Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

Study Questions for My Book of Bible Stories

Study Questions for My Book of Bible Stories

Ilyasi 1

Leza Watandika Ukupanga Ivintu

 1. Uzye ivintu vyonsi ivisuma vyafumile kwi, alino uzye ungalumbulapo vyani?

 2. Uzye i cani cino Leza watandikiilepo ukupanga?

 3. U mulandu ci uno umungeli wa kutandikilapo wayiyeliile na angeli yauze?

 4. Londolola vino insi yaali apa kutandika. (Lola apa cikope.)

 5. Uzye Leza wapekinye atuuli insi pakuti inyama na antu yaikalamo?

Mauzyo na yauze:

 1. Welengini Yelemiya 10:12.

  Uzye ndi twalola vino Leza waumba, tungati wene waya ni miyele ci? (Ezaya 40:26; Loma 11:33)

 2. Welengini Kolose 1:15-17.

  U mulimo ci uno Yesu waomvileko lino yaumbanga ivintu, alino uzye nga twelenganya pali vivyo, tufwile ukumulola ukuti waya uli? (Kolo. 1:15-17)

 3. Welengini Utandiko 1:1-10.

  1. Uzye a weni uwapanzile insi? (Utan. 1:1)

  2. Uzye i vyani ivyacitiike apa wanda wa kutandikilako ukuumba ivintu? (Utan. 1:3-5)

  3. Londolola ivyacitiike apa wanda wakwe ciili uwa kuumba ivintu. (Utan. 1:7, 8)

Ilyasi 2

Calo Icisuma Cuze

 1. Uzye Leza wacisile uli pa kupekanya insi ukuti twaikalamo?

 2. Lumbula inyama izipusane-pusane zino Leza waumvile. (Lola apa cikope.)

 3. U mulandu ci uno icalo ca Edeni cayelile icipusaneko?

 4. Uzye Leza walondanga ukuti insi yonsi iye umu musango ci?

Mauzyo na yauze:

 1. Welengini Utandiko 1:11-25.

  1. Uzye i vyani vino Leza waumvile umu wanda wakwe citatu? (Utan. 1:12)

  2. Nga ivyacitiike apa wanda wakwe cini (4) i vyani? (Utan. 1:16)

  3. Iinyama zya musango ci zino Leza wapanzile apa wanda wakwe 5 na 6? (Utan. 1:20, 21, 25)

 2. Welengini Utandiko 2:8, 9.

  I vimiti ci viili ivi-iyele vino Leza wisile umu calo, alino uzye vyapiliulanga cani?

Ilyasi 3

Umonsi nu Mwanaci Akutandikilapo

 1. Uzye icikope icili umwilyasi 3 cipusiine uli ni cikope icili umwilyasi 2?

 2. A weni uwaumvile umonsi wa kutandikilako, alino uzye umonsi wiya wali a weni iziina?

 3. U mulimo ci uno Leza wapeezile Adamu?

 4. U mulandu ci uno Leza walenzile ukuti Adamu alaale utulo nu kukondelwa?

 5. Uzye Adamu na Eva nga iikazile imyaka inga, nupya u mulimo ci uno Yeova walondanga ukuti yace yaaomba?

Mauzyo na yauze:

 1. Welengini Masamu 83:18.

  Uzye Leza a weni iziina, nupya wakwata amaka ya musango ci? (Yele. 16:21; Dan. 4:17)

 2. Welengini Utandiko 1:26-31.

  1. I cintu ci icikalamba cino Leza waumvile apa wanda wakwe 6, alino uzye icintu cico capusiine uli ni inyama? (Utan. 1:26)

  2. I vyani vino Yeova wapeezile antu ni inyama? (Utan. 1:30)

 3. Welengini Utandiko 2:7-25.

  1. Uzye umulimo uno yaapeezile Adamu uwa kutemela inyama maziina walondekwanga ukucita vyani? (Utan. 2:19)

  2. Uzye amazwi aaya pa Utandiko 2:24 yakatwazwa ukumanya vyani pali vino Yeova akaalonda ukuti aatwalana yaikala? (Mate. 19:4-6, 9)

Ilyasi 4

Mulandu Uno Yayazingiile Ukufuma Umu Edeni

 1. Uzye apa cikope cico, i vyani ivikucitikila Adamu na Eva?

 2. U mulandu ci uno Leza wayazingiile?

 3. Uzye i vyani vino inzoka yaneenyile Eva?

 4. Ngu walenzile ukuti inzoka ivwanzye Eva a weni?

 5. I cani icalenzile ukuti Adamu na Eva yasye Paladaise muno yikalanga?

Mauzyo na yauze:

 1. Welengini Utandiko 2:16, 17 na 3:1-13, 24.

  1. Uzye icuzyo cino inzoka yuzizye Eva cazewanyizye Yeova umu nzila ci? (Utan. 3:1-5; 1 Yoa. 5:3)

  2. Uzye ivyacitikiile Eva vikatusambilizya cani? (Filipi 4:8; Yako. 1:14, 15; 1 Yoa. 2:16)

  3. Uzye Adamu na Eva yafizilwe uli ukuzumila vino yaluvyanyizye? (Utan. 3:12, 13)

  4. Uzye angeli ya kelubi yano iimike lwa ku ufumondaka wa calo ca Edeni yacindike yatuuli ukateeka wakwe Yeova? (Utan. 3:24)

 2. Welengini Umbwilo 12:9.

  Uzye Satana wakwanisya ukufika pi ukutalusya antu kufuma kuli Leza? (1 Yoa. 5:19)

Ilyasi 5

Lyene Ukucula Kwatandika

 1. Uzye lino Adamu na Eva yaayazinzile umu Edeni, yaatandike ukwikala uli?

 2. I vyani ivyatandiike ukucitikila Adamu na Eva, alino uzye i cani icalenzile?

 3. U mulandu ci uno ana yakwe Adamu na Eva yaakotelanga nu kufwa?

 4. Uzye Adamu na Eva iyuvwila Yeova, nga yikalanga yakutuuli pamwi na ana yao?

 5. U mu nzila ci muno Eva wawaikanga ku mulandu nu kukana uvwila?

 6. Uzye ana yaili akutandikilako yano Adamu na Eva yaavile, yaali aaweni maziina?

 7. Nga ana yauze aali apa cikope yene ana yakwe yaweni?

Mauzyo na Yauze:

 1. Welengini Utandiko 3:16-23 na 4:1, 2.

  1. Uzye i cani icacitikiile Adamu lino Leza watiifile umusili? (Utan. 3:17-19; Loma 8:20, 22)

  2. U mulandu ci uno iziina lyakuti Eva, ilikapiliula ukuti “Wino u wa Umi” lyamulinzile? (Utan. 3:20)

  3. Uzye u mu nzila ci muno Yeova walangiliile ukuti wasakamiile Adamu na Eva kumwi na lino yaifizye? (Utan. 3:7, 21)

 2. Welengini Umbwilo 21:3, 4.

  Uzye i vintu ci “ivya mpiti” vino wemo ukaloleela ukuti yakasisyepo?

Ilyasi 6

Umwana Musuma nu Mwipe

 1. I milimo ci ino Kaini na Abeli yaombanga?

 2. A mawila ya musango ci yano Kaini na Abeli yaaleesile kuli Yeova?

 3. U mulandu ci uno Yeova watemiilwe uwila wakwe Abeli, nga cino wakaaniile uwila wakwe Kaini i cani?

 4. Uzye Kaini wali u muntu wa musango ci, nga Yeova wezizye atuuli ukumwavwa?

 5. I cani cino Kaini wacisile lino wali na Abeli umu mpanga?

 6. Londolola icacitikiile Kaini lino umoozile umutowakwe.

Mauzyo na yauze:

 1. Welengini Utandiko 4:2-26.

  1. Uzye Yeova walondolwile atuuli uzanzo uno Kaini walimo? (Utan. 4:7)

  2. Uzye Kaini walangilile atuuli ivyali umu mwenzo wakwe? (Utan. 4:9)

  3. Uzye Yeova akauvwa uli nga umwi wakoma umuntu wa kaele? (Utan. 4:10; Eza. 26:21)

 2. Welengini 1 Yoane 3:11, 12.

  1. U mulandu ci uno Kaini wasokiile, alino uzye icintu cii cikutusambilizya vyani? (Utan. 4:4, 5; Mapi. 14:30; 28:22)

  2. Uzye Baibo ikalangilila uli ukuti nanti yalupwa itu yonsi yasipepa Yeova, fwemo tungatwalilila ukuya acumi? (Masa. 27:10; Mate. 10:21, 22)

 3. Welengini Yoane 11:25.

  Uzye Yeova akati i vyani ivilacitikila antu yonsi aakafwa pa mulandu nu kucita ivyololoke? (Yoa. 5:24)

Ilyasi 7

Umonsi Umusipe

 1. U mu nzila ci muno Enoki wapusiineko na antu yauze?

 2. I cani icalenzile ukuti antu aingi umu manda yakwe Enoki yacita iviipe?

 3. I vintu ci iviipe vino antu yaacitanga? (Lola pa cikope.)

 4. U mulandu ci uno Enoki walondekwanga ukusipa?

 5. Uzye pa nsita iiya, antu ikalanga imyaka inga, nomba i myaka inga ino Enoki wikazile?

 6. I vyani ivyacitiike lino Enoki wafwile?

Mauzyo na Yauze:

 1. Welengini Utandiko 5:21-24, 27.

  1. Uzye ucuza wakwe Enoki na Yeova wali uli? (Utan. 5:24)

  2. Uzye ukulingana na vino Baibo ikalanda, u muntu ci uwikazile imyaka iingi ukucila antu yonsi, nupya wali ni myaka inga lino wafwile? (Utan. 5:27)

 2. Welengini Utandiko 6:5.

  Uzye lino Enoki wafwile, ivintu vizile-viya uli, ngi vintu kwene vivi vyakolana uli ni viipe ivyayako ndakai? (2 Tim. 3:13)

 3. Welengini Ayebulai 11:5.

  I miyele ci ino Enoki wali nayo ‘iyazanzizye Leza,’ kapya i vyani ivyacitiike? (Utan. 5:22)

 4. Welengini Yuda 14, 15.

  Uzye u mu nzila ci muno Aina Klistu yangakolanya ukusipa kwakwe Enoki, lino yakunena antu ukuti kuliza inkondo ya Alamagedoni? (2 Tim. 4:2; Ayeb. 13:6)

Ilyasi 8

Vipombolo Umu Nsi

 1. I vyani ivyacitiike lino angeli yamwi yuvwilile Satana?

 2. I cani icalenzile ukuti angeli yamwi yasye umulimo wao ukwiyulu nu kwiza pa mpanga ya pansi?

 3. U mulandu ci uno citazipiile ukuti angeli ize pano nsi nu kwiza-sanguka antunze?

 4. Uzye ana yano angeli yaaviile yaapusiineko uli na ana yauze?

 5. Uzye ndi walola apa cikope, i vyani vino ana ya angeli yatandiike ukucita lino yaakuzile iyaya ivipombolo?

 6. Uzye lino Enoki wafwile, u monsi ci uwizile aya umusuma pano nsi, ngi cani cino Leza wamutemiilwe?

Mauzyo na yauze:

 1. Welengini Utandiko 6:1-8.

  Uzye pa Utandiko 6:6 pakatulanga ukuti imiyele itu ikalenga Yeova ukuvwa uli? (Masa. 78:40, 41; Mapi. 27:11)

 2. Welengini Yuda 6.

  Uzye ilyasi lya yangeli ‘aatatwaliliile umu vifulo vyao’ umu manda yakwe Nowa likatusambizya vyani? (1 Kol. 3:5-9; 2 Pet. 2:4, 9, 10)

Ilyasi 9

Nowa Wapanga Iciwato

 1. Uzye umu lupwa lwakwe Nowa mwali antu yanga, nga ana yakwe aonsi yatatu yaali aaweni mazina?

 2. U mulimo ci ukome uno Leza wapeezile Nowa, nupya u mulandu ci?

 3. Uzye antu yano Nowa waneenanga ukuti yakuule nawe iciwato yaacisile uli?

 4. Uzye Leza wapeezile Nowa umulimo cii ukulozya uku nyama?

 5. Lino Leza wayazile icisaasa ca ciwato, i vyani vino Nowa nu lupwa lwakwe yalondekanga ukucita?

Mauzyo na Yauze

 1. Welengini Utandiko 6:9-22.

  1. I vyani ivyalenzile Nowa ukupusanako pali yakapepa yakwe Leza? (Utan. 6:9, 22)

  2. Uzye Yeova akauvwa uli nga antu yamwi yakucisa auze, nga lyene icisinka cii cikutuneena ukuti tufwile ukutamba ivintu vya musango ci? (Utan. 6:11, 12; Masamu 11:5)

  3. Uzye nga umwiuvi lyakwe Yeova yakutuneena ivyakucita, tungacita uli pa kuti tukolanye Nowa? (Utan. 6:22; 1 Yoa. 5:3)

 2. Welengini Utandiko 7:1-9.

  Uzye vino Yeova walolanga Nowa aatamalilika ukuti wali umololoke cikatukomelezya uli? (Utan. 7:1; Mapi. 10:16; Eza. 26:7)

Ilyasi 10

Mulamba Mukalamba

 1. I cani icalenzile ukuti antu yafilwe ukwingila umu ciwato lino imvula yatandiike ukutoonya?

 2. Uzye Yeova walenzile ukuti imvula itoonye amanda yanga, nga mulamba wazuuzile ukufika pi?

 3. I vyani ivyacitiike uku ciwato lino amanzi yaatandike ukuzuula umu nsi?

 4. Uzye ivipombolo vyapuswiike kuli mulamba, nga yaisi ya vipombolo yene caali uli?

 5. Uzye lino paapisile imyezi 5, i vyani ivyacitiike uku ciwato?

 6. U mulandu ci uno Nowa wafumizizye mwankole umu ciwato?

 7. Uzye Nowa wamanyile atuuli ukuti amanzi umu nsi iyaceepa?

 8. I vyani vino Leza waneenyile Nowa ala Nowa nu lupwa lwakwe iikala umu ciwato pa mwaka onga nu kucilapo?

Mauzyo na yauze:

 1. Welengini Utandiko 7:10-24.

  1. I vintu vinga ivyononiike pa mpanga ya pansi? (Utan. 7:23)

  2. Casenzile amanda yanga pakuti mulamba akame? (Utan. 7:24)

 2. Welengini Utandiko 8:1-17.

  Uzye pa Utandiko 8:17 pakaalanga uli ukuti vino Yeova walondanga ukuti insi iye vitaasenuka? (Utan. 1:22)

 3. Welengini 1 Petulo 3:19, 20.

  1. Uzye lino angeli ya cipondoka yaaswilile ukwiyulu, yapingwilwe uli? (Yuda 6)

  2. Uzye ilyasi lya pali Nowa nu lupwa lwakwe likatwavwa likutuuli ukutaila sana ukuti Yeova wakwata amaka ya kupususya antu yakwe? (2 Pet. 2:9)

Ilyasi 11

Mulalamfuti Uwatandikiilepo Ukuloleka

1. Uzye nga walola apa cikope, i cani cino Nowa wacisile lino wafumile umu ciwato?

2. I sunde ci lino Leza wapeezile Nowa nu lupwa lwakwe lino Mulamba wasizile?

3. Uzye Leza walavile atuuli?

4. Uzye ndi twalola umulalamfuti, tufwile ukwiusya vyani?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Utandiko 8:18-22.

(a) Uzye ndakai tungapeela tutuuli ‘iceena cisuma’ kuli Yeova? (Utan. 8:21; Ayeb. 13:15, 16)

(b) I vyani vino Yeova walanzile ukuti a vino umwenzo wa muntu waya, nga lyene tufwile ukucenjela kuli vyani? (Utan. 8:21; Mate. 15:18, 19)

2. Welengini Utandiko 9:9-17.

(a) I cipangano ci cino Yeova wapangiine ni viumbwa vyonsi ivya pano nsi? (Utan. 9:10, 11)

(b) Uzye icipangano ca mulalamfuti cilatwalilila ukufika lilaci? (Utan. 9:16)

Ilyasi 12

Antu Yakuula Icilupungu Icikulu

1. Uzye Nimulodi wali a weni, nga Leza uvwanga uli pa muntu wiya?

2. Ndi walola apa cikope, u mulandu ci uno antu yaatamilanga injelwa?

3. U mulandu ci uno Leza ataatemiilwe vino yaakuulanga icilupungu?

4. Uzye Leza wacisile uli pa kulesya ukukuula icilupungu?

5. Uzye umusumba uuwa yawamanga yakutuuli, nupya izina kwene liili lyapiliulanga cani?

6. Uzye antu yaacisile uli lino Leza wavulunginye indimi?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Utandiko 10:1, 8-10.

Uzye Nimulodi wali ni miyele ya musango ci, nga lyene icintu cii cikutusunda vyani? (Mapi. 3:31)

2. Welengini Utandiko 11:1-9.

I cani cino antu yalondanga pa kukuula icilupungu ciici, ngi cani cino yaavililwe ukucikuula? (Utan. 11:4; Mapi. 16:18; Yoa. 5:44)

Ilyasi 13

Abulaamu Wali A Cuza Wakwe Leza

1. Uzye antu aikalanga umu musumba wa Uli yaali antu ya musango ci?

2. Uzye umonsi wino ukulola apa cikope, a weni, wavilwe lilaci, nupya wikalanga kwi?

3. Uzye Leza waneenyile Abulaamu ukucita cani?

4. U mulandu ci uno Abulaamu yamwamilanga yakuti cuza wakwe Leza?

5. Uzye lino Abulaamu wafumile umu Uli, aaweni amulondiile?

6. Lino Abulaamu wafisile uku Kenani, i vyani vino Leza wamuneenyile?

7. Nga lino Abulaamu wali ni myaka ya kuvyalwa 99 Leza wamulavile atuuli?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Utandiko 11:27-32.

(a) Uzye Abulaamu wamanga Loti akutuuli? (Utan. 11:27)

(b) Nanti i cakuti Tela ali wino yalemba ukuti u wasenzile ulupwa uku Kenani, twasininkizya uli ukuti Abulaamu u wakatwisye ilyasi lya kupita, nupya i cani cino wacitiile vivyo? (Utan. 11:31; Mili. 7:2-4)

2. Welengini Utandiko 12:1-7.

Uzye Lino Abulaamu wafisile uku Kenani, Yeova wakomizye uli icipangano cakwe Abulaamu? (Utan. 12:7)

3. Welengini Utandiko 17:1-8, 15-17.

(a) Uzye lino Abulamu wali ni myaka 99, yamusenwile iziina yati a weni, nupya u mulandu ci? (Utan. 17:5)

(b) Uzye Yeova walavile Sela ati i vyani ivilamucitikila? (Utan. 17:15, 16)

4. Welengini Utandiko 18:9-19.

(a) Uzye pa Utandiko 18:19, pakalanga ukuti avyazi aonsi yakwata umulimo ci? (Mala. 6:6, 7; Efes. 6:4)

(b) I vyani ivyacitikiile Sela ivikalanga ukuti pasi vino tungafisa kuli Leza? (Utan. 18:12, 15; Masa. 44:21)

Ilyasi 14

Leza Wezya Utailo Wakwe Abulaamu

1. I vyani vino Leza walavile Abulaamu, alino uzye Leza wasuunzile atuuli ulayo wakwe?

2. Uzye ndi twalola apa cikope, Leza wacisile uli pa kwezya utailo wakwe Abulaamu?

3. Uzye Abulaamu wacisile uli nanti cakuti atuuvwikisye vino Leza wamuneenyile?

4. I cani icacitiike lino Abulaamu watoozile umupeni kuti akome umwanakwe?

5. Uzye Abulaamu wataile Leza ukufika pi?

6. I cani cino Leza wapeezile Abulaamu kuti a cino apeele impolelwa, nupya wamupeezile umu nzila ci?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Utandiko 21:1-7.

U mulandu ci uno Abulaamu wazembulwilile umwanakwe ala umwana ali sile na manda 8? (Utan. 17:10-12; 21:4)

2. Welengini Utandiko 22:1-18.

U mu nzila ci muno Isaki watontelanga isi, Abulaamu, alino uzye icintu cii, calangilile uli ukuti uku nkoleelo kwali nu kucitika icintu cimwi icicindamisye? (Utan. 22:7-9; 1 Kol. 5:7; Filipi 2:8, 9)

Ilyasi 15

Muka Loti Wapeepiile Icisila

1. I cani icalenzile ukuti Abulaamu na Loti yapaalukane?

2. U mulandu ci uno Loti wasoolwile ukwikala umu Sodoma?

3. Uzye antu aikalanga umu Sodoma yaali antu ya musango ci?

4. Uzye angeli yaili yaaneenyile Loti ukuti kwali nu kucitika vyani?

5. I cani icalenzile ukuti muka Loti asanguke iwe lya musilya?

6. Tungasambililako vyani kuli vivi ivyacitikiile muka Loti?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Utandiko 13:5-13.

