Mwanzo 3:1-24

3  Basi nyoka+ alikuwa mwenye kujihadhari+ kuliko wanyama wote wa mwituni ambao Yehova Mungu alikuwa amewafanya.+ Kwa hiyo akaanza kumwambia mwanamke:+ “Je, ni kweli kwamba Mungu alisema msile matunda ya kila mti wa bustani?”+  Mwanamke akamjibu na kumwambia nyoka: “Tunaweza kula matunda ya miti ya bustani.+  Lakini kuhusu kula matunda ya mti ulio katikati ya bustani,+ Mungu amesema, ‘Msiyale, wala msiyaguse ili msife.’ ”+  Ndipo nyoka akamwambia mwanamke: “Hakika hamtakufa.+  Kwa maana Mungu anajua kwamba siku ileile mtakapokula matunda yake macho yenu yatafunguliwa, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya.”+  Basi mwanamke akaona kwamba mti huo ulikuwa mzuri kwa chakula na kwamba ulikuwa kitu cha kutamanika kwa macho, ndiyo, mti huo ulikuwa wenye kupendeza kuutazama.+ Kwa hiyo akaanza kuchukua kati ya matunda yake akala. Baadaye akampa mume wake pia alipokuwa pamoja naye, naye akaanza kula.+  Ndipo macho yao wote wawili yakafunguliwa nao wakaanza kutambua kwamba walikuwa uchi.+ Kwa hiyo wakashona majani ya mtini ya kujifunika kiunoni.+  Baadaye wakasikia sauti ya Yehova Mungu akitembea katika bustani karibu na wakati wenye upepo mtulivu wa siku,+ naye huyo mwanamume na mke wake wakajificha kutoka mbele za uso wa Yehova Mungu katikati ya miti ya bustani.+  Na Yehova Mungu akaendelea kumwita huyo mwanamume na kumuuliza: “Uko wapi?”+ 10  Mwishowe akasema: “Niliisikia sauti yako katika bustani, lakini niliogopa kwa sababu nilikuwa uchi, na basi nikajificha.”+ 11  Ndipo akasema: “Ni nani alikuambia ya kwamba ulikuwa uchi?+ Je, umekula matunda ya mti ambao nilikuamuru usile matunda yake?”+ 12  Na huyo mwanamume akaendelea kusema: “Mwanamke uliyenipa awe pamoja nami, alinipa tunda kutoka katika ule mti nami nikala.”+ 13  Kwa hiyo Yehova Mungu akamwambia mwanamke: “Ni nini hili ulilofanya?” Mwanamke akajibu: “Yule nyoka—alinidanganya nami nikala.”+ 14  Na Yehova Mungu akamwambia nyoka:+ “Kwa sababu umefanya jambo hili, umelaaniwa kati ya wanyama wote wa kufugwa na kati ya wanyama wote wa mwituni. Utakwenda kwa tumbo lako na utakula mavumbi siku zote za maisha yako.+ 15  Nami+ nitaweka uadui+ kati yako+ na yule mwanamke+ na kati ya uzao wako+ na uzao wake.+ Yeye+ atakuponda+ kichwa+ nawe+ utamtia jeraha+ kwenye kisigino.”+ 16  Akamwambia mwanamke: “Nitazidisha sana maumivu ya mimba yako;+ kwa uchungu utazaa watoto,+ na tamaa yako itakuwa kwa mume wako, naye atakutawala.”+ 17  Naye akamwambia Adamu: “Kwa sababu uliisikiliza sauti ya mke wako ukala matunda ya mti ambao nilikupa amri+ hii kuuhusu, ‘Usile matunda yake,’ udongo umelaaniwa kwa sababu yako.+ Kwa maumivu utakula mazao yake siku zote za maisha yako.+ 18  Nao utakuzalia miiba na mibaruti,+ nawe utakula mimea ya shambani. 19  Kwa jasho la uso wako utakula mkate mpaka utakaporudi katika udongo, kwa kuwa ulitolewa katika huo.+ Kwa maana wewe ni mavumbi nawe utarudi mavumbini.”+ 20  Baada ya hayo Adamu akamwita mke wake jina lake Hawa,+ kwa sababu ndiye angekuja kuwa mama ya kila mtu anayeishi.+ 21  Na Yehova Mungu akawafanyia Adamu na mke wake mavazi marefu ya ngozi, akawavika.+ 22  Na Yehova Mungu akaendelea kusema: “Tazama, huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya,+ na sasa ili asije akanyoosha mkono wake achukue matunda kutoka pia katika mti wa uzima+ na kula na kuishi mpaka wakati usio na kipimo,—” 23  Kwa hiyo Yehova Mungu akamwondoa katika bustani ya Edeni+ ili aulime udongo ambao katika huo alikuwa ametolewa.+ 24  Na basi akamfukuza huyo mtu, akaweka upande wa mashariki wa bustani ya Edeni+ makerubi+ na upanga unaowaka ambao ulikuwa unajizungusha-zungusha ili kuilinda njia ya kwenda kwenye ule mti wa uzima.

Maelezo ya Chini