basi mwanamke huyo akamshika kwa vazi lake,+ akisema: “Lala nami!”+ Lakini akaliacha vazi lake mkononi mwake, akakimbia na kwenda nje.+ 13  Basi mara huyo mwanamke alipoona ya kuwa ameliacha vazi lake mkononi mwake ili aweze kukimbia nje, 14  akaanza kuwaita watu wa nyumba yake kwa sauti kubwa na kuwaambia: “Tazameni! Alituletea mtu, Mwebrania, atufanyie dhihaka. Alinijia ili alale nami, lakini nikalia kwa sauti kubwa.+ 15  Na mara tu aliposikia nimepaaza sauti na kuanza kulia, akaliacha vazi lake kando yangu, akakimbia nje.” 16  Baada ya hayo akaliweka vazi lake kando yake mpaka bwana wake aliporudi nyumbani kwake.+ 17  Kisha akamwambia maneno hayo, akisema: “Yule mtumishi Mwebrania uliyetuletea alinijia ili anidhihaki. 18  Lakini mara tu nilipopaaza sauti na kulia, akaliacha vazi lake kando yangu, akakimbia nje.”+ 19  Ikatokea kwamba mara tu bwana wake aliposikia maneno ya mke wake, akisema: “Mtumishi wako alinifanyia hivi na hivi,” hasira yake ikawaka.+ 20  Basi bwana wa Yosefu akamchukua akamtia katika nyumba ya gereza, mahali ambapo wafungwa wa mfalme waliwekwa kizuizini, naye akaendelea kuwa humo katika nyumba ya gereza.+ 21  Hata hivyo, Yehova akaendelea kuwa pamoja na Yosefu, akazidi kumfanyia fadhili zenye upendo na kumwezesha kupata kibali machoni pa ofisa mkuu wa nyumba ya gereza.+ 22  Ofisa mkuu wa nyumba ya gereza akawatia mkononi mwa Yosefu wafungwa wote waliokuwa katika nyumba hiyo ya gereza; na yote waliyokuwa wakifanya humo yeye ndiye aliyekuwa akiagiza yafanywe.+ 23  Yule ofisa mkuu wa nyumba ya gereza hakuwa akiangalia kitu chochote kilichokuwa mkononi mwake, kwa sababu Yehova alikuwa pamoja na Yosefu na yale aliyokuwa akifanya Yehova aliyafanikisha.+

Maelezo ya Chini