Uzye ndi kwaya ukukana-uvwana, tungasambililako vyani kuli Abulaamu? (Utan. 13:8, 9; Loma 12:10; Filipi 2:3, 4)

2. Welengini Utandiko 18:20-33.

Uzye vino Yeova wasakamiile Abulaamu, vingatwavwa uli ukutaila sana ukuti Yeova na Yesu yalapingula ningo? (Utan. 18:25, 26; Mate. 25:31-33)

3. Welengini Utandiko 19:1-29.

(a) Uzye ilyasi lii ilya muli Baibo likatusunda ukuti Leza akaelenganya vyani pa kulaalana kwa onsi yatupu nanti anaci yatupu? (Utan. 19:5, 13; Levi 20:13)

(b) Uzye Loti wapusiineko uli kuli Abulaamu pa kuuvwila vino Leza walanda, nupya tukusambililako vyani kuli vii? (Utan. 19:15, 16, 19, 20; 22:3)

4. Welengini Luka 17:28-32.

Uzye muka Loti welenganyanga vyani pa vikwatwa, nupya icintu cii cikatusunda vyani? (Luka 12:15; 17:31, 32; Mate. 6:19-21, 25)

5. Welengini 2 Petulo 2:6-8.

Tungakolanya uli Loti pali vino tukaelenganya pa yantu asiuvwila Leza? (Ezek. 9:4; 1 Yoa. 2:15-17)

Ilyasi 16

Isaki Watwala Mama Umusuma

1. Uzye umonsi nu mwanaci aali apa cikope aaweni?

2. Uzye Abulaamu wacisile uli pakuti Isaki akwate mama, nupya i cani cino wacitiile vivyo?

3. Uzye ipepo lya muomvi wakwe Abulaamu lyaswikwe umu nzila ci?

4. Uzye Labeka waswike atuuli lino yaamuuzizye nga angatemwa ukutwalwa kuli Isaki?

5. I cani icalenzile Isaki ukwizaya ni nsansa nupya?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Utandiko 24:1-67.

(a) Uzye lino Labeka nu muomvi wakwe Abulaamu yaakomenkiine apa cifula, Labeka walangilile ukuti wali ni miyele ci? (Utan. 24:17-20; Mapi. 31:17, 31)

(b) Uzye Aina Klistu yakasambililako vyani kuli vino Abulaamu wapekanyizye ukuti Isaki akwate mama? (Utan. 24:37, 38; 1 Kol. 7:39; 2 Kol. 6:14)

(c) U mulandu ci uno tulinzile ukusiilako insita ya kwelenganyapo sana, wakwe vino Isaki wacisile? (Utan. 24:63; Masa. 77:12; Filipi 4:8)

Ilyasi 17

Yampundu Aataakoline

1. Uzye Esau na Yakobo yaali aaweni, nupya yataakoliine muli vyani?

2. Uzye Esau na Yakobo yaali ni myaka iyakuvyalwa inga lino sikulu wao Abulaamu wafwile?

3. I cintu ci cino Esau wacisile icalenzile ukuti nyina ni isi yaye nu ulanda?

4. I cani calenzile ukuti Esau asokele umwinakwe, Yakobo?

5. Uzye Isaki waneenyile umwanakwe Yakobo ukucita cani?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Utandiko 25:5-11, 20-34.

(a) I vyani vino Yeova wasoowile ukuti vilacitikila yampundu yakwe Labeka? (Utan. 25:23)

(b) Uzye Yakobo na Esau yaapusiine uli pali vino yelenganyanga pa nsambu zya kuya iyeli? (Utan. 25:31-34)

2. Welengini Utandiko 26:34, 35; 27:1-46; na 28:1-5.

(a) Uzye i vyani ivyalangiliile ukuti Esau ataacindiike ivintu vyakwe Leza? (Utan. 26:34, 35; 27:46)

(b) Uzye pakuti Yakobo apokeelele mapaalo yakwe Leza, Isaki wamuneenyile ukucita vyani? (Utan. 28:1-4)

3. Welengini Ayebulai 12:16, 17.

Uzye ivyacitikiile Esau vikaalanga ukuti i vyani ivilacitikila yonsi asyacindika vyakwe Leza?

Ilyasi 18

Yakobo Waaya Uku Alani

1. Uzye umukazyana wiyo apa cikope a weni, nupya i vyani vino Yakobo wamucitiile?

2. Uzye Yakobo wazumile ukucita cani pakuti yamupeele Lakeli?

3. I vyani vino Labani wacisile lino insita yafisile iyakuti Yakobo atwale Lakeli?

4. Uzye Yakobo wazumiile ukuomba vyani pakuti sile Lakeli aye umuci wakwe?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Utandiko 29:1-30.

(a) Nanti i cakuti Labani wasomvile Yakobo, i vyani vino Yakobo wacisile ivyalangiliile ukuti wali nu mucinzi, alino uzye tukusambililako cani ku cintu cii? (Utan. 25:27; 29:26-28; Mate. 5:37)

(b) Uzye ivyacitikiile Yakobo vikatusambilizya uli pa citemwiko ca cumi ni citemwiko ca ufi? (Utan. 29:18, 20, 30; Lwimbo 8:6)

(c) Uzye aamama ci yani (4) yano Yakobo wizile avyalilamo ana? (Utan. 29:23, 24, 28, 29)

Ilyasi 19

Yakobo Ali nu Lupwa Ulukulu

1. Uzye ana 6 yano Yakobo waviile muli Leya umuci wa kutandikilapo, yaali aaweni maziina?

2. Uzye ana yaili yano Zilipa umuomvi wakwe Leya wavyaliile Yakobo yaali aaweni?

3. Uzye ana yaili yano Bilaa umuomvi wakwe Lakeli wavyaliile Yakobo yaali aaweni maziina?

4. Nga ana yaili yano Lakeli waviile yaali aaweni, nomba i cani icacitiike lino umwana wakwe ciili waviilwe?

5. Kulingana ni cikope, uzye ana aonsi yano Yakobo wakweti yaali yanga, nupya i cani icatuntwike muli aliyo?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Utandiko 29:32-35; 30:1-26; na 35:16-19.

Ndi twalola vino cali uku yana yakwe Yakobo 12, uzye mpiti cali uli uku aYebulai pa kutemela ana aonsi maziina?

2. Welengini Utandiko 37:35.

Nandi cakuti Dina mutupu ali wino yalumbula muli Baibo, twamanya uli ukuti Yakobo wakweti ana na yauze akazyana? (Utan. 37:34, 35)

Ilyasi 20

Dina Wailetelela

1. U mulandu ci uno Abulaamu na Isaki yataalondelanga ukuti ana yao yakatwale anaci aku mpanga ya Kenani?

2. Uzye Yakobo wazumilizye ukuti anakwe akazyana yaacina na akazyana ya ku Kenani?

3. Uzye umonsi aali pa cikope aakulolekesya Dina a weni, nupya i cintu ci iciipe cino wacisile?

4. Uzye Simoni na Levi, yasilenzi yakwe Dina, yaacisile uli lino yuvwile ivyacitiike?

5. Uzye Yakobo watemilwe vino Simoni na Levi yaacisile?

6. Uzye intazi zyonsi zyatandiike uli umu lupwa?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Utandiko 34:1-31.

(a) Uzye tungati Dina waile umu kucina na akazyana ya ku Kenani umuku onga sile? Londololini. (Utan. 34:1)

(b) U mulandu ci uno tungati Dina umwineco u walenzile ukuti yamulaale uku maka? (Gala. 6:7)

(c) Uzye alumendo na akazyana yangalangilila yatuuli ukuti yasikulonda ukuya wakwe Dina? (Mapi. 13:20; 1 Kol. 15:33; 1 Yoa. 5:19)

Ilyasi 21

Yosefu Yamupata Kuli Yasilenzi

1. I cani icalenzile ukuti yasilenzi yakwe Yosefu yaamuvwila uzuwa, nupya i vyani vino yaacisile?

2. Uzye yasilenzi yakwe Yosefu yalondanga ukumucita uli, nga Lubeni wayaneenyile atuuli?

3. I vyani ivyacitiike lino aina Isumeli izile?

4. Uzye aina yakwe Yosefu yaacisile vyani pakuti isi akelenganye ukuti Yosefu wafwa?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Utandiko 37:1-35.

(a) Uzye Aina Klistu yangakolanya uli Yosefu nga kuli yamwi atiyaluvyanya umu cilongano? (Utan. 37:2; Levi 5:1; 1 Kol. 1:11)

(b) I cani icalenzile ukuti aina yakwe Yosefu yamucite iviipe? (Utan. 37:11, 18; Mapi. 27:4; Yako. 3:14-16)

(c) I cani cino Yakobo wacisile cino na antu yonsi kwene yangacita ndi yali nu ulanda? (Utan. 37:35)

Ilyasi 22

Yosefu Yamuyalila Umu Cifungo

1. Uzye lino Yosefu yamusenzile uku Eguputo, wali ni myaka ya kuvyalwa inga, ngi vyamucitikiile kuuku i vyani?

2. Caali uli pakuti Yosefu yamuyaalile umu cifungo?

3. Uzye lino Yosefu wali umu cifungo, yaamupeezile umulimo ci?

4. Uzye lino Yosefu wali umu cifungo, i vyani vino wacitiile kapeela wa vyakumwa na kapanga wa mukate, aomvi yakwe Falao?

5. Uzye lino kapeela wa vyakumwa yamufumizye umu cifungo, i cani icacitiike?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Utandiko 39:1-23.

Uzye lyene vino umu manda yakwe Yosefu kutaali isunde ililembwe ilyalesizye ucende, i cani icamulenzile ukuti autuke ukufuma kuli muka Potifa? (Utan. 2:24; 20:3; 39:9)

2. Welengini Utandiko 40:1-23.

(a) Londololini panono icilooto cakwe kapeela wa vyakumwa nu upiliulo wa ciko ndi vino Yeova waneenyile Yosefu. (Utan. 40:9-13)

(b) Uzye kapanga wa mukate waloosile vyani, nupya vyapiliulanga cani? (Utan. 40:16-19)

(c) U mu nzila ci muno umuomvi mutailwe uwa mano akakolanya Yosefu? (Utan. 40:8; Masa. 36:9; Yoa. 17:17; Mili. 17:2, 3)

(d) Uzye amazwi aaya pa Utandiko 40:20 yakaazwa uli Aina Klistu vino yafwile ukulola ukuzevya uwanda wa kuvyalwa? (Kasa. 7:1; Mako 6:21-28)

Ilyasi 23

Viloto Vino Falao Waloosile

1. I cani icacitikiile Falao uwanda umwi usiku?

2. I cani icalenzile ukuti kapeela wa vyakumwa aiusye Yosefu?

3. Uzye ndi mwalola apa cikope, i viloto ci viili vino Falao waloosile?

4. Uzye Yosefu walanzile ukuti iviloto vivi vyalozile mwi?

5. Cali uli pakuti Yosefu aize aye umucindame sana umu Eguputo nupya wakwe ciili kuli Falao?

6. I cani icalenzile ukuti aina yakwe Yosefu ize uku Eguputo, nupya i cani cino yatamumanyiile?

7. Uzye i ciloto ci cino Yosefu wiwisye nupya camwavwizye ukumvwikisya cani?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Utandiko 41:1-57.

(a) Uzye Yosefu wacisile uli pa kulanga ukuti Yeova ali wa kucindika, nga Aina Klistu yangamukolanya uli? (Utan. 41:16, 25, 28; Mate. 5:16; 1 Pet. 2:12)

(b) Uzye imyaka ya vyakulya ivingi umu Eguputo ni myaka ya cipowe, ikalangilila uli vino antu yakwe Yeova na antu ya mu macalici yapusana muli vino yamanya Leza? (Utan. 41:29, 30; Amosi 8:11, 12)

2. Welengini Utandiko 42:1-8 na 50:20.

Uzye i ciipe kuli ya kapepa yakwe Yeova ukufukamila umuntu ku kulanga umucinzi ndi cakuti a vino antu ya ku ncende iyo yaaya? (Utan. 42:6)

Ilyasi 24

Yosefu Wezya Aina Yakwe

1. U mulandu ci uno Yosefu waneeniile aina ati yaali inengu?

2. U mulandu ci uno Yakobo wazumilizizye ukuti Benjamini, kasuli wakwe aye uku Eguputo?

3. Uzye cali uli pakuti kaapu wakwe Yosefu azanwe umu mufuko wakwe Benjamini?

4. Uzye Yuda waipeelisye ukucita cani pakuti Benjamini apite na ina yakwe?

5. Uzye aina yakwe Yosefu yaasenwike nu kuya ni miyele ci?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Utandiko 42:9-38.

Uzye amazwi yakwe Yosefu aaya pa Utandiko 42:18 yakasambilizya vyani antu akwata imilimo imwi umwiuvi lyakwe Yeova? (Neem. 5:15; 2 Kol. 7:1, 2)

2. Welengini Utandiko 43:1-34.

(a) Nanti i cakuti Lubeni aliwe wali iyeli, twamanya uli ukuti Yuda aliwe walandilangako aina yakwe? (Utan. 43:3, 8, 9; 44:14, 18; 1 Mila. 5:2)

(b) Uzye Yosefu wezizye atuuli aina yakwe, nupya i cani icalenzile? (Utan. 43:33, 34)

3. Welengini Utandiko 44:1-34.

(a) Uzye Yosefu waifisile atuuli pakuti aina yakwe yatamumanya? (Utan. 44:5, 15; Levi 19:26)

(b) Uzye aina yakwe Yosefu yalangiliile yatuuli ukuti uzuwa uno yaakweti mpiti wasizile? (Utan. 44:13, 33, 34)

Ilyasi 25

Yakobo nu Lupwa Yakukila Uku Eguputo

1. I vyani ivyacitiike lino Yosefu waisokolwile uku ina yakwe?

2. I vyani vino Yosefu walondolweliile aina yakwe?

3. Nga Falao walanzile atuuli lino uvwile ukuti aina yakwe Yosefu yati-iza?

4. Uzye umu lupwa lwakwe Yakobo mwali antu yanga lino yaakuukiile uku Eguputo?

5. Uzye ulupwa lwakwe Yakobo yalwamanga yakutuuli, kapya u mulandu ci?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Utandiko 45:1-28.

Uzye ilyasi lyakwe Yosefu likatulanga uli ukuti Yeova angasenula icali nu kuya uzanzo ukwizaya icisuma? (Utan. 45:5-8; Eza. 8:10; Filipi 1:12-14)

2. Welengini Utandiko 46:1-27.

Uzye Yeova wakomeliizye Yakobo atuuli lino yaayanga uku Eguputo? (Utan. 46:1-4)

Ilyasi 26

Yobo Wali Uwa Cuvwiila Kuli Leza

1. Uzye Yobo wali a weni?

2. I cani cino Satana walondanga ukucita, nomba uzye wakwaniisye?

3. Uzye Yeova wazumilizye Satana ukucita cani, nupya u mulandu ci?

4. I cani icalenzile ukuti muka Yobo aneene Yobo ati ‘tukiini Leza pakuti mufwe sile? (Lola apa cikope.)

5. Ndi walola pa cikope cakwe ciili, uzye Yeova wacitiile vyani Yobo, nupya u mulandu ci?

6. Nafwe ndi twaya acuvwila kuli Yeova wakwe vino Yobo wali, tulapokeelela vyani?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Yobo 1:1-22.

Uzye aina Klistu yangakolanya Yobo umu nzila ci? (Yobo 1:1; Filipi 2:15; 2 Pet. 3:14)

2. Welengini Yobo 2:1-13.

Uzye lino Satana wazunyanga Yobo, u mu vintu ci viili muno Yobo wapusiineko nu wakwe? (Yobo 2:9, 10; Mapi. 19:3; Mika 7:7; Malaki 3:14)

3. Welengini Yobo 42:10-17.

(a) Uzye icilambu cino Yobo wapokeliile cakoliine umu nzila ci na cino Yesu wapokeliile pa mulandu ni cuvwila? (Yobo 42:12; Filipi 2:9-11)

(b) Uzye vino Yobo yamupoleliile pa mulandu ni cuvwila, cikatukomelezya umu nzila ci? (Yobo 42:10, 12; Ayeb. 6:10; Yako. 1:2-4, 12; 5:11)

Ilyasi 27

Mwene Umwipe Watandika Ukuteeka Eguputo

1. Ndi walola apa cikope, a weni wiyo aimi watazunzula swepu, nupya akuma weni?

2. Uzye lino Yosefu wafwile, i vyani ivyacitikiile aina Izlaeli?

3. U mulandu ci uno aina Eguputo yaatandikiile ukoopa aina Izlaeli?

4. Uzye i vyani vino Falao waneenyile yanacimbuza azwilizyanga yamama aina Izlaeli pa kupaapa?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Kufuma 1:6-22.

(a) Uzye Yeova watandike atuuli ukufikilizya vino walavile Abulaamu? (Kufu. 1:7; Utan. 12:2; Milimo 7:17)

(b) Uzye yanacimbuza aYebulai yalangilile yatuuli ukuti yaacindiike umi? (Kufu. 1:17; Utan. 9:6)

(c) Uzye yanacimbuza yaayalambwile uli pali vino yuvwilile Yeova? (Kufu. 1:20, 21; Mapi. 19:17)

(d) Uzye Satana wezizye atuuli ukuvulunganya vino Yeova akaalonda pa Mwana wakwe Abulaamu? (Kufu. 1:22; Mate. 2:16)

Ilyasi 28

Vino Akanya ka Mose Kaapuswike

1. Uzye akanya akakuloleka pa cikope, a kaweni, nupya kakulema uku munwe wakwe weni?

2. Uzye nyina wakwe Mose wacisile uli pakuti yatumoola Mose?

3. Nga akakazyana akali pa cikope, a kaweni, nupya i vyani vino kaacisile?

4. Uzye lino mwana Falao umukazyana wazanyile umwana, Milyamu wamuneenyile atuuli?

5. Uzye i vyani vino mwana Falao waneenyile nyina wakwe Mose?

Iuzyo na lyuze:

1. Welengini Kufuma 2:1-10.

Uzye nyina wakwe Mose wakweti isyuko ci ilya kusunda nu kusambilizya, Mose kufuma uku unya, nga lyene avyazi yangasambililako vyani? (Kuf. 2:9, 10; Malan. 6:6-9; Mapi. 22:6; Efes. 6:4; 2 Tim. 3:15)

Ilyasi 29

Icalenzile Ukuti Mose Apuuke

1. Uzye Mose wakuliile kwi, nomba wamanyile vyani pa yavyazi yakwe?

2. Uzye lino Mose wafisile imyaka ya kuvyalwa 40, wacisile vyani?

3. Uzye i vyani vino Mose waneenyile umwina Izlaeli uumanga umwina Izlaeli muze, ngu monsi wiiya wamwaswike atuuli?

4. U mulandu ci uno Mose wapuukiile ukufuma uku Eguputo?

5. Uzye Mose wutukiile kwi, nupya waile azana yaweni kuuku?

6. I vyani vino Mose wacitanga pa myaka 40 ala uutuka uku Eguputo?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Kufuma 2:11-25.

Nanti i cakuti Mose wasambiliile sana umu Eguputo, walangiliile atuuli ukuya uwa cumi kuli Yeova na kuli yalupwa yakwe? (Kufu. 2:11, 12; Ayeb. 11:24)

2. Welengini Milimo 7:22-29.

Tukasambililako cani kuli vino Mose walondanga ukuomvya amaka yakwe ukuti aliwe akulule aina Izlaeli ukufuma umu uzya umu Eguputo? (Mili. 7:23-25; 1 Pet. 5:6, 10)

Ilyasi 30

Cimpuza Cikwaka Icimbilimbili

1. Uzye umwamba uukuloleka apa cikope yawamanga yakutuuli?

2. Londolola icintu ca kuzungusya cino Mose waweni lino waile ni mfwele zyakwe uku mwamba.

3. Uzye izwi ilyuvwisile umu cimpuza lyalanzile lituuli, nupya lyali izwi lyakwe weni?

4. Uzye Mose waswike atuuli lino Leza wamuneenyile ukuti alaya akakulule antu yakwe Leza ukufuma umu Eguputo?

5. Uzye i vyani vino Leza waneenyile Mose ukuya-neena antu ndi yaya yuzya pali wino wamutumile?

6. Uzye pakuti Mose akaazwe antu ukusininkizya ukuti Leza u wamutumile, wali nu kuyacita uli?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Kufuma 3:1-22.

Uzye ivyacitikiile Mose vikatukomelezya uli ndi tukwelenganya ukuti limwi tutanga tukwanisye ukuomba umulimo uno Leza watupeela? (Kufu. 3:11, 13; 2 Kol. 3:5, 6)

2. Welengini Kufuma 4:1-20.

(a) Uzye i vyani vino Mose wasambiliile pa myaka 40 ino wali uku Midyani, nupya i vyani vino aonsi aakulonda ukuomba imilimo imwi umu cilongano yangasambililako? (Kufu. 2:11, 12; 4:10, 13; Mika 6:8; 1 Tim. 3:1, 6, 10)

(b) Ndi Yeova watusunda ukupitila umwiuvi lyakwe, uzye ukwelenganya pa vintu ivyacitikiile Mose kukatukomelezya uli? (Kufu. 4:12-14; Masa. 103:14; Ayeb. 12:4-11)

Ilyasi 31

Mose na Aloni Yaaya Kuli Falao

1. Uzye i vyani ivyacitiike uku ina Izlaeli lino Mose na Aloni yaacisile ivizungusyo?

2. Uzye i vyani vino Mose na Aloni yaneenyile Falao, nupya Falao waswiike atuuli?

3. Uzye i cani icacitiike lino Aloni wasumvile intuwa yakwe apansi, wakwe vino tukulola apa cikope?

4. Uzye Yeova wasambizye atuuli Falao, nupya i cani cino Falao wacisile?

5. Uzye i cani icizile-icicitika lino icinkunka cakwe 10 cacitiike?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Kufuma 4:27-31 na 5:1-23.

