Mwanzo 6:1-22

6  Sasa ikawa kwamba hesabu ya wanadamu ilipoanza kuongezeka usoni pa nchi nao wakazaa mabinti,+  ndipo wana wa Mungu wa kweli+ wakaanza kuwaona+ mabinti wa wanadamu, kwamba ni wenye sura ya kupendeza; nao wakajichukulia wake, yaani, wote waliowachagua.  Baada ya hapo Yehova akasema: “Roho yangu+ haitavumiliana sikuzote+ na mwanadamu kwa kuwa yeye pia ni mwili.+ Kwa hiyo siku zake zitakuwa miaka 120.”+  Wanefili walikuwa duniani siku hizo, na pia baada ya hapo, wakati wana wa Mungu wa kweli walipoendelea kulala na binti za wanadamu nao wakawazalia wana, hao ndio waliokuwa watu wenye nguvu wa kale, wanaume wenye sifa.  Basi Yehova akaona kuwa ubaya wa mwanadamu ulikuwa mwingi duniani na kila mwelekeo+ wa fikira za moyo wake ulikuwa mbaya tu wakati wote.+  Yehova akajuta+ kwamba amewafanya wanadamu duniani, naye akaumia moyoni+ mwake.  Kwa hiyo Yehova akasema: “Nitawafutilia mbali kutoka usoni pa nchi wanadamu ambao nimeumba,+ mwanadamu na mnyama wa kufugwa, na mnyama anayetembea na kiumbe kinachoruka cha mbinguni,+ kwa sababu ninajuta kwamba nimevifanya.”+  Lakini Noa akapata kibali machoni pa Yehova.  Hii ndiyo historia ya Noa. Noa alikuwa mtu mwadilifu.+ Alionekana kuwa mtu asiye na kosa kati ya watu wa siku zake. Noa alitembea pamoja na Mungu wa kweli.+ 10  Baada ya muda Noa akazaa wana watatu, Shemu, Hamu na Yafethi.+ 11  Na dunia ikaharibika machoni pa Mungu wa kweli,+ dunia ikajaa jeuri.+ 12  Basi Mungu akaiona dunia na, tazama! ilikuwa imeharibika,+ kwa sababu kila mwenye mwili alikuwa amejiharibia njia yake duniani.+ 13  Baada ya hapo Mungu akamwambia Noa: “Mwisho wa wote wenye mwili umekuja mbele zangu,+ kwa maana dunia imejaa jeuri kwa sababu yao; na tazama mimi ninawaharibu pamoja na dunia.+ 14  Jifanyie safina ya mti wenye utomvu.+ Nawe utafanya vyumba katika safina hiyo, nawe uifunike kwa lami+ ndani na nje. 15  Na hivi ndivyo utakavyoifanya: urefu wa safina utakuwa mikono+ 300, upana wake mikono 50, na kimo chake kitakuwa mikono 30. 16  Utaifanyia safina tsohari [paa; au, dirisha], nawe utaikamilisha kiasi cha mkono mmoja kwenda juu, na mwingilio wa safina utauweka katika ubavu+ wake; utaifanya ikiwa na ghorofa ya chini, ghorofa ya pili na ghorofa ya tatu. 17  “Tazama, mimi ninaleta gharika+ ya maji duniani ili kuharibu kutoka chini ya mbingu wote wenye mwili walio na nguvu za uhai ndani yao.+ Kila kitu kilicho duniani kitakata pumzi.+ 18  Nami ninafanya agano langu pamoja nawe; nawe uingie ndani ya safina, wewe na wana wako na mke wako na wake za wana wako pamoja nawe.+ 19  Na kati ya kila kiumbe hai cha mwili wa aina yote,+ wawili wa kila aina utawaleta ndani ya safina ili kuwahifadhi hai pamoja nawe.+ Watakuwa dume na jike. 20  Kati ya viumbe vinavyoruka kulingana na aina zake na wanyama wa kufugwa kulingana na aina zake,+ kati ya wanyama wote wanaotembea katika nchi kulingana na aina zake, wawili wa kila aina wataingia humo pamoja nawe ili kuwahifadhi hai.+ 21  Wewe nawe, jichukulie kila aina ya chakula kinacholiwa;+ nawe ujikusanyie, kiwe chakula kwa ajili yako na kwa ajili yao.”+ 22  Naye Noa akafanya kulingana na yote ambayo Mungu alikuwa amemwamuru. Alifanya vivyo hivyo.+

Maelezo ya Chini