Aumwi muno Falao walozizye pakulanda ati: ‘Ntamumanya Yeova wiyo’? (Kufu. 5:2; 1 Sam. 2:12; Loma 1:21)

2. Welengini Kufuma 6:1-13, 26-30.

(a) Uzye u mu nzila ci muno Yeova ataimanyisizye kuli Abulaamu, Isaki na Yakobo? (Kufu. 3:13, 14; 6:3; Utan. 12:8)

(b) Uzye tukaumvwa uli vino Yeova waomvyanga Mose nanti cakuti Mose wailolanga ukuti atanga aombe umulimo uno Yeova wamupeezile? (Kufu. 6:12, 30; Luka 21:13-15)

3. Welengini Kufuma 7:1-13.

(a) Uzye i vyani vino aomvi yakwe Yeova ndakai yangasambililako kuli Mose na Aloni, aatali ni intete pa kuya nena Falao pa upinguzi wakwe Yeova? (Kufu. 7:2, 3, 6; Mili. 4:29-31)

(b) Uzye Yeova waacisile uli pakuti alangizye ukuti wacila tu leza twaina Eguputo? (Kufu. 7:12; 1 Imila. 29:12)

Ilyasi 32

Ivinkunka 10

1. Apa vikope ivili paa, londolola ivinkunka vitatu ivyatandikiilepo.

2. Uzye uupusano ci uwali apa vinkunka vya kutandikilapo vitatu alino ni vinkunka ivyasyala?

3. Uzye ivinkunka vyakwe 4, 5, na 6 vyali vyani?

4. Ngi vinkunka vyakwe 7, 8, na 9 vyali vyani?

5. Uzye i vyani vino Yeova waneenyile aina Izlaeli ukucita lino icinkunka ca kusyalikizya citatala catandika?

6. Uzye icinkuka cakwe 10 cali icani, nupya i cani cacitiike lino casizile?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Kufuma 7:19–8:23.

(a) Nanti i cakuti yasimapepo ya malele yakwaniisye ukupanga ivinkunka viili ivyakoline na vino Yeova watandikiilepo ukucita, uzye i cani cino yapatikiziiwe ukuzumila lino icinkunka cakwe citatu cacitiike? (Kufu. 8:18, 19; Mate. 12:24-28)

(b) Uzye icinkuka cakwe cini calangiliile uli vino Yeova akacingilila antu yakwe, nupya ukumanya vii kukalenga antu yakwe Yeova ukuvwa uli lino ‘ucuzi ukulu cuze’ ukupalama? (Kufu. 8:22, 23; Umbw. 7:13, 14; 2 Mila. 16:9)

2. Welengini Kufuma 8:24; 9:3, 6, 10, 11, 14, 16, 23-25; na 10:13-15, 21-23.

(a) A maumba ci yaili yano Falao na yasimapepo ya malele yakaimililako, nupya i vyani vino maumba kwene yayo yakafilwa ukucita ndakai? (Kufu. 8:10, 18, 19; 9:14)

(b) Uzye ivyaya pali Ukufuma 9:16 vikatwazwa uli ukuvwikisya umulandu uno Yeova walekela Satana ukufika na ndakai? (Loma 9:21, 22)

3. Welengini Kufuma 12:21-32.

Uzye Ucilo walenzile uli antu aingi ukuya ni syuko lya kupusuka, alino uzye ucilo kwene uuwa walozyanga kuli cani? (Kufu. 12:21-23; Yoa. 1:29; Loma 5:18, 19, 21; 1 Kol. 5:7)

Ilyasi 33

Yaalamba Yemba Muyenzu

1. Uzye aonsi aina Izlaeli aafumile umu Eguputo, pamwi na anaci na ana yaali yanga, nupya aaweni yauze alondiile?

2. Uzye Falao uvwile uli lino wazumilizye aina Izlaeli ukupita, nupya ivyani vino wacisile?

3. Uzye Yeova wacisile uli pakuti aina Eguputo yatazanza aina Izlaeli?

4. I vyani ivyacitiike lino Mose wasoonsile Intuwa yakwe pali Yemba muyenzu, nakupya i vyani vino aina Izlaeli yacisile?

5. I vyani ivyacitiike lino aina Eguputo yezizye ukulondelela aina Izlaeli muli yemba?

6. Uzye aina Izlaeli yacisile uli pakulangilila ukuti yaatemilwe nu kuti yaataizye Yeova pali vino wayapuswisye uku ina Eguputo?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Kufuma 12:33-36.

Uzye Yeova wacisile uli pakuti antu yakwe yalipilwe pa myaka ino yaali umu uzya uku ina Eguputo? (Kufu. 3:21, 22; 12:35, 36)

2. Welengini Kufuma 14:1-31.

Uzye amazwi yano Mose walanzile aaya pali Kufuma 14:13, 14 yangazwa yatuuli aomvi yakwe Yeova ndakai lino yakuloleela ulwi wa Alamagedoni? (2 Mila. 20:17; Masa. 91:8)

3. Welengini Kufuma 15:1-8, 20, 21.

(a) U mulandu ci uno aomvi yakwe Yeova yalinzile ukumwimbila injimbo zya kumulumbanya? (Kufu. 15:1, 2; Masa. 105:2, 3; Umbw. 15:3, 4)

(b) Uzye anaci Aina Klistu aandakai yangasambililako vyani kuli Milyamu na anaci aina Izlaeli pali vino yaalumbanyizye Yeova lino yaalamvile Yemba Muyenzu? (Kufu. 15:20, 21; Masaf. 68:11)

Ilyasi 34

Vyakulya Vino Aina Izlaeli Yataalolapo

1. Ndi walola apa cikope, uzye i vyani vino antu yakuzyola pansi, nupya yaavyamanga yakuti vyani?

2. A masunde ci yano Mose wapeezile aina Izlaeli pa kutoola maana?

3. Uzye i cani cino Yeova waneenyile antu ukuti yaacita pa wanda wakwe mutanda (6), nupya u mulandu ci?

4. I cizungusyo ci cino Yeova wacitanga ndi cakuti antu yasunga maana kufika uwanda wakwe cinimbali (7)?

5. Uzye Yeova waliisizye antu maana pa myaka iinga?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Kufuma 16:1-36 ni Mpendwa 11:7-9.

(a) Uzye Kufuma 16:8 kukatusambilizya vyani pali vino tulinzile ukuyela angalizi aaya umu vilongano vya Ina Klistu? (Ayeb. 13:17)

(b) Uzye lino aina Izlaeli yaali umu lwanga, i vyani ivyayiusyanga cila-wanda ukuti yafwile ukutaila Yeova? (Kufu. 16:14-16, 35; Malan. 8:2, 3)

(c) Uzye Yesu wakoliinye maana kuli cani, nupya ‘umukate uwafuma ukwiyulu’ ukatwavwa umu nzila ci? (Yoa. 6:31-35, 40)

2. Welengini Yoswa 5:10-12.

Aina Izlaeli yaliile maana pa myaka iinga, nupya yeeziwe uli, alino uzye i vyani vino tungasambilila ukwilyasi lii? (Kufu. 16:35; Mpe. 11:4-6; 1 Kol. 10:10, 11)

Ilyasi 35

Yeova Wapeela Aina Izlaeli Amasunde

1. Uzye lino paapisile imyezi iili Kufuma pano aina Izlaeli yaafumiile umu Eguputo, yaaile iikala kwi?

2. I vyani vino Yeova waneenyile antu ukuti ali vino walondanga yaacita, nga antu yaaswike iyatuuli?

3. U mulandu ci uno Yeova wapeeliile Mose amawe yaili apapatane?

4. Uzye ukuluta pa masunde ikumi (10), a masunde ci na yauze yano Leza wapeezile aina Izlaeli?

5. A masunde ci yaili yano Yesu walanzile ukuti yacila amasunde yonsi?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Kufuma 19:1-25; 20:1-21; 24:12-18; na 31:18.

Uzye amazwi alembwa pa Kufuma 19:8 yakatwazwa ukumanya uli ivikalondekwa pakuti umuntu aipeele ukuya Umwina Klistu? (Mate. 16:24; 1 Pet. 4:1-3)

2. Welengini Malango 6:4-6; Aina Levi 19:18; na Mateo 22:36-40.

Uzye aina Klistu yakalangilila yakutuuli vino yatemwa Leza na antu yauze? (Mako 6:34; Mili. 4:20; Loma. 15:2)

Ilyasi 36

Akana ka Ng’ombe Kakwe Goldi

1. Uzye cikope cico cikulanga antu yakucita cani, nupya u mulandu ci uno yakucitila vivyo?

2. U mulandu ci uno Yeova wasokiile, nupya Mose wacisile uli lino waweni vino antu yaacitanga?

3. I vyani vino Mose waneenyile aonsi yamwi ukucita?

4. I vyani vino tungasambilila ukwilyasi lii?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Kufuma 32:1-35.

(a) Uzye ilyasi lii likutusamblilizya vyani pali vino Yeova akauvwa ndi tukuminkanya upefi wa ufi nu upefi wa cumi? (Kufu. 32:4-6, 10; 1 Kol. 10:7, 11)

(b) Uzye Aina Klistu yalinzile ukumanya vyani lino yakusoolola vintu vya kuyazanzya, wa kwimba nu kucina? (Kufu. 32:18, 19; Efes. 5:15, 16; 1 Yoa. 2:15-17)

(c) Uzye tukasambililako vyani ku mutundu wa ina Levi vino yaaombesyanga ukutungilila ivintu vya ololoke? (Kufu. 32:25-28; Masa. 18:25)

Ilyasi 37

Itenti Lya Kupepelamo

1. Uzye icikulwa icili apa cikope yaacamanga yakutuuli, nupya yaaciomvyanga kuli cani?

2. Uzye u mulandu ci uno Yeova waneeniile Mose ukuti apange itenti lya kupepelamo ilyangupale ukupangulula?

3. Uzye yaamanga yakutuuli imbokosi ino yikanga umu muputule unoono uwali apampela iitenti lyakupepelamo, nupya i vyani ivyali umu mbokosi kwene iyaa?

4. A weni wino Yeova wasoolwile ukuya simapepo mukalamba, nupya ivyani vino wacitanga?

5. Lumbula ivintu vitatu ivyali umu muputule ukalamba umwitenti.

6. Lumbula ivintu viili ivyali pa musolo, nakupya yaviovyanga kuli vyani?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Kufuma 25:8-40; 26:1-37; 27:1-8; na 28:1.

Uzye angeli nanti yakelubi aali pa ‘mbokosi ya cipangano’ imililangako cani? (Kufu. 25:20, 22; Mpe. 7:89; 2 Yamw. 19:15)

2. Welengini Kufuma 30:1-10, 17-21; 34:1, 2; na Ayebulai 9:1-5.

(a) U mulandu ci uno Yeova waneeniile yasimapepo aombanga pa ng’anda yakupepelamo ukuti yaalinzile ukuya ausaka, nupya tukasambililako vyani uku cintu ciici? (Kufu. 30:18-21; 40:30, 31; Ayeb. 10:22)

(b) Uzye umutumwa Paulo walangiliile atuuli ukuti itenti lya kupepelamo ni Sunde lya cipangano vyasizile pa nsita lino walemvile kalata uku ina Klistu aYebulai? (Ayeb. 9:1, 9; 10:1)

Ilyasi 38

Inengu 12

1. Uzye ndi walola apa cikope, i vyani vino ungalanda pa mukungo wa myangazi, nupya yaufumizye kwi?

2. U mulandu ci uno Mose watumiile inengu 12 ukuya ku mpanga ya Kenani?

3. I vyani vino inengu 10 zizile-zineena Mose lino zyawezile?

4. Uzye inengu ziili zyene zyalangilile uli ukuti zyataaile Yeova, nupya inengu kwene zizyo yazyamanga yakutuuli maziina?

5. I cani icalenzile ukuti Yeova asoke, nupya i vyani vino waneenyile Mose?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Mpendwa 13:1-33.

(a) Aaweni yano yaasoolwile ukuya uku kulengula impanga, nupya yaakweeti isyuko ci? (Mpe. 13:2, 3, 18-20)

(b) U mulandu ci uno Yoswa na Kalebu yaapusaniile uku nengu zyuze, nupya tukasambililako cani? (Mpe. 13:28-30; Mate. 17:20; 2 Kol. 5:7)

2. Welengini Mpendwa 14:1-38.

(a) Uzye a mazwi ci yano swensi kwene tufwile ukuvwila pakuti tutailizyanya pa yantu yano Yeova akaomvya? (Mpe. 14:2, 3, 27; Mate. 25:40, 45; 1 Kol. 10:10)

(b) Uzye amazwi aaya apa Mpendwa 14:24 yakatulanga uli ukuti Yeova akasakMala aomvi yakwe yonsi? (1 Yamw. 19:18; Mapi. 15:3)

Ilyasi 39

Intuwa Yakwe Aloni Yawalula

1. Uzye aaweni aatacindike utunguluzi wakwe Mose na Aloni, nupya i vyani vino yaaneenyile Mose?

2. I vyani vino Mose waneenyile Kola na alondezi yakwe 250 ukucita?

3. I vyani vino Mose walanzile uku yantu, nupya i cani cacitiike lino wamazile sile ukuvwanga?

4. Uzye lyene i cani icacitikiile Kola na alondezi yakwe 250?

5. Uzye Eliyaza mwana Aloni, wacisile uli ni visukilizyo ivya yonsi aafwile, nupya u mulandu ci?

6. U mulandu ci uno Yeova walenzile ukuti intuwa yakwe Aloni iwalule? (Lola apa cikope.)

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Mpendwa 16:1-49.

(a) Uzye i cani cino Kola na alondezi yakwe yacisile, nakupya u mulandu ci uno ukucita vivyo kwaeliile u kupondokela Yeova? (Mpe. 16:9, 10, 18; Levi 10:1, 2; Mapi. 11:2)

(b) Uzye i vintu ci iviipe vino Kola na ‘aakalamba ya mwiumba’ 250 yaatandike ukwelenganya? (Mpe. 16:1-3; Mapi. 15:33; Eza. 49:7)

2. Welengini Mpendwa 17:1-11 na 26:10.

(a) Uzye vino intuwa yakwe Aloni yaawalwiile calangiliile cani, nupya u mulandu ci uno Yeova walandiile ukuti yaisungile umu mbokosi ya upangano? (Mpe. 17:5, 8, 10)

(b) Uzye tungasambilila vyani kuli viivi ivyacitiike uku ntuwa yakwe Aloni? (Mpe. 17:10; Mili. 20:28; Filipi 2:14; Ayeb. 13:17)

Ilyasi 40

Mose Uuma Umu Ciliwe

1. Uzye Yeova wasunganga uli aina Izlaeli lino yaali umu lwanga?

2. A pali vyani pano aina Izlaeli yailizyanyizye lino yaile iikala umu Kadesi?

3. Uzye Yeova wacisile uli pa kupeela antu ni inyama zyao amanzi?

4. Uzye wino ukulola apa cikope uwataisonta a weni, nupya i cani cino akuisontela?

5. U mulandu ci uno Yeova wasokiile Mose na Aloni, nakupya i vyani vino wayacisile?

6. I cani cacitiike apa Mwamba wa Oli, nakupya a weni uwizile aya simapepo mukalamba uwa ina Izlaeli?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Mpendwa 20:1-13, 22-29 na Malango 29:5.

(a) Uzye tukasambililako vyani kuli vino Yeova wasakamiile aina Izlaeli umu lwanga? (Mala. 29:5; Mate. 6:31; Ayeb. 13:5; Yako. 1:17)

(b) Uzye Yeova uvwile uli lino Mose na Aloni yaafizilwe ukumucindika apa manso ya ina Izlaeli? (Mpe. 20:211 Kol. 10:12; Umbw. 4:11)

(c) Tungasambililako vyani kuli vino Mose wacisile lino Yeova wamulungiike? (Mpe. 12:3; 20:12, 27, 28; Mala. 32:4; Ayeb. 12:7-11)

Ilyasi 41

Inzoka ya Mukuwa

1. Uzye icani cino yapomvile uku mulando ndi vino ukulola apa cikope, nupya u mulandu ci uno Yeova waneeniile Mose ukuciimika paapa?

2. Uzye antu yaalangilile uli ukuti yatataizyanga pali vino Leza wayacitilanga?

3. I cani cino antu yaaneenyile Mose ukucita lino Yeova watumile inzoka zyausungu kuti ayafulule?

4. U mulandu ci uno Yeova waneeniile Mose ukuti apange inzoka ya mukuwa?

5. I cani cino tukusambilila ukwilyasi lii?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Mpendwa 21:4-9.

(a) Uzye tukasambilila vyani pali vino aina Izlaeli yaailizyanyanga pa vintu vino Yeova wayapeelanga? (Mpe. 21:5, 6; Loma. 2:4)

(b) Uzye lino papisile imyaka, aina Izlaeli yaatandike ukuomvya inzoka ya mukuwa umu nzila ci, nga umwene Ezekiya wacisile uli? (Mpe. 21:9; 2 Yamw. 18:1-4)

2. Welengini Yoane 3:14, 15.

Uzye inzoka iya mukuwa ino iisile uku mulando, vyakolana umu nzila ci na vino Yesu wapampamiilwe pa mulando? (Gala. 3:13; 1 Pet. 2:24)

Ilyasi 42

Punda Wavwanga

1. Uzye Balaki ali weni, nupya u mulandu ci uno watumiile yamwi ukuya-ama Balamu?

2. U mulandu ci uno punda wakwe Balamu walaaliile apansi umu museo?

3. Uzye i vyani vino punda wavwanzile kuli Balamu?

4. I vyani vino umungeli waneenyile Balamu?

5. Uzye i vyani ivyacitike lino Balamu wezizye ukuti akatipwile aina Izlaeli?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Mpendwa 21:21-35.

U mulandu ci uno aina Izlaeli yaacimvizye umwene Sioni uwa ku Amoli nu mwene Ogi uwa ku Basyani? (Mpe. 21:21, 23, 33, 34)

2. Welengini Mpendwa 22:1-40.

Uzye icani cino Balamu walondelanga ukuti atipwile aina Izlaeli, nupya tunga sambililako vyani ukwilyasi lii? (Mpe. 22:16, 17; Mapi. 6:16, 18; 2 Pet. 2:15; Yuda 11)

3. Welengini Mpendwa 23:1-30.

Nanti icakuti Balamu walandanga ngati a kapepa wakwe Yeova, uzye ivicitwa vyakwe vyalangiliile uli ukuti ataali kapepa? (Mpe. 23:3, 11-14; 1 Sam. 15:22)

4. Welengini Mpendwa 24:1-25.

Uzye ilyasi lii ilya muli Baibo likakomya likutuuli utailo witu muli vino Yeova akalonda ukucita? (Mpe. 24:10; Ezaya 54:17)

Ilyasi 43

Yoswa Waaya Intunguluzi

1. Uzye aonsi yaili aaimi na Mose, aali pa cikope aaweni?

2. I vyani vino Yeova waneenyile Yoswa?

3. U mulandu ci uno Mose wakweliile apapela pa Mwamba wa Nebo, nupya i vyani vino Yeova wamuneenyile?

4. Uzye Mose wafwile ala ali nimyaka inga?

5. Uzye i cani icalenzile antu yaye nu ulanda, nomba, uzye icayaletiile insansa icani?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Mpendwa 27:12-23.

U mulimo ci ukome uno Yeova wapeezile Yoswa, nupya uzye Yeova akasakamala uli antu yakwe ndakai? (Mpe. 27:15-19; Mili. 20:28; Ayeb. 13:7)

2. Welengini Malango 3:23-29.

U mulandu ci uno Yeova atazumilizizye Mose na Aloni ukwingila umu mpanga ino walavile aina Izlaeli, nupya i cani cino tukasambilila kuli cii? (Malan. 3:25-27; Mpe. 20:12, 13)

3. Welengini Malango 31:1-8, 14-23.

Uzye amazwi yakusyalikizya yano Mose waneenyile aina Izlaeli, yakalanga uli ukuti waicefiizye nu kupokeelela vino Yeova wamulungike? (Malan. 31:6-8, 23)

4. Welengini Malango 32:45-52.

Uzye Izwi lyakwe Leza lifwile ukutuleenga ukucita cani? (Mala. 32:47; Levi 18:5; Ayeb. 4:12)

5. Welengini Malango 34:1-12.

Nanti icakuti Mose atatazile alolepo Yeova, uzye ivya lembwa pa Malango 34:10 vikalangilila cani pali ucuza wakwe na Yeova? (Kufu. 33:11, 20; Mpe. 12:8)

Ilyasi 44

Laabu Wafisa Inengu

1. Aukwi kuno Laabu wikalanga?

2. Uzye aonsi yaili pa cikope aaweni, nakupya u mulandu ci uno yayelile umu Yeliko?

3. I cani cino umwene wa ku Yeliko waneenyile Laabu ukucita, nga Laabu waswike atuuli

4. Uzye Laabu wacisile uli pakuti apususye aonsi yaaya yaili, alino ivyani vino wayaneenyile ukuti yace yamucitile?

5. Uulayo ci uno inengu ziili zyalavile Laabu

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Yoswa 2:1-24.

Uzye ulayo wakwe Yeova uwalembwa apa Kufuma 23:28 wafikiliziwe uli lino aina Izlaeli yaiile uku kulwisya Yeliko? (Yoswa 2:9-11)

2. Welengini Ayebulai 11:31.

Uzye vino Laabu wacisile vikalanga uli ukucindama kwa utailo? (Loma. 1:17; Ayeb. 10:39; Yako. 2:25)

Ilyasi 45

Yakulamba Uluzi lwa Yodani

1. I cizungusyo ci cino Yeova wacisile pa kuti aina Izlaeli yalambe Uluzi lwa Yodani?

2. Uzye icani cino aina Izlaeli yali nu kucita ukulanga ukuti yaali nu utailo pakuti yalambe Uluzi Lwa Yodani?

3. U mulandu ci uno Yeova waneeniile Yoswa ukukolonganika amawe akalamba 12 Kufuma pansi ya luzi?

4. I cani icacitiike pa kasita sile akanoono lino yasimapepo yaalamvile Yodani?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Yoswa 3:1-17.

(a) Ndi vino cilangiliilwe umwilyasi lii, ivyani vino tufwile ukucita pakuti Yeova aatwazwa nu kutupolelela? (Yoswa 3:13, 15; Mapi. 3:5; Yako. 2:22, 26)

(b) Uzye Uluzi Lwa Yodani lwali uli lino aina Izlaeli yalamvile nu kwingila umu Mpanga ino Yeova Wayalavile, nupya uzye icacitiike calenzile ukuti iziina lyakwe Yeova licindikwe u munzila ci? (Yoswa 3:15; 4:18; Masa. 66:5-7)

2. Welengini Yoswa 4:1-18.

Uzye amawe 12 yano yaatozile umu Yodani nu kuyayatuulika apa Giligali yaomvile umulimo ci? (Yoswa 4:4-7)

Ilyasi 46

Iviumba Vya Yeliko

1. I vyani vino Yeova waneenyile aonsi yaulwi na yasimapepo ukucita pa manda mutanda (6)?

2. Uzye i cani cino aonsi yaali nu kucita pa wanda wakwe cinimbali (7)?

3. Wakwe vino ukulola pa cikope, i cani icikucitika uku viumba vya Yeliko?

4. U mulandu ci uno umwando uyenzu uyeliile apiwindo?

5. I vyani vino Yoswa waneenyile aonsi ya ulwi ukuti yacite uku yantu nu musumba wa Yeliko, nga pali siluva, goldi, umukuwa ni vyacela walanzilepo atuuli?

6. Uzye icani cino Yoswa waneenyile inengu ziili ukucita?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Yoswa 6:1-25.

(a) Uzye viivi vino aina Izlaeli yazingulukanga Yeliko pa wanda wakwe cinimbali (7), vyakolana uli nu mulimo wakusimikila uno ya Nte Yakwe Yeova yakaomba ndakai? (Yoswa 6:15, 16; Eza. 60:22; Mate. 24:14; 1 Kol. 9:16)

(b) Uzye u sesemo uwalembwa pali Yoswa 6:26 wafikiliziwe utuuli lino papisile imyaka 500, nupya cii cikatusambilizya cani pali vino Yeova walaya? (1 Yamw. 16:34; Eza. 55:11)

Ilyasi 47

Mupuupu Umu Izlaeli

1. Uzye wii apa cikope aakuziika ivyuma ivifumile umu Yeliko aweni, nga aakumwazwilizya aaweni?

2. U mulandu ci uno icintu cino Akani nu lupwa lwakwe yacisile caali icintu icipisye?

3. Uzye Yeova waswike atuuli lino Yoswa wamuzizye u mulandu uno aina Izlaeli yaayacimvizye umu ulwi uku ina Aai?

4. Lino Akani nu lupwa lwakwe yaayaleesile kuli Yoswa, i vyani ivyayacitikiile?

5. Uzye icacitikiile Akani cikatusambilizya cani?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Yoswa 7:1-26.

(a) Uzye amapepo yakwe Yoswa yaalangililanga cani pali ucuza wakwe Yoswa na Kaumba wakwe? (Yoswa 7:7-9; Masa. 119:145; 1 Yoa. 5:14)

(b) Uzye icacitikiile Akani cikalangilila cani, nupya cikatwazwa ukukana cita vyani? (Yoswa 7:11, 14, 15; Mapi. 15:3; 1 Tim. 5:24; Ayeb. 4:13)

2. Welengini Yoswa 8:1-29.

U mulimo ci uno swensi cila muntu twakwata ndakai umu cilongano ca ina Klistu? (Yoswa 7:13; Levi 5:1; Mapi. 28:13)

Ilyasi 48

Aina Gibyoni Yaacenjiile

1. Uzye antu aikalanga umu Gibyoni yaapusiineko umunzila ci na aina Kenani aali umu misumba iyaeliile apiipi na Gibyoni?

2. Ndivino cilangiliilwe apa cikope, i cani cino aina Gibyoni yaacisile, alino u mulandu ci uno yaacitiile vivyo?

3. Uzye Yoswa ni ntunguluzi zya ina Izlaeli yaalavile aina Gibyoni vyani, nomba icani cino izile iyamanya ala papita na manda yatatu?

4. I vyani ivyacitiike lino aene amu misumba yuze yaamanyile ukuti aina Gibyoni yuvwananga na ina Izlaeli?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Yoswa 9:1-27.

(a) Uzye vino Yeova waneenyile aina Izlaeli ‘ukonoona antu yonsi aikalanga umu mpanga ya Kenani,’ i miyele ci ino walangiliile pa kukaana umoola aina Gibyoni? (Yoswa 9:22, 24; Mate. 9:13; Mili. 10:34, 35; 2 Pet. 3:9)

(b) Uzye Yoswa walangiliile ukuti aina Klistu ndakai yalinzile ukuomba uli lino wasunzile ulayo kuina Gibyoni? (Yoswa 9:18, 19; Mate. 5:37; Efes. 4:25)

2. Welengini Yoswa 10:1-5.

Uzye iumba likulu cuze likakolanya uli Gibyoni, nakupya cii cikalenga ukuti ivintu viye uli kuli aliyo? (Yoswa 10:4; Zaka. 8:23; Mate. 25:35-40; Umbw. 12:17)

Ilyasi 49

Ilanzi Limilila

1. Lola apa cikope, i vyani vino Yoswa akulanda, nupya u mulandu ci?

2. Uzye Yeova wavwilizye atuuli Yoswa na onsi ya ulwi?

3. Uzye a ene yanga yano Yoswa wacimvizye, nupya papisile imyaka inga pakuti ayacimvye?

4. U mulandu ci uno Yoswa wankanyiziizye impanga ya Kenani?

5. Uzye Yoswa wafwile ala ali ni imyaka iinga, alino icani cacitikiile antu lino wafwile?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Yoswa 10:6-15.

Uzye uutailo ci uno twakwata ndakai, pa kumanya ukuti Yeova walenzile ilanzi nu mwezi ukwimilila lino aina Izlaeli yalwanga? (Yoswa 10:8, 10, 12, 13; Masa. 18:3; Mapi. 18:10)

2. Welengini Yoswa 12:7-24.

Uzye a weni uwacimvizye aene yaaya 31 amu Kenani, nupya u mulandu ci uno icintu cii cacindamila ndakai? (Yoswa 12:7; 24:11-13; Malan. 31:8; Luka 21:9, 25-28)

3. Welengini Yoswa 14:1-5.

Uzye yaankinye yatuuli impanga iya Kenani kulingana ni mitundu ya ina Izlaeli, nupya cii cikalanga ukuti cilaya uli umu Paladaise ukulozya uku kwankanya impanga? (Yoswa 14:2; Eza. 65:21; Ezek. 47:21-23; 1 Kol. 14:33)

4. Welengini Yakapingula 2:8-13.

Uzye ndakai aaweni aakalesya usangu umu cilongano ca ina Klistu, wakwe vino Yoswa wacitanga umu Izlaeli? (Yakapi. 2:8, 10, 11; Mate. 24:45-47; 2 Tes. 2:3-6; Tito 1:7-9; Umbw. 1:1; 2:1, 2)

Ilyasi 50

Anaci Yaili Asipe

1. Uzye Yakapingula yaali aaweni, nga maziina yakwe yamwi pali yaa, ungayalumbula?

2. I syuko ci iliiyele lino Debola wakweti, nupya ivyani vino wacitanga?

3. Lino umwene Yabini na kapitao wayasilika Sisela yatinyizye aina Izlaeli, a mazwi ci aafumile kuli Yeova yano Debola waneenyile kapingula Balaki, nupya aweni wino Debola walanzile ukuti uwali nu kucindikwa?

4. Uzye Yaeli walangiliile uli ukuti wali umwanaci umusipe?

5. I vyani ivyacitiike lino umwene Yabini wafwile?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Yakapingula 2:14-22.

Uzye icani icalenzile ukuti Yeova asokele aina Izlaeli, nupya tungasambililako vyani kuli vino vyayacitikiile? (Yakapi. 2:20; Mapi. 3:1, 2; Ezek. 18:21-23)

2. Welengini Yakapingula 4:1-24.

Uzye yamama aina Klistu ndakai yangasambilila vyani kuli vino Debola na Yaeli yaali nu utailo nupya asipe cuze? (Yakapi. 4:4, 8, 9, 14, 21, 22; Mapi. 31:30; 1 Kol. 16:13)

3. Welengini Yakapingula 5:1-31.

Uzye ulwimbo lwakucimvya lwakwe Balaki na Debola lungaomviwa uli kwati iipepo ukulozya uku ulwi uulayako wakwe Alamagedoni? (Yakapi. 5:3, 31; 1 Mila. 16:8-10; Umbw. 7:9, 10; 16:16; 19:19-21)

Ilyasi 51

Luti na Naomi

1. Uzye cali uli pakuti Naomi atandike ukwikala uku mpanga ya Moabu?

2. Uzye Luti na Olipa yaali aaweni?

3. Uzye Luti na Olipa yaaswike yatuuli lino Naomi wayaneenyile ukuti yaswilile uku yantu yao?

4. Uzye Boazi wali a weni, nupya wazwilizye Luti na Naomi umu nzila ci?

5. Uzye umwana wino Boazi na Luti yaaviile, wali a weni, nupya u mulandu ci uno tufwile ukumwiusizya?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Luti 1:1-17.

(a) A mazwi ci asuma aakutemwa kwa cumi yano Luti waomvizye? (Luti 1:16, 17)

(b) Uzye imyelenganyizizye yakwe Luti, ikalangilila uli vino a “Mfwele nazyuze” yakalola aapakwe aaya pano nsi ndakai? (Yoa. 10:16; Zaka. 8:23)

2. Welengini Luti 2:1-23.

Uzye ndakai, aakazyana yangakolanya Luti umu nzila ci? (Luti 2:17, 18; Mapi. 23:22; 31:15)

3. Welengini Luti 3:5-13.

(a) Uzye Boazi wamanyile ukuti i cani icalenzile ukuti Luti azumile ukutwalwa kuli aliwe ukucila ukutwalwa uku mulumendo?

(b) Uzye imiyele ino Luti wakweti ikatusambilizya vyani pa kutemwa kwa cumi? (Luti 3:10; 1 Kol. 13:4, 5)

4. Welengini Luti 4:7-17.

Uzye Aina Klistu aonsi ndakai yangakolanya uli Boazi? (Luti 4:9, 10; 1 Tim. 3:1, 12, 13; 5:8)

Ilyasi 52

Gidyoni na Onsi 300

1. Uzye caali uli pakuti aina Izlaeli yaye sana ni intazi, nupya u mulandu ci?

2. U mulandu ci uno Yeova waneeniile Gidyoni ukuti aonsi yano wakweti yavuliisye?

3. A onsi yanga aasiileko lino Gidyoni waneenyile aonsi aali ni ntete ukuswilila uku muzi?

4. Lola icikope alino ulondolole vino Yeova wacisile pa kucefya asilika aali na Gidyoni pakuti kusyale sile aonsi 300.

5. Uzye Gidyoni wacisile uli pa kupekanya aonsi yakwe 300, nupya aina Izlaeli yaacimvizye ulwi yatuuli?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Yakapingula 6:36-40.

(a) Uzye Gidyoni waomvile atuuli ukulonda kwakwe Yeova?

(b) Uzye tungacita uli ndakai pakuti tumanye ukulonda kwakwe Yeova? (Mapi. 2:3-6; Mate. 7:7-11; 2 Tim. 3:16, 17)

2. Welengini Yakapingula 7:1-25.

(a) Uzye i vyani vino tungasambilila uku yonsi 300 aatwaliliile ukuya acenjele ukupusana nauze ailekeliizye? (Yakapi. 7:3, 6; Loma 13:11, 12; Efes. 5:15-17)

(b) Wakwe vino aonsi 300 yasambiliile kuli vino Gidyoni wacitanga, nga swemo tungacita uli pakuti tusambilile kuli Gidyoni mukalamba, Yesu Klistu? (Yakapi. 7:17; Mate. 11:29, 30; 28:19, 20; 1 Pet. 2:21)

(c) Uzye amazwi aaya pali Yakapingula 7:21 yakatwazwa umu nzila ci ukutwalilila ukuomba imilimo ino twapeelwa umwiuvi lyakwe Yeova? (1 Kol. 4:2; 12:14-18; Yako. 4:10)

3. Welengini Yakapingula 8:1-3.

Ndi cakuti aina Klistu yaili yata ukuvwana, i cani cino tungasambilila kuli vino Gidyoni wacisile pa kuti atandike ukuvwana na ina Efulemu? (Mapi. 15:1; Mate. 5:23, 24; Luka 9:48)

Ilyasi 53

Ulayo Wakwe Yefuta

1. Uzye Yefuta wali a weni, nupya waliko lilaci?

2. I vyani vino Yefuta walavile Yeova?

3. I cani cino Yefuta waeliile nu ulanda lino wafumile umu kucimvya aina Amoni?

4. I vyani vino umukazyana mwana Yefuta walanzile lino wamanyile vino isi walavile Yeova?

5. U mulandu ci uno antu yaatemiilwe umukazyana mwana Yefuta?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Yakapingula 10:6-18.

Uzye tukasambilila vyani kuli vino aina Izlaeli yatuvwilanga Yeova? (Yakapi 10:6, 15, 16; Loma. 15:4; Umbw. 2:10)

2. Welengini Yakapingula 11:1-11, 29-40.

(a) Uzye twamanya uli ukuti ukupeela ‘impolelwa’ kuno Yefuta wapeezile umwanakwe umukazyana kuli Yeova citapiliulanga ukumoca umu moto? (Yakapi. 11:31; Levi 16:24; Malan. 18:10, 12)

(b) Uzye Yefuta wapeezile umwanakwe umukazyana impolelwa umu nzila ci?

(c) I vyani vino tukasambilila kuli Yefuta pali vino walavile Yeova nu kucita vivikwene? (Yakapi. 11:35, 39; Kasa. 5:4, 5; Mate. 16:24)

(d) Uzye akazyana na alumendo ndakai yangakolanya uli mwana Yefuta pakuti yaalondesya ukuomba umulimo wa nsita yonsi? (Yakapi. 11:36; Mate. 6:33; Filipi. 3:8)

Ilyasi 54

Umonsi Uwakwatiisye Amaka

1. Uzye umonsi uwakwatiisye amaka wali a weni iziina, nupya a weni uwamupeezile amaka yayo?

2. Uzye i cani cino Samusoni wacisile kuli cisama umukulu sana apa nsita imwi wakwe vino ukulola pa cikope?

3. Uzye i nkama ci ino Samusoni akuneena Delila, wakwe vino ukulola pa cikope, nupya cii calenzile uli ukuti aa Filisiti yaleme Samusoni?

4. Uzye Samusoni wacisile uli pakuti akome alwani yakwe aa Filisiti 3,000 pa wanda uno wafwile?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Yakapingula 13:1-14.

Uzye avyazi yangakolanya uli Manoa na mamakwe pakuti yaakuzya ningo ana yao? (Yakapi. 13:8; Masa. 127:3; Efes. 6:4)

2. Welengini Yakapingula 14:5-9 na 15:9-16.

(a) Uzye amalyasi yakwe Samusoni aakumoola cisama, ukuputula imyando ipya ino yaaomvizye ukumunyepa, nu kuomvya ifupa lya nzekete zyakwe punda ukumoola aonsi 1,000 yakalaanga uli pali vino umupasi wakwe Yeova ukaomba?

(b) Uzye umupasi wa muzilo ukatwazwa uli ndakai? (Yakapi. 14:6; 15:14; Zaka. 4:6; Mili. 4:31)

3. Welengini Yakapingula 16:18-31.

Uzye icani icacitikiile Samusoni pa mulandu wa kukaana soolola ningo ivyuza, nupya i cani cino tungasambilila kuli ci? (Yakapi. 16:18, 19; 1 Kol. 15:33)

Ilyasi 55

Kalumendo Katandika Ukuombela Leza

1. Uzye akalumendo kaa apa cikope a kaweni iziina, nga yauze yene aakuloleka apa cikope aaweni?

2. Uzye Hana wapefile atuuli wanda umwi lino wayile ukwi tenti lya kupepelamo Yeova, nga Yeova wamwaswike atuuli?

3. Uzye Samueli wali ni myaka inga lino yamusenzile ukuti aye uku kuombela apitenti lyakwe Yeova, nupya nyina wamucitilanga vyani cila-mwaka?

4. Uzye yamwana Eli aonsi yaali aaweni maziina, nupya yaali ni miyele ya musango ci?

5. Uzye Yeova wamile uli Samueli, nupya i vyani vino wamuneenyile?

6. Uzye Samueli watandike ukuomba vyani lino wakuzile, nga lino wakosile, i cani icacitiike?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini 1 Samueli 1:1-28.

(a) Uzye imitwe ya ndupwa ingakolanya uli Elikana pa kutungulula indupwa zyao umu kupepa kwa cumi? (1 Sam. 1:3, 21; Mate. 6:33; Filipi. 1:10)

(b) Uzye tungakolanya uli Hana lino twaya ni intazi icakuti na mano yapela? (1 Sam. 1:10, 11; Masa. 55:22; Loma 12:12)

2. Welengini 1 Samueli 2:11-36.

Uzye i cani icalangiliile ukuti Eli wacindike sana ana yakwe ukucila vino wacindike Yeova, nupya i cani cino tukusambililako? (1 Sam. 2:22-24, 27, 29; Malan. 21:18-21; Mate. 10:36, 37)

3. Welengini 1 Samueli 4:16-18.

Uzye aamazwi ci aulanda sana afumile ukwacitikiile inkondo, nupya mazwi yaayo yaalenzile ukuti ciye uli kuli Eli?

4. Welengini 1 Samueli 8:4-9.

Uzye aina Izlaeli yacisile vyani ivyalenzile Yeova asoke sana, nga swemo tungatungilila tutuuli Uwene wakwe Yeova ndakai? (1 Sam. 8:5, 7; Yoa. 17:16; Yako. 4:4)

Ilyasi 56

Saulo, Umwene wa Kutandikilako Uwa Ina Izlaeli

1. Uzye apa cikope cii i cani cino Samueli akucita, nupya u mulandu ci uno akucitila vivyo?

2. Uzye u mulandu ci uno Yeova watemiilwe Saulo, nupya wali ni miyele ya musango ci?

3. Uzye mwana Saulo wali a weni iziina, nupya i vyani vino wacitanga?

4. I cani icalenzile Saulo apeele impolelwa nanti icakuti walondekwanga ukuloleela Samueli aize apeele?

5. I vyani vino tungasambilila ukwilyasi ilikaalanda pali Saulo?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini 1 Samueli 9:15-21 na 10:17-27.

Uzye ukukana itutumula kwakwe Saulo kwalenzile uli ukuti ateekanye lino aonsi yamwi yaalanzile ukwaula umucinzi pali aliwe? (1 Sam. 9:21; 10:21, 22, 27; Mapi. 17:27)

2. Welengini 1 Samueli 13:5-14.

Uzye iifyo ci lino Saulo wacisile apa Giligali? (1 Sam. 10:8; 13:8, 9, 13)

3. Welengini 1 Samueli 15:1-35.

(a) Uzye iifyo ci ilipisye lino Saulo wacisile pa mulandu wakwe Agagi, umwene wa ina Amaleke? (1 Sam. 15:2, 3, 8, 9, 22)

(b) Uzye Saulo wezizye uli ukuicingilila pali vino wacisile nu kulonda ukuti apeele antu yauze umulandu? (1 Sam. 15:24)

(c) Uzye aamazwi ci aakutucenjezya yano tufwile ukuvwila ndakai ndi cakuti umwi akutulungika? (1 Sam. 15:19-21; Masa. 141:5; Mapi. 9:8, 9; 11:2)

Ilyasi 57

Leza Wasoolola Davidi

1. Uzye umulumendo aali pa cikope a weni iziina, nupya twamanya uli ukuti wali umusipe?

2. Uzye kuno Davidi wikalanga aukwi, nupya amaziina yakwe isi na sikulu yaali aaweni?

3. U mulandu ci uno Yeova waneniile Samueli ukuya uku ng’anda yakwe Yese uku Betelemu?

4. Uzye i cani icacitiike lino Yese waleesile ana yakwe cinimbali (7) Kuli Samueli?

5. Uzye i cani cino Yeova waneenyile Samueli lino Yese waleesile Davidi kuli Samueli?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini 1 Samueli 17:34, 35.

Uzye ivintu kwene vii ivyacitiike vikalanga uli ukuti Davidi wali umusipe sana nu kuti wataile sana Yeova? (1 Sam. 17:37)

2. Welengini 1 Samueli 16:1-14.

(a) Uzye amazwi yakwe Yeova aaya pali 1 Samueli 16:7 yakatwazwa uli ukukanaya na kapatulula nu kukana pingula antu ukulingana na vino yakuloleka? (Mili. 10:34, 35; 1 Tim. 2:4)

(b) Uzye ivyacitikiile Saulo vikalanga uli ukuti ndi Yeova wafumyapo umupasi wakwe uwa muzilo, umupasi wipe ungingilila umuntu, nanti ukuti umuntu angatandika ukulondesya ukucita iviipe? (1 Sam. 16:14; Mate. 12:43-45; Gala. 5:16)

Ilyasi 58

Davidi na Golyati

1. Uzye i vyani vino Golyati waneenyile asilika ya ina Izlaeli?

2. Uzye Golyati wali nu mwili ukulu ukufika pi, nupya i cilambu ci cino Umwene Saulo walavile ukupeela umonsi uwali nu kukoma Golyati?

3. I vyani vino Davidi walanzile lino Saulo wamuneenyile ukuti atanga alwe na Golyati pa mulandu wakuti Davidi wali umwance?

4. Kulingana na vino Davidi waswike Golyati, uzye Davidi walangiliile uli ukuti wataaile sana Yeova?

5. Wakwe vino ukulola apa cikope, uzye Davidi waomvizye cani pa kukoma Golyati, nupya i cani icacitiike uku aa Filisiti?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini 1 Samueli 17:1-54.

(a) Uzye i cani icalenzile ukuti Davidi ataatiina, nupya tungamukolanya tutuuli? (1 Sam. 17:37, 45; Efes. 6:10, 11)

(b) U mulandu ci uno Aina Klistu yatafwile ukutemwa ukucimvyanya lino yakwizya nanti lino yali pa viila wakwe vino Golyati watemilwe ukucimvyanya? (1 Sam. 17:8; Gala. 5:26; 1 Tim. 4:8)

(c) Uzye amazwi yano Davidi walanzile yakalanga uli ukuti wataaile sana ukwazwa kwakwe Leza? (1 Sam. 17:45-47; 2 Milan. 20:15)

(d) Ilyasi lii lisilondolola sile ukuti kwali ulwi pa maumba yaili a vita, uzye likalondolola uli ukuti tu leza twaufi u twalwisyanyanga na Leza wa cumi, Yeova? (1 Sam. 17:43, 46, 47)

(e) Uzye aapakwe aacili pano nsi, yakalanga yakutuuli ukuti yakakolanya Davidi muli vino yaataaila Yeova? (1 Sam. 17:37; Yele. 1:17-19; Umbw. 12:17)

Ilyasi 59

Umulandu Uno Davidi Alinzile Ukupuukila

1. I cani icalenzile Saulo auvwila Davidi uzuwa, nga Yonatani wene wapusineko uli?

2. I cani icacitiike wanda umwi lino Davidi walizizyanga Saulo izeeze?

3. Uzye Saulo waneenyile Davidi ukucita vyani lino Davidi atatala watwala Mikala mwana Saulo, nupya i cani cino Saulo walandiile vivyo?

4. Uzye i cani icacitiike umuku wakwe citatu lino Davidi walizizyanga Saulo izeeze, wakwe vino icikope cikulanga?

5. Uzye Mikala wacisile uli pakuti apususye Davidi, nupya i cani cino Davidi wali nu kucita pa myaka cinimbali (7)?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini 1 Samueli 18:1-30.

(a) Uzye ukutemwa kuno Yonatani watemilwe Davidi kwalanganga uli vino ‘aapakwe’ yaali nu kwiza temwana ni umba lya “mfwele nazyuze”? (1 Sam. 18:1; Yoa 10:16; Luka 12:32; Zaka. 8:23)

(b) Nanti icakuti Yonatani u wali nu kupyana isi Saulo, uzye pali 1 Samueli 18:4 pakalanga uli ukuti Yonatani watontelanga uwali nu kuya umwene?

(c) Uzye vino Saulo wacitanga vikalanga uli ukuti uzuwa ungaleenga umuntu ukwifya sana, nupya i vyani vino cii cikatusambilizya ukukaana cita? (1 Sam. 18:7-9, 25; Yako. 3:14-16)

2. Welengini 1 Samueli 19:1-17.

Uzye Yonatani wisile atuuli umi wakwe umu uzanzo lino walanzile amazwi aaya pali 1 Samueli 19:4, 5? (1 Sam. 19:1, 6)

Ilyasi 60

Abigelo na Davidi

1. Uzye umwanaci aakwiza uku kukomaanya Davidi a weni, nupya waya ni miyele ya musango ci?

2. Uzye Nabali wali u muntu wa musango ci?

3. U mulandu ci uno Davidi watumiile aonsi yakwe yamwi kuli Nabali pakuti yakaleenge uwazwilizyo?

4. Uzye amazwi yano Nabali waneenyile aomvi yakwe Davidi yaali a musango ci, nupya i cani cino Davidi wacisile lino uvwile amazwi yaayo?

5. Uzye Abigelo walangiliile atuuli ukuti wali umwanaci wa mano?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini 1 Samueli 22:1-4.

Uzye ulupwa lwakwe Davidi lwalangiliile umu nzila ci vino swe Ina Klistu tufwile ukwavwana? (Mapi. 17:17; 1 Tesa. 5:14)

2. Welengini 1 Samueli 25:1-43.

(a) U mulandu ci uno Nabali yamulondolola ukuti wali sana nu musaalula? (1 Sam. 25:2-5, 10, 14, 21, 25)

(b) Uzye i vyani vino yamama Aina Klistu ndakai yangasambilila kuli vino Abigelo wacisile? (1 Sam. 25:32, 33; Mapi. 31:26; Efes. 5:24)

(c) Uzye Abigelo wazwilizye Davidi ukukana cita ivintu vya musango ci viili iviipisye? (1 Sam. 25:31, 33; Loma 12:19; Efes. 4:26)

(d) Uzye vino Davidi wacisile lino uvwile amazwi yano Abigelo wamuneenyile, vika-azwa uli aonsi ndakai ukucindika anaci wakwe vino Yeova wayacindika? (Mili. 21:8, 9; Loma 2:11; 1 Pet. 3:7)

Ilyasi 61

Davidi Yaamusoolola Ukuya Umwene

1. Uzye i vyani vino Davidi na Abisyai yaacisile ala Saulo watasendama umu nkambi yakwe?

2. A mauzyo ci yano Davidi uzizye Saulo?

3. Uzye aukwi kuno Davidi waiile lino wafumile kuli Saulo?

4. Uzye i cani icalenzile Davidi ukuya sana nu ulanda, icalenzile ukuti alembe nu ulwimbo ulusuma sana?

5. Uzye Davidi wali ni myaka inga lino yamusonsile ukuya umwene umu Ebuloni, nupya amaziina ya yana yakwe yamwi yaali aaweni?

6. Uzye aukwi kuno Davidi wizile atandika ukuteeka?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini 1 Samueli 26:1-25.

(a) Uzye amazwi yakwe Davidi aaya pali 1 Samueli 26:11 yakalanga ukuti tufwile ukucita uli pakuti twacindika ukutantika kwakwe Leza? (Masa. 37:7; Loma. 13:2)

(b) Nga ndi twaombesya ukulanga ukuti twasakamala antu, nomba antu yaayo yasikutaizya, uzye amazwi yakwe Davidi aaya pali 1 Samueli 26:23 yangatwazwa umu nzila ci pakuti tutwalilile ukuya na melenganyo yasuma? (1 Yamw. 8:32; Masa. 18:20)

2. Welengini 2 Samueli 1:26.

Uzye ndakai Aina Klisitu yangacita uli pakuti “yaatemwana sana” wakwe vino Davidi na Yonatani yaatemwanine? (1 Pet. 4:8; Kolo. 3:14; 1 Yoa. 4:12)

3. Welengini 2 Samueli 5:1-10.

(a) Uzye Davidi wateesile pa myaka inga, nupya imyaka kwene ii yaali umu viputulwa ci? (2 Sam. 5:4, 5)

(b) Uzye i cani icalenzile ukuti Davidi alumbuke, nupya i cani cino icintu ci cikatwiusya ndakai? (2 Sam. 5:10; 1 Sam. 16:13; 1 Kol. 1:31; Filipi 4:13)

Ilyasi 62

Intazi Umu Ng’anda Yakwe Davidi

1. Pa mulandu nu kwazwa kwakwe Yeova, uzye i cani icacitiike uku mpanga ya Kenani?

2. Uzye i cani icacitiike wanda umwi amanguzi lino Davidi wali apipaala lya ng’anda yakwe?

3. U mulandu ci uno Yeova wasokiile sana Davidi?

4. Wakwe vino ukulola pa cikope, uzye a weni wino Yeova watumile ukuti akaneene Davidi amaifyo yakwe, nupya i cani cino umonsi wiiya walanzile ukuti cali nu kucitikila Davidi?

5. Uzye iintazi ci zino Davidi wizile akwata?

6. Uzye a weni uwizile apyana Davidi nu kuya kateeka wa Izlaeli?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini 2 Samueli 11:1-27.

(a) Uzye ukuombesya umu mulimo uno Yeova watupeela kukatucingilila umu nzila ci?

(b) Uzye i cani icalenzile ukuti Davidi aifye, nupya cii cika-avwa uli aomvi yakwe Yeova ukucenjela ndakai? (2 Sam. 11:2; Mate. 5:27-29; 1 Kol. 10:12; Yako. 1:14, 15)

2. Welengini 2 Samueli 12:1-18.

(a) Uzye i cani cino ya eluda na avyazi yangasambilila kuli vino Natani wacisile pa kulungika Davidi? (2 Sam. 12:1-4; Mapi. 12:18; Mate. 13:34)

(b) Uzye i cani icalenzile ukuti Yeova auvwile Davidi uluse? (2 Sam. 12:13; Masa. 32:5; 2 Kol. 7:9, 10)

Ilyasi 63

Umwene wa Mano Solomoni

1. I cani cino Yeova uzizye Solomoni, nga Solomoni waswike atuuli?

2. I vyani vino Yeova walavile ukupeela Solomoni pa mulandu wakuti Yeova watemilwe pali vino Solomoni walenzile?

3. Uzye iintazi ci ikulu cuze ino anaci yaili yaleesile kuli Solomoni?

4. Wakwe vino ukulola pa cikope, uzye Solomoni wacisile uli pa kuputula umulandu?

5. Uzye imiteekele yakwe Solomoni yaali uli, nupya u mulandu ci uno yaeliile vivyo?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini 1 Yamwene 3:3-28.

(a) Uzye i cani cino aonsi apeelwa imilimo umwiuvi lyakwe Leza ndakai yangasambilila ku mazwi yakwe Solomoni aaya pali 1 Yamwene 3:7? (Masa. 119:105; Mapi. 3:5, 6)

(b) U mulandu ci uno tungalandila ukuti vino Solomoni walenzile caali icilangililo cisuma ica vintu vino tufwile ukupepela? (1 Yamw. 3:9, 11; Mapi. 30:8, 9; 1 Yoa. 5:14)

(c) Uzye vino Solomoni waputwile umulandu uno anaci yaili yamuleetiile, cikatwazwa uli ukusininkizya ukuti Solomoni Mukalamba, Yesu Klisitu alaateeka ningo? (1 Yamw. 3:28; Eza. 9:6, 7; 11:2-4)

2. Welengini 1 Yamwene 4:29-34.

(a) Uzye Yeova waswike atuuli lino Solomoni walenzile ukuti aye nu mwenzo wa cuvwila? (1 Yamw. 4:29)

(b) Antu yapitanga injendo izitali sana pa kuya-uvwa amano yano Solomoni wakweti, uzye tufwile ukwelenganyapo uli pa kusambilila Izwi Lyakwe Leza? (1 Yamw. 4:29, 34; Yoa. 17:3; 2 Tim. 3:16)

Ilyasi 64

Solomoni Wakuula Ing’anda ya Kupepelamo

1. Uzye papisile imyaka iinga pakuti Solomoni amale ukukuula ing’anda ya kupepelamo Yeova, nupya u mulandu ci uno pasumbiilwe impiya izingi cuze?

2. Uzye umu ng’anda ya kupepelamo mwali imiputule ikulu inga, nupya i cani icaali umu muputule wa mukasi?

3. I vyani vino Solomoni walanzile umwipepo lino ing’anda ya kupepelamo yasizile?

4. Uzye Yeova walangiliile atuuli ukuti watemilwe vino Solomoni wapefile?

5. Uzye i vyani vino yamama yakwe Solomoni yamulenzile ukucita, nupya i cani icacitikiile Solomoni?

6. U mulandu ci uno Yeova wasokiile Solomoni, nupya Yeova wamuneenyile vyani?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini 1 Milandu 28:9, 10.

Ukulingana na mazwi yakwe Davidi aalembwa pali 1 Milandu 28:9, 10, i vyani vino tufwile ukwezya na maka ukuti twacita cila-wanda? (Masa. 19:14; Filipi 4:8, 9)

2. Welengini 2 Milandu 6:12-21, 32-42.

(a) Uzye Solomoni walangiliile uli ukuti Leza wa Papela-pela atanga aikale umu vikulwa ivyakuulwa na antu? (2 Mila. 6:18; Mili. 17:24, 25)

(b) Uzye amazwi yakwe Solomoni aaya pali 2 Milandu 6:32, 33 yakaalanga vyani pali Yeova? (Mili. 10:34, 35; Gala. 2:6)

3. Welengini 2 Milandu 7:1-5.

Wakwe vino aina Izlaeli yalondesyanga ukulumbanya Yeova lino yaaweni ucindami wakwe, uzye naswe tufwile ukucita uli ndi twalola vino Yeova akupolelela antu yakwe ndakai? (2 Mila. 7:3; Masa. 22:22; 34:1; 96:2)

4. Welengini 1 Yamwene 11:9-13.

Uzye uwikalo wakwe Solomoni ukalanga uli ukuti cacindama sana ukutwalilila ukuya uwa cumi ukufika nu kumpelelekezyo? (1 Yamw. 11:4, 9; Mate. 10:22; Umbw. 2:10)

Ilyasi 65

Uwene Yaupaatula Paili

1. Uzye amaziina ya onsi yaili aali apa cikope aaweni, nupya aantu ya musango ci?

2. Uzye i cani cino Aiya wacisile uku mukanju uno wazwalanga, nupya i cani icaali upiliulo wa cintu cino wa cisile?

3. I cani cino Solomoni wezizye ukucitila Yeloboamu?

4. U mulandu ci uno antu yaasoolwile Yeloboamu ukuya umwene pa mitundu ikumi (10)?

5. U mulandu ci uno Yeloboamu wapangiile utwana twa ng’ombe twili twakwe goldi, nupya i cani icacitiike lino papisile sile akasita akanoono?

6. I cani icacitiike uku wene wa mitundu iili nu ku ng’anda yakwe Yeova iya kupepelamo iyali umu Yelusalemu?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini 1 Yamwene 11:26-43.

Uzye Yeloboamu wali ni miyele ya musango ci, nupya Yeova wamulavile vyani ndi cakuti wali nu kutwalilila ukuvwila amasunde yakwe Leza? (1 Yamw. 11:28, 38)

2. Welengini 1 Yamwene 12:1-33.

(a) Ukulozya uku viipe vino Leobowamu wacitanga, uzye i vyani vino avyazi na ya eluda yangasambililako apakuti yataomvya amaka umu nzila iipe? (1 Yamw. 12:13; Kasa. 7:7; 1 Pet. 5:2, 3)

(b) Uzye a weni wino alumendo na akazyana ndakai yafwile ukuvwila lino yakupingula ivyakucita pa vintu vimwi ivicindame sana? (1 Yamw. 12:6, 7; Mapi. 1:8, 9; 2 Tim. 3:16, 17; Ayeb. 13:7)

(c) I cani icalenzile Yeloboamu ukukuula incende ziili izya kupepelapo utwana twa ng’ombe, nupya cii calangiliile uli ukuti ataataaile Yeova? (1 Yamw. 11:37; 12:26-28)

(d) Uzye a weni uwalenzile ukuti uwene wa mitundu ikumi (10) upondokele Leza? (1 Yamw. 12:32, 33)

Ilyasi 66

Yezebele, Namwene Umwipe

1. Uzye Yezebele waali a weni?

2. U mulandu ci uno Umwene Aabu waeliile sana nu ulanda wanda umwi?

3. I cani cino Yezebele wacisile pakuti apokele uwakwe Aabu icalo ca myangazi icali cakwe Naboti?

4. Uzye a weni wino Yeova watumile ukuya umoola Yezebele?

5. Wakwe vino ukulola pa cikope, i cani icacitiike lino Yeu wafisile apa ng’anda yakwe Yezebele?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini 1 Yamwene 16:29-33 na 18:3, 4.

Uzye iviipe vino antu yaacitanga vyavuzile uli umu Izlaeli lino Umwene Aabu wateekanga? (1 Yamw. 14:9)

2. Welengini 1 Yamwene 21:1-16.

(a) Uzye Naboti walangiliile uli ukuti waali umusipe nupya wali uwacisinka kuli Yeova? (1 Yamw. 21:1-3; Levi 25:23-28)

(b) Uzye ivyacitikiile Aabu vingatwazwa uli ukuzizimizya lino umwi watucitila iviipe? (1 Yamw. 21:4; Loma 5:3-5)

3. Welengini 2 Yamwene 9:30-37.

Uzye i vyani vino tungasambilila kuli Yeu pa kucita ukulonda kwakwe Yeova? (2 Yamw. 9:4-10; 2 Kol. 9:1, 2; 2 Tim. 4:2)

Ilyasi 67

Yeosafati Wataaile Yeova

1. Uzye Yeosafati wali a weni, nupya a lilaci lino waliko?

2. I cani calenzile ukuti aina Izlaeli yuvwe intete, nupya aingi yaacisile uli?

3. Uzye lino Yeosafati wapefile, Yeova wamwaswike atuuli?

4. Lino inkondo itatala yatandika, i cani cino Leza walenzile ukuti cicitike?

5. I vyani vino tungasambililako kuli Yeosafati?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini 2 Milandu 20:1-30.

(a) Uzye Yeosafati walangiliile atuuli vino aomvi yakwe Leza acumi yafwile ukucita ndi kwacitika vimwi ivikuyatiinya? (2 Mila. 20:12; Masa. 25:15; 62:1)

(b) Uzye lyene vino insita yonsi Yeova akaomvya inzila zimwi pa kuneena antu ivintu, iinzila ci ino akaomvya ndakai? (2 Milan. 20:14, 15; Mate. 24:45-47; Yoa. 15:15)

(c) Uzye lino Yeova alaleeta ‘inkondo ya wanda ukulu wakwe Leza wa Maka Yonsi,’ i vyani ivilatucitikila ivyacitikiile na Yeosafati? (2 Mila. 20:15, 17; 32:8; Umbw 16:14, 16)

(d) Uzye yapainiya na yamisyonali yakaomba yakutuuli umulimo wa kusimikila umu nsi yonsi ukukolanya Aina Levi? (2 Mila. 20:19; Loma. 10:13-15; 2 Tim. 4:2)

Ilyasi 68

Alumendo Yaili Aatuutulwike

1. Uzye antu yatatu aali pa cikope aaweni, nga wiyo umulumendo i vyani ivyamucitikiile?

2. Uzye Eliya wapefile atuuli pa mwana wiiya, nupya i vyani ivyacitiike?

3. Uzye kaazwa wakwe Eliya wali a weni iziina?

4. U mulandu ci uno Elisya yamwamiile ukuya uku ng’anda ya mwanaci umwi uku Syunemu?

5. Uzye Elisya wayile-acita vyani, nupya i cani icacitiike uku mwana uwafwile?

6. Uzye ndi twelenganya pali vino Eliya na Elisya yaomvile, tungati Yeova wakwata amaka ya kucita vyani?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini 1 Yamwene 17:8-24.

(a) Uzye i vyani ivyacitikiile Eliya ivyezizye utailo wakwe? (1 Yamw. 17:9; 19:1-4, 10)

(b) U mulandu ci uno utailo wakwe mukamfwilwa wa ku Zalefati waiyeliile sana? (1 Yamw. 17:12-16; Luka 4:25, 26)

(c) U mu nzila ci muno ivyacitikiile mukamfwilwa wa ku Zalefati vyasininkizye amazwi yakwe Yesu aaya pali Mateo 10:41, 42? (1 Yamw. 17:10-12, 17, 23, 24)

2. Welengini 2 Yamwene 4:8-37.

(a) Uzye tukasambililako vyani uku mwanaci wa ku Syunemu pa kupokelela aenyi? (2 Yamw. 4:8; Luka 6:38; Loma 12:13; 1 Yoa. 3:17)

(b) U mu nzila ci muno tungalangila ukuti twasakamala aomvi yakwe Leza ndakai? (Mili. 20:35; 28:1, 2; Gala. 6:9, 10; Ayeb. 6:10)

Ilyasi 69

Mukazyana Wavwa Umonsi wa Lulumbi

1. Uzye apa cikope cico, i vyani vino umukazyana akuneena mama wiyo?

2. Nga mama wiyo apa cikope, a weni, alino uzye umukazyana akucita vyani pa nganda yakwe mama wi?

3. Uzye i vyani vino Elisya waneenyile umuomvi wakwe ukuyaneena Naamani, nupya i cani cino Naamani wasokiile?

4. Uzye i vyani ivyacitiike lino Naamani uvwilile aomvi yakwe?

5. U mulandu ci uno Elisya wakaaniile uwila wakwe Naamani, nomba i vyani vino Geazi wacisile?

6. I vyani ivyacitikiile Geazi, nupya icintu cii cikutusambilizya vyani?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini 2 Yamwene 5:1-27.

(a) Uzye alumendo na akazyana yangasambililako vyani uku mukazyana umwina Izlaeli? (2 Yamw. 5:3; Masa. 8:2; 148:12, 13)

(b) Uzye lyonsi lino yatusunda ukuomvya Malembelo, i cani cino cazipila ukwiusya ivyacitikiile Naamani? (2 Yamw. 5:15; Ayeb. 12:5, 6; Yako. 4:6)

(c) Tungasambililako vyani ndi twakolanya vino Elisya wali na vino Geazi wali? (2 Yamw. 5:9, 10, 14-16, 20; Mate. 10:8; Mili. 5:1-5; 2 Kol. 2:17)

Ilyasi 70

Yona ni Ciswi Cikulu

1. Uzye Yona wali a weni, nupya u mulimo ci uno Yeova wamupeezile?

2. Uzye Yona wacisile uli pakuti ataya kuno Yeova wamutumile?

3. I vyani vino Yona waneenyile yakapisya ya wato pakuti icimuza cite?

4. Uzye ndi walola apa cikope, i vyani ivyacitikiile Yona lino watuwile umu manzi?

5. Uzye Yona wali umunda ya ciswi amanda yanga, nupya i vyani vino watandike ukucita muumu?

6. Uzye lino Yona wafumile umu ciswi, wizile aya kwi, nga lyene icintu cii cikutusambilizya cani?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Yona 1:1-17.

Uzye Yona afwile uvwile uli pa mulimo wa kuya-simikila aina Ninive? (Yona 1:2, 3; Mapi. 3:7; Kasa. 8:12)

2. Welengini Yona 2:1, 2, 10.

Uzye ndi twelenganya ivintu ivyacitikiile Yona cingatwavwa uli ukutaila ukuti Yeova ala-asuka mapepo itu? (Masa. 22:24; 34:6; 1 Yoa. 5:14)

3. Welengini Yona 3:1-10.

(a) Uzye ndi twelenganya pali vino Yeova watwaliliile ukuomvya Yona, kula na lino wakaanyile apakutandika, tukakomeleziwa uli? (Masa. 103:14; 1 Pet. 5:10)

(b) Uzye vino Yona welenganyanga pa ina Ninive vikatusambilizya cani pa kupingwila limwi antu yano tukasimikilako? (Yona 3:6-9; Kasa. 11:6; Mili. 13:48)

Ilyasi 71

Leza Walaya Ukuti Kulaya Paladaise

1. Uzye Ezaya wali a weni, a lilaci lino waliko, nupya i vyani vino Yeova wamulanzile?

2. Uzye izwi lyakuti “paladaise” likapiliula cani, nupya ukaiusya cani ndi uvwa izwi lii?

3. Uzye Yeova waneenyile Ezaya ukulemba vyani pali Paladaise mupya?

4. I cani icalenzile ukuti Adamu na Eva yayazinge ukufuma umu calo icisuma?

5. I vyani vino Yeova walaya ukuti alacitila antu amutemwa?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Ezaya 11:6-9.

(a) Uzye Izwi Lyakwe Leza likalangilila uli vino antu ni inyama yalaikala umutende umu nsi ipya? (Masa. 148:10, 13; Eza. 65:25; Ezek. 34:25)

(b) U mu nzila ci muno amazwi yakwe Ezaya yakufikiliziwa uku yantu yakwe Yeova ndakai? (Loma 12:2; Efes. 4:23, 24)

(c) A weni wino tungati aliwe akalenga ukuti antu yaasenuka nu kuya ni miyele isuma? (Eza. 48:17, 18; Gala. 5:22, 23; Filipi 4:7)

2. Welengini Umbwilo 21:3, 4.

(a) Uzye Malembelo yakalangilila uli ukuti Leza alaya na antunze umu unkolanya, atalaya pano nsi tukaamulola nu kumulola? (Levi. 26:11, 12; 2 Mila. 6:18; Eza. 66:1; Umbw. 21:2, 3, 22-24)

(b) Uzye a minsozi ci nu kuwaika vino yalafumyapo? (Luka 8:49-52; Loma 8:21, 22; Umbw. 21:4)

Ilyasi 72

Vino Leza Wavwilizye Umwene Hezekiya

1. Uzye umonsi wiyo apa cikope a weni, nupya i cani cino ayelile nu ulanda?

2. Nga ya kalata yaayo yano Hezekiya akulanga Leza yafumile kwi, nupya Hezekiya akupepa akutuuli?

3. Uzye Hezekiya wali umwene wa musango ci, nupya aamazwi ci yano Yeova watumile kasesema Ezaya ukuyaneena Hezekiya?

4. Uzye ndi walola apa cikope, umungeli wakwe Yeova wacisile uli aina Asilya?

5. Nanti cakuti antu amu wene wa mitundu iili iikalanga umutende apa kasita, i vyani ivyacitiike lino Hezekiya wafwile?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini 2 Yamwene 18:1-36.

(a) Uzye Labusyeki, nkombe ya ina Asilya wacisile uli pa kutonsya utailo wa ina Izlaeli? (2 Yamw. 18:19, 21; Kufu. 5:2; Masa. 64:3)

(b) Uzye ya Nte Yakwe Yeova yakakolanya uli Hezekiya lino alwani yao yakuyazunya? (2 Yamw. 18:36; Masa.39:1; Mapi. 26:4; 2 Tim. 2:24)

2. Welengini 2 Yamwene 19:1-37.

(a) Uzye aomvi yakwe Yeova ndi yali ni intazi, yakakolanya uli Hezekiya? (2 Yamw. 19:1, 2; Mapi. 3:5, 6; Ayeb. 10:24, 25; Yako. 5:14, 15)

(b) Uzye umwene Senakelibu wacimviwe atuuli amaila yatatu, nupya akaimililako weni kulingana nu usesemo? (2 Yamw. 19:32, 35, 37; Umbw. 20:2, 3)

3. Welengini 2 Yamwene 21:1-6, 16.

I cani cino tungalandila ukuti pa ene aipisye aatekanga Yelusalemu paali na Manase? (2 Mila. 33:4-6, 9)

Ilyasi 73

Umwene Umusuma Uwa Kusyalikizya Uwa Ina Izlaeli

1. Uzye Yosiya wali ni myaka ya kuvyalwa inga lino watandike ukuteeka, nupya watandike ukucita vyani lino wateesile pa myaka 7?

2. I vyani vino Yosiya akucita ndi walola pa cikope ca kutandikilako?

3. Uzye lino antu yaazifyanga ing’anda ya kupepelamo i vyani vino simapepo mukalamba wazanyile?

4. I cani calenzile ukuti Yosiya alepoole ivizwalo vyakwe?

5. Aamazwi ci aafumile kuli Yeova yano kasesema mwanaci Hulida waneenyile Yosiya?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini 2 Milandu 34:1-28.

(a) Uzye i vyani vino antu yangasambilila kuli Yosiya ndi cakuti lino yaali ance ivintu vitaali ningo? (2 Mila. 33:21-25; 34:1, 2; Masa. 27:10)

(b) I milimo ci ikalamba ino Yosiya waomvile uku kutungilila ukupepa kwa cumi lino wateekanga umu mwaka wakwe 8, na 12, na 18? (2 Mila. 34:3, 8)

(c) Tungasambililako vyani ku mwene Yosiya na simapepo mukalamba Hilikiya pa vya kuziifya ivifulo vya kupepelapo? (2 Mila. 34:9-13; Mapi. 11:14; 1 Kol. 10:31)

Ilyasi 74

Umonsi Aataakweti Intete

1. Uzye umulumendo wiyo aali pa cikope a weni?

2. Uzye lino Yelemiya yamuneenyile ukuti alaya kasesema, welenginye uli, nomba i vyani vino Yeova wamuneenyile?

3. Aamazwi ci yano Yelemiya waneenanga antu?

4. Uzye yasimapepo yaacisile uli apa kulesya Yelemiya, nomba walangilile uli ukuti ataakweti intete?

5. I vyani ivyacitiike lino aina Izlaeli yakaanyile ukuta imiyele yao iipe?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Yelemiya 1:1-8.

(a) Uzye ndi twelenganya pa vintu ivyacitikiile Yelemiya, tungati aantu ya musango ci aalinga ukuomba umulimo wakwe Yeova? (2 Kol. 3:5, 6)

(b) Uzye alumendo na akazyana aina Klistu yangasambililako vyani kuli Yelemiya? (Kasa. 12:1; 1 Tim. 4:12)

2. Welengini Yelemiya 10:1-5.

I cilangililo ci ica maka cino Yelemiya walanzile ku kulangizya ukuti i ca uwelewele ukutaila utuluwi? (Yele. 10:5; Eza. 46:7; Haba. 2:19)

3. Welengini Yelemiya 26:1-16.

(a) Uzye u mu nzila ci muno aapakwe aacili pano nsi, yakauvwila amazwi yano Yeova waneenyile Yelemiya aakuti ‘kusi kusisyako izwi nanti lyonga’? (Yele. 26:2; Malan. 4:2; Mili. 20:27)

(b) I vyani vino ya Nte Yakwe Yeova yangasambilila kuli Yelemiya lino yakukosoola izwi lyakwe Yeova ilya kucelula antu amu nko? (Yele. 26:8, 12, 14, 15; 2 Tim. 4:1-5)

4. Welengini 2 Yamwene 24:1-17.

I vintu ci iviipe ivyacitikiile aYuda ku mulandu nu kukana uvwila Yeova? (2 Yamw. 24:2-4, 14)

Ilyasi 75

Alumendo 4 Umu Babiloni

1. Uzye alumendo 4 aali pa cikope, aaweni, nupya i cani cino yayelile uku Babiloni?

2. Uzye Nebukadineza walondanga ukuti alumendo yaa 4 yace yaacita vyani, nupya i vyani vino waneenyile aomvi yakwe?

3. Uzye Danieli waleenzile ukuti wene na auze yatatu yace yaalya vyani nu kumwa vyani?

4. Lino Danieli na auze yatatu yaaliile umusalu pa manda 10, yaapusiineko uli na alumendo yauze?

5. Caali uli pa kuti Danieli na auze yatatu ize-yaikala ukwisano, napya u mu nzila ci muno yaacizile yasimapepo na aonsi ya mano?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Danieli 1:1-21.

(a) Uzye pa kucimvya amatunko na mezyo cikalondeka ukuombesya ukufika pi? (Dan. 1:8; Utan. 39:7, 10; Gala. 6:9)

(b) U mu nzila ci muno alumendo na akazyana yangeziwa nanti ukupatikiziwa ukuti yacite ivintu vino yamwi yakati ‘ivinone’? (Dan. 1:8; Mapi. 20:1; 2 Kol. 6:17–7:1)

(c) Uzye ilyasi lya yalumendo yani (4) Ayebulai likatwavwa ukuvwikisya cani ukulozya uku masambililo ya untunze? (Dan. 1:20; Eza. 54:13; 1 Kol. 3:18-20)

Ilyasi 76

Musumba wa Yelusalemu Onoonwa

1. Uzye icikope cico cikulanga vyani ivikucitikila umusumba wa Yelusalemu na ina Izlaeli?

2. Uzye Ezekelo wali a weni, nupya i vintu ci iviipisye vino Yeova wamulanzile?

3. Uzye i vyani vino Yeova walavile pa mulandu wakuti aina Izlaeli yaakaanyile ukumucindika?

4. Uzye Umwene Nebukadineza wacisile vyani lino aina Izlaeli yaamupondokiile?

5. U mulandu ci uno Yeova walekiile ukuti aina Izlaeli yayacuzye vii?

6. U mu nzila ci muno impanga ya Izlaeli yasiile ukwaula umuntu nandi umwi, nupya yasiile vivyo kwene pa myaka inga?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini 2 Yamwene 25:1-26.

(a) Uzye Zedekiya wali a weni, nupya i vyani ivyamucitikiile, alino uzye icintu cii cafikilizye uli usesemo wa muli Baibo? (2 Yamw. 25:5-7; Ezek. 12:13-15)

(b) Aaweni yano Yeova wapeezile umulandu pa maifyo yano aina Izlaeli yacisile? (2 Yamw. 25:9, 11, 12, 18, 19; 2 Mila. 36:14, 17)

2. Welengini Ezekelo 8:1-18.

U mu nzila ci muno yakapepa aakaiika pa wina Klistu yakakolanya aina Izlaeli ya cisanguka aapepanga ilanzi? (Ezek. 8:16; Eza. 5:20, 21; Yoa. 3:19-21; 2 Tim. 4:3)

Ilyasi 77

Yaakaanyile Ukufukamila Icinkolanya

1. I vyani vino Nebukadineza, umwene wa Babiloni, waneenyile antu ukucita?

2. U mulandu ci uno auze yakwe Danieli yasikufukamila icinkolanya cakwe goldi?

3. Uzye lino Nebukadineza waneenyile Ayebulai yatatu umuku wakwe ciili ukuti yafukamile icinkolanya, yalangilile uli ukuti yaataaile Yeova?

4. Uzye Nebukadineza watumile aomvi yakwe ukucita cani kuli Shadilaki, Mesyaki na Abedinego?

5. Uzye lino Nebukadineza wasungamiile umwilungu, waweni cani?

6. I cani icalenzile ukuti umwene alumbanye Leza wakwe Shadilaki, Mesyaki, na Abedinego, nupya tukusambilila vyani uku yalumendo yaaya?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Danieli 3:1-30.

(a) Uzye aomvi yakwe Leza ndi yakweziwa, yangakolanya yatuuli imiyele ino alumendo Ayebulai yaakweti? (Dan. 3:17, 18; Mate. 10:28; Loma 14:7, 8)

(b) Uzye Yeova walenzile Nebukadineza ukusambilila cani? (Dan. 3:28, 29; 4:34, 35)

Ilyasi 78

Ivilembo pa Ciumba

1. Uzye i vyani ivyacitiike lino umwene wa Babiloni wazevyanga nu kuomvya ya kaapu ni zya mbale vino yaaile yafumya umu ng’anda ya kupepelamo Yeova uku Yelusalemu?

2. Uzye Belisyazali waneenyile vyani aonsi yakwe yano watangi aamano, nomba yafizilwe ukucita vyani?

3. Nga nyina wa mwene wamuneenyile atuuli?

4. Uzye ukulingana na vino Danieli waneenyile umwene, u mulandu ci uno Leza watumiile ikasa ukwiza-lemba pa ciumba?

5. Uzye Danieli walondolwile atuuli vino ivilembo pa ciumba vyapiliulanga?

6. Lino Danieli acili akuvwanga, i vyani ivyacitiike?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Danieli 5:1-31.

(a) Londololini upusano uwaya pa kutiina Leza nu kutiina kuno Belisyazali watiinyile lino waweni ivilembo pa ciumba. (Dan. 5:6, 7; Masa. 19:9; Loma 8:35-39)

(b) Uzye Danieli walangiliile uli ukuti ataakweti intete lino wavwanzyanga Belisyazali na antu acindame sana? (Dan. 5:17, 18, 22, 26-28; Mili. 4:29)

(c) U mu nzila ci muno icipande 5 ca muli Danieli cikacindika ukateeka wakwe Yeova uwa papela-pela? (Dan. 4:17, 25; 5:21)

Ilyasi 79

Danieli Umu Ciwina Cakwe ya Cisama

1. Uzye Dalyusi wali a weni, nupya walolanga Danieli ukuya umuntu wa musango ci?

2. Uzye antu yamwi auzuwa yaalenzile Dalyusi ukucita cani?

3. Uzye Danieli wacisile uli lino uvwile ukuti kuli isunde ilipya?

4. I cani calenzile ukuti Dalyusi aye nu ulanda sana icakuti afilwa nu kulaala, nupya wacisile uli uwanda walondeliilepo akatondo?

5. Uzye Danieli waswike Dalyusi atuuli?

6. I vyani ivyacitikiile aonsi yaaya aipe aalondanga ukukoma Danieli, kapya i vyani vino Dalyusi walembiile antu yonsi yano wateekanga?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Danieli 6:1-28.

(a) Uzye viivi vino alwani yatumpwiliile Danieli pakuti yamukome, vikatwiusya cani pa yantu aasilonda ukuti ya Nte Yakwe Yeova yatwalilile ukuomba? (Dan. 6:7; Masa. 94:20; Eza. 10:1; Loma 8:31)

(b) U mu nzila ci muno aomvi yakwe Leza andakai yakakolanya Danieli pa kuya acuvwila kuli ya “kateeka”? (Dan. 6:5, 10; Loma 13:1; Mili. 5:29)

(c) Tungakolanya tutuuli Danieli lino tukuombela Yeova ‘ukwaula ukuta’? (Dan. 6:16, 20; Filipi 3:16; Umbw. 7:15)

Ilyasi 80

Antu Yakwe Leza Yaafuma Umu Babiloni

1. Ndi twalola apa cikope, uzye aina Izlaeli yakucita cani?

2. U mu nzila ci muno Kilusi wafikilizye usesemo wakwe Yeova uno walanzile ukupitila muli Ezaya?

3. Uzye Kilusi waneenyile atuuli aina Izlaeli aafizilwe ukupita ukuya uku Yelusalemu?

4. I vyani vino Kilusi wapeezile antu ukuti yakasende uku Yelusalemu?

5. Uzye pa kuti aina Izlaeli yakafike uku Yelusalemu, casenzile imyezi inga?

6. Uzye papisile imyaka inga ukufuma pano impanga yasyaliile itongwa ukufika lino antu yaswiliilemo?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Ezaya 44:28 na 45:1-4.

(a) Uzye Yeova walanzile vyani pa kusininkizya ukuti vivikwene vino walanzile pali Kilusi i vyali nu kucitika? (Eza. 55:10, 11; Loma 4:17)

(b) Uzye usesemo wakwe Ezaya pali Kilusi ukalangilila uli ukuti Yeova wakwata amaka ya kusowela ivilacitika uku nkoleelo? (Eza. 42:9; 45:21; 46:10, 11; 2 Pet. 1:20)

2. Welengini Ezila 1:1-11.

Uzye ivintu vino yaaya aatakwanisye ukuswilila uku Yelusalemu yaacisile, vingatusambilizya uli vino tufwile ukutungilila anji aakakwanisya ukuomba umulimo wa nsita yonsi? (Ezila 1:4, 6; Loma 12:13; Kolo. 4:12)

Ilyasi 81

Yaataaile Ukuti Leza Alayazwa

1. Aantu yanga aapisile ukufuma uku Babiloni ukuya uku Yelusalemu, nomba i vyani vino yaaile yazana lino yaafisile kuuku?

2. Uzye aina Izlaeli yaatandikiilepo ukukuula vyani lino yaafisile, nomba i vyani vino alwani yaacisile?

3. Uzye Hagai na Zakaliya yaali aaweni, nupya i vyani vino yaaneenyile antu?

4. I cani calenzile ukuti Tatenai atume kalata uku Babiloni, nupya yaamuweziizye amazwi ci?

5. Uzye Ezila wacisile uli lino uvwile ukuti kukulondeka ukuziifya ing’anda ya kupepelamo Leza?

6. Uzye Ezila wiyo aakuloleka apa cikope, akupepa akutuuli, nupya yamwaswike yatuuli, alino uzye icintu cii cikutusambilizya cani?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Ezila 3:1-13.

Uzye ndi tuli uku cifulo cimwi ukutaaya icilongano ca yantu yakwe Leza, i vyani vino tufwile ukutwalilila ukucita? (Ezila 3:3, 6; Mili. 17:16, 17; Ayeb. 13:15)

2. Welengini Ezila 4:1-7.

Uzye antu yakwe Yeova yangakolanya yatuuli Zelubabeli pa mipepele ipusane-pusane? (Kufu. 34:12; 1 Kol. 15:33; 2 Kol. 6:14-17)

3. Welengini Ezila 5:1-5, 17 na 6:1-22.

(a) I cani cino alwani yaviliilwe ukulesya umulimo wa kukuula ing’anda ya kupepelamo? (Ezila 5:5; Eza. 54:17)

(b) Uzye vino aikolo aaya Yuda yaacisile, vingakomelezya uli ya eluda Aina Klistu ukuleenga kuli Yeova ukuti ayatungulule nga kuli alwani aakuyalesya? (Ezila 6:14; Masa. 32:8; Loma 8:31; Yako. 1:5)

4. Welengini Ezila 8:21-23, 28-36.

I vyani vino Ezila wacisile vino tufwile ukukolanya lyonsi lino tutatala twacita icintu cimwi? (Ezila 8:23; Masa. 127:1; Mapi. 10:22; Yako. 4:13-15)

Ilyasi 82

Modekai na Esita

1. Uzye Modekai na Esita yaali aaweni?

2. I cani icalenzile ukuti umwene Aasuwelo alonde mama muze, nupya a mama ci wino wasoolwile?

3. Uzye Hamani wali a weni, nupya i cani calenzile ukuti asoke sana?

4. I sunde ci lino yaapanzile, nupya i cani cino Esita wacisile lino wapokeliile mazwi ukufuma kuli Modekai?

5. I vyani ivyacitikiile Hamani, nga Modekai wene i vyani ivyamucitikiile?

6. Uzye aina Izlaeli yayapuswisye yatuuli uku yalwani yao?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Esita 2:12-18.

Uzye Esita walangilile atuuli vino cacindama ukuya ‘mya nu kuteekela’? (Esita 2:15; 1 Pet. 3:1-5)

2. Welengini Esita 4:1-17.

Esita yamupeezile kasita kakulandilako ukupepa kwa cumi, nga fwemo a kasita ci kano twakwata kakulanga vino twacindika nu kutemwa Yeova? (Esita 4:13, 14; Mate. 5:14-16; 24:14)

3. Welengini Esita 7:1-6.

Uzye antu yakwe Leza aingi yaakolana uli na Esita ndi kuli yamwi aakuyazunya? (Esita 7:4; Mate. 10:16-22; 1 Pet. 2:12)

Ilyasi 83

Viumba Vya Yelusalemu

1. Uzye aina Izlaeli yuvwanga uli ukwikala umu Yelusalemu kwaula iviumba ukuzinguluka umusumba onsi?

2. Uzye Neemiya wali a weni?

3. Neemiya waombanga umulimo ci, nupya i cani cino umulimo uuwa wayeliile ucindame sana?

4. I landwe ci ilyalenzile ukuti Neemiya aye nu ulanda sana, nupya wacisile uli?

5. Uzye umwene Atakisyase wacisile uli ku kulangizya icikuuku kuli Neemiya?

6. Uzye Neemiya wapekiinye atuuli pakuti aina Izlaeli yace yakuule iviumba ukwaula kuti alwani yayalesye?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Neemiya 1:4-6 na 2:1-20.

Uzye Neemiya waleenzile atuuli kuli Yeova pakuti amulange ivyakucita? (Neem. 2:4, 5; Loma 12:12; 1 Pet. 4:7)

2. Welengini Neemiya 3:3-5.

Uzye ya eluda na aomvi mu cilongano yangasambililako vyani kuli vino aina Tekoa yapusiineko na yaaya aali ‘asambazi’? (Neem. 3:5, 27; 2 Tesa. 3:7-10; 1 Pet. 5:5)

3. Welengini Neemiya 4:1-23.

(a) I cani icalenzile ukuti aina Izlaeli yakome nu kutwalilila ukukuula nanti kwali alwani aayalesyanga? (Neem. 4:6, 8, 9; Masa. 50:15; Eza. 65:13, 14)

(b) Uzye vino aina Izlaeli yaaomvile vikatukomelezya umu nzila ci?

4. Welengini Neemiya 6:15.

Uzye vino iviumba vya Yelusalemu vyakuuzilwe apa myezi iili sile cikulangilila cani pali vino utailo uka-avwa? (Masa. 56:3, 4; Mate. 17:20; 19:26)

Ilyasi 84

Umungeli Waaya Kuli Maliya

1. Uzye umwanaci aali pa cikope a weni?

2. Uzye i vyani vino Gabilieli waneenyile Maliya?

3. Uzye Gabilieli walondolwile atuuli ukuti Maliya alavyala umwana nanti cakuti ala atatala watwalwa?

4. I vyani ivyacitiike lino Maliya watandaliile Elizabeti?

5. Uzye Yosefu welenginye vyani lino uvwile ukuti Maliya alavyala umwana, nomba i cani cino wasenukiile?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Luka 1:26-56.

(a) Uzye amazwi aaya pali Luka 1:35 yakalangilila vyani pa kukana malilika kwakwe Maliya lino umwana wakwe Leza yamukuusizye ukufuma kwiyulu? (Hagai 2:11-13; Yoa. 6:69; Ayeb. 7:26; 10:5)

(b) U mu nzila ci muno Yesu wacindikwe na lino atatala wavyalwa? (Luka 1:41-43)

(c) Uzye ndakai Aina Klistu yano yapeela imilimo imwi iiyele yangakolanya uli Maliya? (Luka 1:38, 46-49; 17:10; Mapi. 11:2)

2. Welengini Mateo 1:18-25.

Nanti icakuti Yesu yatamwamanga ukuti Emanueli, uzye imilimo ino waombanga pano nsi yalingiine uli na vino iziina liili likapiliula? (Mate. 1:22, 23; Yoa.14:8-10; Ayeb. 1:1-3)

Ilyasi 85

Yesu Wavyalwa

1. Uzye akanya akali apa cikope a kaweni, nga Maliya akukalaalika mwi?

2. I cani icalenzile ukuti Yesu avyalilwe umu cikuulwa umwikalanga inyama?

3. Ndi walola apa cikope, uzye aonsi yaayo aakwingila umu cikuulwa ca nyama aaweni, nupya i vyani vino umungeli wayaneenyile?

4. I cani cino Yesu wapusaniileko?

5. U mulandu ci uno Yesu yamwamilanga ukuti Mwana Leza?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Luka 2:1-20.

(a) Uzye kateeka Kesa Agusto wazwilizye uli ukufikilizya usesemo wa pa kuvyalwa kwakwe Yesu? (Luka 2:1-4; Mika 5:2)

(b) Uzye umuntu angaya atuuli pa yantu alumbulwa ukuti ‘antu aatemwikwa’? (Luka 2:14; Mate. 16:24; Yoa. 17:3; Mili. 3:19; Ayeb. 11:6)

(c) Ngi cakuti ya kacema yaaya aafuuke yazanzile sana lino Katuula wavilwe, nga aomvi yakwe Leza ndakai, i cani cino yalinzile ukuzangila ukucilapo? (Luka 2:10, 11; Efes. 3:8, 9; Umbw. 11:15; 14:6)

Ilyasi 86

Aonsi Yano Ulutanda Lwatungulwile

1. Uzye yaayo pa cikope, a onsi ci, nupya i cani cino umonsi wenga akusontela ulutanda luulu ulukulu?

2. I cani icalenzile ukuti umwene Helodi asoke, nupya wacisile uli?

3. Uzye aekwi kuno ulutanda lukulu lwatungulwile aonsi, nomba u mulandu ci uno yaapitiile inzila yuze pa kuswilila uku mwao?

4. Uzye Helodi watumile aomvi yakwe ukuyacita cani, nupya i cani cino wacitiile vivyo?

5. I vyani vino Yeova waneenyile Yosefu ukucita?

6. Ngu walenzile ulutanda ukuwala a weni, nupya u mulandu ci?

Iuzyo na lyuze:

1. Welengini Mateo 2:1-23.

Uzye lino ya kasambilila ya ntanda yayile umu kulola Yesu, wali ni myaka ya kuvyalwa iinga, kapya wali kwi? (Mate. 2:1, 11, 16)

Ilyasi 87

Yesu Umu Ng’anda ya Kupepelamo

1. Uzye Yesu wiyo apa cikope ali ni myaka ya kuvyalwa inga, nupya aekwi kuno ali?

2. Uzye Yosefu wacitilanga vyani ulupwa cila-mwaka?

3. Uzye lino yaapisile uwanda upuma ala yakuswilila ukumwao, i cani calenzile ukuti Yosefu na Maliya yaswilile nupya uku Yelusalemu?

4. Aekwi kuno Yosefu na Maliya yaazanyile Yesu, nupya i cani cino antu yano Yesu wali nayo yazungukiile?

5. Uzye i vyani vino Yesu waneenyile nyina, Maliya?

6. Nga fwemo tungakolanya uli Yesu ukusambilila pali Leza?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Luka 2:41-52.

(a) Nanti icakuti ukulingana ni sunde, aonsi aliyo yalondekwanga ukuya uku kuzevya kwa pa mwaka, i vyani vino Yosefu na Maliya yacitanga vino avyazi yangasambililako? (Luka 2:41; Malan. 16:16; 31:12; Mapi. 22:6)

(b) I vyani vino ance yangasambililako kuli vino Yesu watontelanga avyazi? (Luka 2:51; Malan. 5:16; Mapi. 23:22; Kolo. 3:20)

2. Welengini Mateo 13:53-56.

Uzye aato yakwe Yesu yani (4) aonsi yano Baibo yalumbula aaweni, nupya aato yaili izile-yaomba yatuuli umu cilongano ca Ina Klistu? (Mate. 13:55; Mili 12:17; 15:6, 13; 21:18; Gala. 1:19; Yako. 1:1; Yuda 1)

Ilyasi 88

Yoane Wawatizya Yesu

1. Uzye aonsi yaili apa cikope aaweni?

2. Uzye umuntu pa kuwatiziwa yakamucita uli?

3. Aantu ya musango ci yano Yoane wawatizyanga?

4. U mulandu ci uiyele uno Yesu waleengiile Yoane ukuti amuwatizye?

5. Uzye Leza walangiliile atuuli ukuti watemilwe lino Yesu wawatiziwe?

6. I vyani ivyacitiike lino Yesu waile aikala wenga pa manda 40?

7. Uzye alondezi, nanti asambi yakwe Yesu yamwi-yamwi yaali aaweni maziina, nupya i cizungusyo ci cino watandikiilepo ukucita?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Mateo 3:13-17.

Uzye Yesu walangiliile atuuli vino asambi yakwe yafwile ukuwatiziwa? (Masa. 40:7, 8; Mate. 28:19, 20; Luka 3:21, 22)

2. Welengini Mateo 4:1-11.

Uzye vino Yesu wamanyile ningo ukuomvya malembelo cikatukomelezya uli ukuti twasambilila Baibo lyonsi? (Mate. 4:5-7; 2 Pet. 3:17, 18; 1 Yoa. 4:1)

3. Welengini Yoane 1:29-51.

Uzye a kuli weni kuno Yoane Kawatizya watungululanga asambi yakwe, nupya tungamukolanya tutuuli ndakai? (Yoa. 1:29, 35, 36; 3:30; Mate. 23:10)

4. Welengini Yoane 2:1-12.

Uzye icizungusyo cino Yesu watandikiilepo ukucita cikatusambilizya uli ukuti Yeova asyafisa aomvi yakwe ivintu ivisuma? (Yoa. 2:9, 10; Masa. 84:11; Yako. 1:17)

Ilyasi 89

Yesu Waziifya Ing’anda ya Kupepelamo

1. I cani cino antu yakukazizya ivitekwa apa ng’anda ya kupepelapo?

2. U mulandu ci uno Yesu asokiile?

3. Ndi walola pa cikope, i vyani vino Yesu akucita, nupya i sunde ci lino akuneena antu aakukazya inkunda?

4. Lino alondezi yakwe Yesu yaaweeni vino Yesu wacisile, iiwisye vyani?

5. I citungu ci cino Yesu wapisilemo lino waswililanga uku Galile?

Iuzyo na lyuze:

1. Welengini Yoane 2:13-25.

Ndi twelenganya pali vino Yesu wasosile lino antu yakazyanga ivintu apa ng’anda ya kupepelapo, uzye tungati ukukazya ivintu apa Ng’anda ya Wene kwaya uli? (Yoa. 2:15, 16; 1 Kol. 10:24, 31-33)

Ilyasi 90

Yesu nu Mwanaci pa Cifula

1. U mulandu ci uno Yesu watazile aimilila pa cifula uku Samaliya, nupya i vyani vino waneenyile umwanaci?

2. I cani cino umwanaci wazungukiile, nga Yesu walanzile vyani, kapya u mulandu ci?

3. Uzye umwanaci welenginye ukuti Yesu walandanga apa manzi ya musango ci, nomba a manzi ci yano Yesu walozyangako?

4. U mulandu ci uno umwanaci wazungukiile vino Yesu wamanyile pali aliwe, nupya Yesu wamanyile atuuli?

5. I vyani vino tungasambilila ukwilyasi lya mwanaci apa cifula?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Yoane 4:5-43.

(a) Uzye tungakolanya uli Yesu muli vino tukaelenganya pa yantu yano twapusana nayo inkanda nanti yano twapusana imikalile? (Yoa. 4:9; 1 Kol. 9:22; 1 Tim. 2:3, 4; Tito 2:11)

(b) I vintu ci ivisuma vino umuntu uwaya umusambi wakwe Yesu akakwata? (Yoa. 4:14; Eza. 58:11; 2 Kol. 4:16)

(c) Tungalangilila tutuuli ukuti tukataizya pali vino yakatusambilizya, wakwe vino umwanaci umwina Samaliya wacisile lino waneenyileko auze pali vino wasambiliile? (Yoa. 4:7, 28; Mate. 6:33; Luka 10:40-42)

Ilyasi 91

Yesu Ali na Antu Apa Mwamba Akuyasambilizya

1. Uzye icikope cikulangizya ukuti Yesu ali kwi lino akusambilizya, nupya aaweni yaayo ati-yikala apiipi na aliwe?

2. Uzye atumwa yonsi 12, yaali aaweni amaziina?

3. Uzye Uwene uno Yesu wasambilizyangapo aali cani?

4. Uzye Yesu wasambilizye antu ukuti yalumbula vyani umwipepo?

5. Uzye Yesu walanzile ukuti antu yafwile ukucitila vyani antu yauze?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Mateo 5:1-12.

U mu nzila ci muno tungalangilila vino twamanya ukuti tukalondeka vyakwe Leza? (Mate. 5:3; Loma 10:13-15; 1 Tim. 4:13, 15, 16)

2. Welengini Mateo 5:21-26.

Uzye amazwi aya pali Mateo 5:23, 24 yakasininkizya uli ukuti vino tukauvwana na ina itu vikalangizya ndi twatemwa Yeova nanti foo? (Mate. 6:14, 15; Masa. 133:1; Kolo. 3:13; 1 Yoa. 4:20)

3. Welengini Mateo 6:1-8.

Uzye ukuilola ukuya umololoke kuno Aina Klistu yafwile ukusenkako u kuli kwi? (Luka 18:11, 12; 1 Kol. 4:6, 7; 2 Kol. 9:7)

4. Welengini Mateo 6:25-34.

Uzye Yesu wasambilizye atuuli pali vino tufwile ukutaila ukuti Yeova angatwavwa ukukwata vino tukalonda apa ng’anda? (Kufu. 16:4; Masa. 37:25; Filipi 4:6)

5. Welengini Mateo 7:1-11.

Uzye icilangililo icisuma sana icaya pali Mateo 7:5 cikatusambilizya vyani? (Mapi. 26:12; Loma 2:1; 14:10; Yako. 4:11, 12)

Ilyasi 92

Yesu Watuutulula Umufwe

1. Uzye isi wa mukazyana aali pa cikope a weni, nupya i cani cino wene na mamakwe yaayeliile nu ulanda?

2. Uzye Yailo wacisile uli lino wafisile kuli Yesu?

3. Uzye lino Yesu wayanga uku ng’anda yako Yailo, i vyani ivyacitiike, nupya aamazwi ci yano Yailo wapokeliile ala yacili umu nzila?

4. I cani cino antu aali umu ng’anda yakwe Yailo yaatandikiile ukuseka Yesu?

5. Lino Yesu wasenzile atumwa yatatu alino na avyazi ya mukazyana, nu kwingila umu muputule umwali umukazyana wiya, i vyani vino Yesu wacisile?

6. Nga muze wino Yesu watuutulwile a weni, nupya icintu cii cikulangilila cani?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Luka 8:40-56.

Uzye Yesu walangiizye atuuli uluse uku mwanaci uwafumanga uwazi, nupya i vyani vino ya eluda yangasambililako uku cintu cii? (Luka 8:43, 44, 47, 48; Levi 15:25-27; Mate. 9:12, 13; Kol. 3:12-14)

2. Welengini Luka 7:11-17.

U mulandu ci uno antu yonsi aafwilwa yangakomeleziwa kuli vino Yesu wacisile lino waweeni mukamfwilwa uwa ku Naini? (Luka 7:13; 2 Kol. 1:3, 4; Ayeb. 4:15)

3. Welengini Yoane 11:17-44.

Uzye Yesu walangiliile uli ukuti caya sile ningo ukulila nga umuntu wino watemwa wafwa? (Yoa. 11:33-36, 38; 2 Sam. 18:33; 19:1-4)

Ilyasi 93

Yesu Waliisya Antu Aingi Cuze

1. I cintu ci iciipisye icacitikiile Yoane Kawatizya, nupya Yesu uvwile uli?

2. Uzye Yesu wacisile uli pakuti aliisye antu aingi amulondiile, ngi vyakulya ivyasiileko vyavuzile uli?

3. U mulandu ci uno asambi yuvwilile intete, nupya i cani icacitikiile Petulo?

4. Uzye Yesu waliisizye atuuli antu aingi cuze umuku wako ciili?

5. U mulandu ci uno cilazipila sana lino Yesu alaateeka umu wene wakwe Leza?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Mateo 14:1-32.

(a) Uzye ivyalembwa pali Mateo 14:23-32 vikatulanga ukuti Petulo wali u monsi wa musango ci?

(b) Uzye Amalembelo yakalangilila uli ukuti Petulo walundulwike nu kuta imiyele yakwe iya kuzakantika? (Mate. 14:27-30; Yoa. 18:10; 21:7; Mili. 2:14, 37-40; 1 Pet. 5:6, 10)

2. Welengini Mateo 15:29-38.

U mu nzila ci muno Yesu walangilile ukuti wacindike vino Isi wamupeelanga? (Mate. 15:37; Yoa. 6:12; Kolo. 3:15)

3. Welengini Yoane 6:1-21.

Uzye ndakai Aina Klistu yangakolanya yatuuli Yesu muli vino yakalola mauteeko? (Yoa. 6:15; Mate. 22:21; Loma 12:2; 13:1-4)

Ilyasi 94

Yesu Watemwa Ana Anoono

1. I vyani vino atumwa yaapaazyanyanga lino yaawelanga ukufuma kuno yaaile?

2. I cani calenzile ukuti Yesu aame akance nu kukiimika apa yatumwa?

3. U mu nzila ci muno atumwa yaalinzile ukuya wa yana anoono?

4. Lino paapisile imyezi inoono, Yesu walangiliile uli ukuti watemwa ana anoono?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Mateo 18:1-4.

U mulandu ci uno Yesu waomvezyanga ivilangililo pa kusambilizya? (Mate. 13:34, 36; Mako 4:33, 34)

2. Welengini Mateo 19:13-15.

I miyele ci ino ana anoono yakwata ino tufwile ukukwatako nga tukulonda kuti naswe tukapolelelwe? (Masa. 25:9; 138:6; 1 Kol. 14:20)

3. Welengini Mako 9:33-37.

Uzye Yesu wasambilizye atuuli asambi yakwe pa kulondesya ukulumbuka? (Mako 9:35; Mate. 20:25, 26; Gala. 6:3; Filipi 2:5-8)

4. Welengini Mako 10:13-16.

I cani calenzile ukuti antu yataatiina ukwiza kuli Yesu, nupya i vyani vino ya eluda yangasambililako kuli cii? (Mako 6:30-34; Filipi 2:1-4; 1 Tim. 4:12)

Ilyasi 95

Vino Yesu Wasambilizyanga

1. Iiuzyo ci lino umonsi umwi uzyizye Yesu, nupya u mulandu ci uno uziizye?

2. Uzye limwi-limwi Yesu waomvyanga vyani pa kusambilizya, kapya i vyani vino twasambilile pa aYuda na ina Samaliya?

3. Umwilyasi lino Yesu wasimiike, i vyani ivyacitikiile umuYuda umwi lino wayanga uku Yeliko?

4. Uzye lino simapepo umuYuda wapitanga umu museo uuwa, alino nu mwina Levi nawe aizapita, yaacisile uli?

5. Uzye apa cikope cico, a weni aakusakamala umuYuda uwatazanzwa?

6. Lino Yesu walanzile ilyasi lii, i cuzyo ci cino uziizye, ngu monsi nawe waswike atuuli?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Luka 10:25-37.

(a) Uzye vino Yesu waswike ukwaula ukuneena umonsi ivyakucita, walenzile uli ukuti umonsi wiya uwasambiliile masunde amanye ivyakucita? (Luka 10:26; Mate. 16:13-16)

(b) Uzye Yesu waomvyanga uli ivilangililo uku kwavwa antu ukuti yataapata antu amitundu yuze? (Luka 10:36, 37; 18:9-14; Tito 1:9)

Ilyasi 96

Yesu Wapozyanga Alwale

1. I vyani vino Yesu wacitanga lino wapitanga umu ncende zyonsi?

2. Lino paapisile imyaka itatu ukufuma pano Yesu wawatiziwilwe, aamazwi ci yano waneenyile atumwa yakwe?

3. Uzye antu aali pa cikope aaweni, nupya i vyani vino Yesu wacitiile umwanaci wiiya?

4. Uzye vino Yesu waswike lino yasimapepo yamulesyanga, vyayalenzile uli ukuvwa insonyi?

5. Lino Yesu na atumwa yakwe yaapalamiile uku Yeliko, i cani cino Yesu wacitiile ya kaleenga impafu?

6. U mulandu ci uno Yesu wacitilanga ivizungusyo?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Mateo 15:30, 31.

Uzye amaka yano Yeova wakwata yalolekiile uli muli vino Yesu wacitanga, alino uzye icintu cii cikatwazwa ukuvwikisya cani pali vino Yeova walaya ukuti kulaya insi ipya? (Masa. 37:29; Eza. 33:24)

2. Welengini Luka 13:10-17.

Uzye vino Yesu wacitanga ivizungusyo ivikalamba apa Sabata, cikatulangilila cani pali vino alakulula antu lino alaateeka umu Myaka Izimbi (1000)? (Luka 13:10-13; Masa. 46:9; Mate. 12:8; Kolo. 2:16, 17; Umbw. 21:1-4)

3. Welengini Mateo 20:29-34.

Uzye ilyasi lii likalangilila uli ukuti nanti cakuti Yesu wakweti ivyakucita ivingi, wasyangako insita yakwavwa antu, alino uzye tukasambililako cani kuli cii? (Malan. 15:7; Yako. 2:15, 16; 1 Yoa. 3:17)

Ilyasi 97

Yesu Wailangizya Ukuti U Mwene

1. Lino Yesu wafisile uku kamuzi kamwi mupiipi na Yelusalemu, waneenyile asambi yakwe ukucita cani?

2. Uzye icikope cico cikulanga ukuti i vyani ivyacitiike lino Yesu wapalamiile uku musumba wa Yelusalemu?

3. Uzye ana anoono yaacisile cani lino yaaweni Yesu akupozya antu aali impafu na alemale?

4. I vyani vino Yesu waneenyile yasimapepo aasosile?

5. Tungakolanya tutuuli ana alumbanyanga Yesu?

6. I vyani vino asambi yalondanga ukumanya?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Mateo 21:1-17.

(a) Uzye vino Yesu wailangizye umu Yelusalemu ukuti u Mwene, vyapusiine uli na vino ya kateeka aaina Loma yacitanga ndi yacimvya? (Mate. 21:4, 5; Zaka. 9:9; Filipi 2:5-8; Kolo. 2:15)

(b) I vyani vino ance yangasambilila uku yalumendo aina Izlaeli aalumbulanga ivyaya muli Masamu 118 lino Yesu wingilanga umu ng’anda ya kupepelamo? (Mate. 21:9, 15; Masa. 118:25, 26; 2 Tim. 3:15; 2 Pet. 3:18)

2. Welengini Yoane 12:12-16.

Uzye vino antu alumbanyanga Yesu yaasenzile utumisambo twa tuncindu, calangililanga cani? (Yoa. 12:13; Filipi 2:10; Umbw. 7:9, 10)

Ilyasi 98

Apa Mwamba wa Miolivi

1. Uzye ungasonta Yesu apa cikope cico, nupya aaweni aali nawe?

2. Uzye yasimapepo yaakasi ukucita cani kuli Yesu umu ng’anda ya kupepelamo, nupya wayaneenyile vyani?

3. I vyani vino atumwa yuzizye Yesu?

4. U mulandu ci uno Yesu waneeniile atumwa yakwe ivintu vimwi-vimwi ivilaacitika pa mpanga ya pansi lino alaya Umwene umwiyulu?

5. I vyani vino Yesu watiile vilaacitika lino atatala wasisyapo uyi onsi pano nsi?

Mauzyo na yauze:

1. Welengini Mateo 23:1-39.

(a) Nandi icakuti Malembelo yakalangilila ukuti ukwama antu na maziina ya malumbo kwaya sile ningo, uzye amazwi yakwe Yesu aya pali Mateo 23:8-11 yakalangilila cani pa kuomvya malumbo umu cilongano? (Mili. 26:25; Loma 13:7; 1 Pet. 2:13, 14)

(b) I cani cino aFaliseo yacitanga uku kulesya antu ukuya Aina Klistu, nupya u mu nzila ci muno na yasimapepo aandakai yakacita ivintu wa aFaliseo? (Mate. 23:13; Luka 11:52; Yoa. 9:22; 12:42; 1 Tesa. 2:16)

2. Welengini Mateo 24:1-14.

(a) Uzye amazwi aya pali Mateo 24:13 yakatukomelezya uli ukuti tufwile ukuzizimizya?

(b) Uzye “impelelekezyo” ino yalumbula pali Mateo 24:13 ikapiliula cani? (Mate. 16:27; Loma 14:10-12; 2 Kol. 5:10)

3. Welengini Mako 13:3-10.

Uzye pali Mako 13:10 paya mazwi ci aakalanga ukuti tufwile ukusimikila zuwa ilandwe lisuma, nupya u mu nzila ci muno amazwi yakwe Yesu yalinzile ukutuneena ivya kucita? (Loma 13:11, 12; 1 Kol. 7:29-31; 2 Tim. 4:2)

Ilyasi 99

Yali Umu Muputule wa Papela

 1. Ndi twalola apa cikope, u mulandu ci uno Yesu na atumwa yakwe 12 yayeliile umu muputule ukulu uwa papela?

 2. Nga wiya umonsi aakufuma a weni, nupya akuya uku kucita cani?

 3. I cakulya ci iciiyele cino Yesu wapekinye lino yaamazile icakulya ca Ucilo?

 4. Uzye Ucilo wiusyanga aina Izlaeli pali vyani ivyacitiike, nga icakulya kwene cii iciiyele naco icakwiusya alondezi yakwe Yesu pali vyani?

 5. Lino yaamazile Icakulya ca Manguzi Ica Mwene, i vyani vino Yesu waneenyile alondezi yakwe, nga yene yaacisile uli?

Mauzyo na yauze:

 1. Welengini Mateo 26:14-30.

  1. U mu nzila ci muno amazwi aya pali Mateo 26:15 yakalangilila ukuti Yuda wakazizye Yesu uku mufulo sile?

  2. Uzye uwazi uno Yesu wazwisizye ukaombela pa vintu ci viili? (Mate. 26:27, 28; Yele. 31:31-33; Efes. 1:7; Ayeb. 9:19, 20)

 2. Welengini Luka 22:1-39.

  U mu nzila ci muno tungati Satana wingiile muli Yuda? (Luka 22:3; Yoa. 13:2; Mili. 1:24, 25)

 3. Welengini Yoane 13:1-20.

  1. Kulingana ni vyalembwa pali Yoane 13:2, uzye Yuda ali wakupeela umulandu pali vino waacisile, nupya i vyani vino aomvi yakwe Leza yangasambilila kuli vii? (Utan. 4:7; 2 Kol. 2:11; Gala. 6:1; Yako. 1:13, 14)

  2. I cani cino Yesu waomvizye pa kusambilizya antu ukuti yuvwikisye? (Yoa. 13:15; Mate. 23:11; 1 Pet. 2:21)

 4. Welengini Yoane 17:1-26.

  Uzye Yesu wapepiile alondezi yakwe ukuti yaye “wenga” umu nzila ci? (Yoa. 17:11, 21-23; Loma 13:8; 14:19; Kolo. 3:14)

Ilyasi 100

Yesu Umu Calo

 1. Uzye lino Yesu na atumwa yakwe yaafumile umu muputule wa papela, yaaile kwi, nupya wayaneenyile ukuti yaacita cani?

 2. Uzye Yesu wazanyile atumwa yakwe yakucita cani lino waswiliile kuno yaali, nupya icintu cico cacitiike imiku inga?

 3. Aaweni aizile umu calo, nupya ndi twalola apa cikope, i vyani vino Yuda wacisile?

 4. U mulandu ci uno Yuda watonsoliile Yesu, nupya i cani cino Petulo wacisile?

 5. I vyani vino Yesu waneenyile Petulo, nomba u mulandu ci uno Yesu ataalengiile kuli Leza ukuti amutumile angeli?

Mauzyo na yauze:

 1. Welengini Mateo 26:36-56.

  1. Uzye ya eluda yangakolanya uli Yesu muli vino wasundanga asambi yakwe? (Mate. 20:25-28; 26:40, 41; Gala. 5:17; Efes. 4:29, 31, 32)

  2. Uzye Yesu welenganyanga uli pa kuomvya ivyanzo uku kumoolelako antu yauze? (Mate. 26:52; Luka 6:27, 28; Yoa. 18:36)

 2. Welengini Luka 22:39-53.

  Uzye lino umungeli walolekiile kuli Yesu umu calo ca Getisemani ku kumukomelezya, calangilile ukuti utailo wakwe Yesu watoovwike? Londololini. (Luka 22:41-43; Eza. 49:8; Mate. 4:10, 11; Ayeb. 5:7)

 3. Welengini Yoane 18:1-12.

  Uzye Yesu wacisile uli pa kucingilila asambi yakwe uku yalwani, nupya i vyani vino tungasambililako? (Yoa. 10:11, 12; 18:1, 6-9; Ayeb. 13:6; Yako. 2:25)

Ilyasi 101

Yesu Yamukoma

 1. A weni wino tungapeela sana umulandu pa mfwa yakwe Yesu?

 2. Uzye atumwa yaacisile uli lino yasimapepo yasenzile Yesu?

 3. I vyani ivyacitiike lino yaafisile apa ng’anda yakwe Kayafa, simapepo mukalamba?

 4. I cani icalenzile ukuti Petulo afumepo nu kutandika ukulila?

 5. Uzye lino Yesu yaamuswilizye kuli Pilato, yasimapepo yakalamba yaapunzile yatuuli?

 6. I vyani ivyacitikiile Yesu pali Cisano akasanya, nupya i cani cino walavile umupondo wino yapampamiile pa mulando apiipi na Yesu?

 7. Uzye Paladaise wino Yesu walanzile alayela kwi?

Mauzyo na yauze:

 1. Welengini Mateo 26:57-75.

  U mu nzila ci muno ya kapingula ya milandu umu cilye cikalamba ica ya Yuda yalangiliile ukuti imyenzo yao yali iipisye? (Mate. 26:59, 67, 68)

 2. Welengini Mateo 27:1-50.

  I cani cino tungalandila ukuti ulanda uno Yuda uvwile mu mwenzo wali uwa ufi? (Mate. 27:3, 4; Mako 3:29; 14:21; 2 Kol. 7:10, 11)

 3. Welengini Luka 22:54-71.

  Tungasambilila cani pali vino Petulo wakaanyile Yesu pa wanda uno yaakazizye Yesu nu kumulema? (Luka 22:60-62; Mate. 26:31-35; 1 Kol. 10:12)

 4. Welengini Luka 23:1-49.

  Uzye Yesu wacisile uli lino yaamufyenzile, nupya tukasambililako cani uku cintu cii? (Luka 23:33, 34; Loma 12:17-19; 1 Pet. 2:23)

 5. Welengini Yoane 18:12-40.

  Uzye cikalangilila cani vino Petulo uwaluvyanyizye ku mulandu ni intete, wizile aya umutumwa uwa maka sana? (Yoa. 18:25-27; 1 Kol. 4:2; 1 Pet. 3:14, 15; 5:8, 9)

 6. Welengini Yoane 19:1-30.

  1. Uzye Yesu welenganyanga atuuli apa vikwatwa? (Yoa. 2:1, 2, 9, 10; 19:23, 24; Mate. 6:31, 32; 8:20)

  2. Uzye amazwi yano Yesu wapunzile yalangiliile uli ukuti watungiliile ukateeka wakwe Yeova? (Yoa. 16:33; 19:30; 2 Pet. 3:14; 1 Yoa. 5:4)

Ilyasi 102

Yesu Watuutuluka

 1. Uzye umwanaci wiyo apa cikope a weni, nga aonsi yaayo yaili aaweni, nupya aemwi muno yali?

 2. U mulandu ci uno Pilato waneeniile yasimapepo ukuti yatume asilika akuyalinda ilindi lyakwe Yesu?

 3. Uzye umungeli wacisile cani apa wanda wakwe citatu kufuma pano Yesu wafwilile, nomba i vyani vino yasimapepo yaacisile?

 4. U mulandu ci uno anaci yamwi yaile yazunguka lino yaile ukwilindi lyako Yesu?

 5. I cani cino Petulo na Yoane yaasimwiliile ukuya ukwilindi lyakwe Yesu, nupya i vyani vino yaazanyile?

 6. I vyani ivyacitiike uku mwili wakwe Yesu, nomba wacitanga uli pakuti asambi yalole ukuti watuutulwike?

Mauzyo na yauze:

 1. Welengini Mateo 27:62-66 na 28:1-15.

  Uzye lino Yesu watuutulwike, u mu nzila ci muno yasimapepo yakalamba, aFaliseo, na ikolo yaifiizye umupasi wa muzilo? (Mate. 12:24, 31, 32; 28:11-15)

 2. Welengini Luka 24:1-12.

  Uzye ilyasi lya pa kutuutuluka kwakwe Yesu likalangilila uli ukuti Yeova akalola anaci ukuti aa kambone acumi? (Luka 24:4, 9, 10; Mate. 28:1-7)

 3. Welengini Yoane 20:1-12.

  Uzye amazwi aaya pali Yoane 20:8, 9 yakatwavwa uli ukuti tufwile ukuteekela ndi tutuvwikisye vino usesemo umwi muli Baibo ukafikiliziwa? (Mapi. 4:18; Mate. 17:22, 23; Luka 24:5-8; Yoa. 16:12)

Ilyasi 103

Umu Muputule Ufungeko

 1. I vyani vino Maliya waneenyile umonsi umwi wino welenganyanga ukuti u mulimi, nomba i cani icalenzile ukuti amanye ukuti fwandi wiya kwene wali ali Yesu?

 2. I vyani ivyacitikiile asambi yamwi yaili ayanga uku muzi wa Emausi?

 3. Uzye i cintu ci ica kuzungusya icacitiike lino asambi yaaya yaili yaneenyile atumwa ukuti yaaweni Yesu?

 4. Uzye Yesu walolekiile uku yalondezi yakwe imiku inga?

 5. Uzye Tomasi walanzile atuuli lino uvwile ukuti asambi yaaweni Umwene, nomba i cani icacitiike lino paapisile amanda 8?

Mauzyo na yauze:

 1. Welengini Yoane 20:11-29.

  Uzye amazwi yakwe Yesu aaya pali Yoane 20:23 yakalanga ukuti antu yaapeelwa amaka ya kweleela maifyo? Londololini. (Masa. 49:2, 7; Eza. 55:7; 1 Tim. 2:5, 6; 1 Yoa. 2:1, 2)

 2. Welengini Luka 24:13-43.

  Tungapekanya tutuuli umwenzo witu pakuti twauvwa icumi ca muli Baibo? (Luka 24:32, 33; Ezila 7:10; Mate. 5:3; Mili. 16:14; Ayeb. 5:11-14)

Ilyasi 104

Yesu Waswilila Ukwiyulu

 1. Uzye uwanda umwi asambi aaweni Yesu yaafisile yanga, nupya i vyani vino wayaneenyile?

 2. Uzye Uwene Wakwe Leza kuli kutuuli, nupya ivintu vilaya uli pa mpanga ya pa nsi lino Yesu alaateeka pa myaka izimbi (1,000)?

 3. Uzye Yesu walolekelanga uku yasambi yakwe pa manda yanga, nomba lyene insita yaafisile iyakuti acite cani?

 4. I vyani vino Yesu waneenyile asambi yakwe lino atatala wayasya?

 5. I vyani ivikucitika apa cikope cico, nupya cali uli pakuti Yesu ate ukuloleka uku yatumwa yakwe?

Mauzyo na yauze:

 1. Welengini 1 Kolinto 15:3-8.

  I cani calenzile ukuti Paulo avwange ukwaula ukutwisika ukuti Yesu watuutulwike, nga ndakai Aina Klistu yangavwanga pali vyani? (1 Kol. 15:4, 7, 8; Eza. 2:2, 3; Mate. 24:14; 2 Tim. 3:1-5)

 2. Welengini Milimo 1:1-11.

  Uzye ukulingana na vino pa Milimo 1:8 pakalanda, umulimo wa kusimikila waomvilwe ukufika kwi? (Mili. 6:7; 9:31; 11:19-21; Kolo. 1:23)

Ilyasi 105

Yali Umu Yelusalemu Yakuloleela

 1. Ndi twalola apa cikope, i vyani ivyacitikiile alondezi yakwe Yesu aaloleelanga umu Yelusalemu?

 2. Uzye aenyi aizile uku Yelusalemu yazungwike pali vyani?

 3. Uzye Petulo walondolweliile antu atuuli?

 4. Uzye antu yuvwile uli lino Petulo wayasambilizye, nupya i vyani vino wayaneenyile ukucita?

 5. Uzye antu awatiziwe pa wanda kwene uuwa uwa Pentekosti, 33 C.E. yaali yanga?

Mauzyo na yauze:

 1. Welengini Milimo 2:1-47.

  1. Uzye amazwi yakwe Petulo aaya pa Milimo 2:23, 36 yakalangilila yatuuli ukuti uluko lonsi ulwa aYuda lwakweti umulandu wa kukoma Yesu? (1 Tesa. 2:14, 15)

  2. Tungakolanya tutuuli Petulo uwalondololanga ningo Amalembelo? (Mili. 2:16, 17, 29, 31, 36, 39; Kolo. 4:6)

  3. U mu nzila ci muno Petulo waomvizye ‘amaki ya wene wa mwiyulu’ akutandikilako yano Yesu wamulavile? (Mili. 2:14, 22-24, 37, 38; Mate. 16:19)

Ilyasi 106

Yayafumya Umu Cifungo

 1. Uzye lino Petulo na Yoane iingilanga umu ng’anda ya kupepelamo uwanda umwi akasanya, i vyani ivyacitiike?

 2. I vyani vino Petulo waneenyile umonsi umwi uwali umulemale, nupya i cani cino Petulo wamupeezile icacindiime ukucila impiya?

 3. U mulandu ci uno yasimapepo yaasokiile, nupya i cani cino yaacisile kuli Petulo na Yoane?

 4. Uzye Petulo waneenyile yasimapepo atuuli, nupya atumwa yayaneenyile ukuti yataacita vyani?

 5. I cani calenzile ukuti yasimapepo yaye nu uzuwa, nomba i cani icacitiike lino atumwa yayayaliile umu cifungo umuku wakwe ciili?

 6. Uzye atumwa yaaswike yatuuli lino yayaleesile uku cilye cikalamba?

Mauzyo na yauze:

 1. Welengini Milimo 3:1-10.

  Nanti icakuti fwemo yatatupeela amaka ya kucita ivizungusyo, uzye amazwi yakwe Petulo aya pa Milimo 3:6 yakatwazwa uli ukuvwikisya vino ilandwe lya Wene lyacindama? (Yoa. 17:3; 2 Kol. 5:18-20; Filipi 3:8)

 2. Welengini Milimo 4:1-31.

  Ndi antu yamwi yakutukaanya lino tukusimikila, tungakolanya tutuuli Aina Klistu akutandikilako? (Mili. 4:29, 31; Efes. 6:18-20; 1 Tesa. 2:2)

 3. Welengini Milimo 5:17-42.

  U mu nzila ci muno antu yamwi asi ya Nte, aampiti na andakai, yacindika umulimo wa kusimikila? (Mili. 5:34-39)

Ilyasi 107

Sitivini Yamutamoola na Mawe

 1. Uzye Sitivini wali a weni, nupya i vyani vino Leza wamwavwanga ukucita?

 2. Aamazwi ci yano Sitivini wavwanzile aalenzile ukuti yasimapepo yasoke sana?

 3. Lino aonsi yaasenzile Sitivini ukunzi ya musumba, yaile yamucita cani?

 4. Uzye umulumendo wiyo pa cikope uwataimilila lwa pa makoti a weni?

 5. Lino Sitivini atatala wafwa, wapefile atuuli kuli Yeova?

 6. Uzye i vyani vino Sitivini wacisile vino naswe tufwile ukucita ndi umwi watucitila iciipe?

Mauzyo na yauze:

 1. Welengini Milimo 6:8-15.

  I vicitwa ci ivya usomvi vino intunguluzi zya macalici zikacita pa kulesya umulimo wa Nte Zyakwe Yeova uwa kusimikila? (Mili. 6:9, 11, 13)

 2. Welengini Milimo 7:1-60.

  1. I cani icazwilizye Sitivini ukusimikila ilandwe lisuma umu cilye cikalamba, nupya tungasambililako vyani kuli vino wacisile? (Mili. 7:51-53; Loma 15:4; 2 Tim. 3:14-17; 1 Pet. 3:15)

  2. Uzye tufwile ukwelenganya uli pa yalwani aasilonda umulimo witu? (Mili. 7:58-60; Mate. 5:44; Luka 23:33, 34)

Ilyasi 108

Ulendo wa ku Damasiko

 1. I vyani vino Saulo watandike ukucita lino Sitivini yamumoozile?

 2. Lino Saulo wayanga uku Damasiko, i cintu ci ica kuzungusya icacitiike?

 3. Uzye Yesu waneenyile Saulo ukucita cani?

 4. Uzye Yesu watumile Ananiya ukuya-omba cani, nupya cali uli pa kuti Saulo atandike ukulola nupya?

 5. Uzye Saulo yatandike ukumwama yati weni, nupya yamuomvizye uku kucita vyani?

Mauzyo na yauze:

 1. Welengini Milimo 8:1-4.

  U mu nzila ci muno ukuzunya amu cilongano ca Ina Klistu icipya kwazwilizye ukusalanganya ilandwe lisuma, kapya i vyani ivikacitika ndakai ivyakolana na viivi? (Mili. 8:4; Eza. 54:17)

 2. Welengini Milimo 9:1-20.

  U mulimo ci uwa mbali zitatu uno Yesu wasokolwile ukuti wali nu kupeela Saulo? (Mili. 9:15; 13:5; 26:1; 27:24; Loma 11:13)

 3. Welengini Milimo 22:6-16.

  U mu nzila ci muno tungakolanya Ananiya, kapya i cani cino ukucita vivyo kwacindamila? (Mili. 22:12; 1 Tim. 3:7; 1 Pet. 1:14-16; 2:12)

 4. Welengini Milimo 26:8-20.

  Uzye ukwelenganya vino Saulo wasenwike nu kuya Umwina Klistu, kungakomelezya uli antu yano yawao yasipepa? (Mili. 26:11; 1 Tim. 1:14-16; 2 Tim. 4:2; 1 Pet. 3:1-3)

Ilyasi 109

Petulo Watandalila Konelio

 1. Uzye umonsi wiyo apa cikope uwatafukama a weni?

 2. I vyani vino umungeli waneenyile Konelio?

 3. Uzye lino Petulo wali apipaala lya ng’anda yakwe Simoni wa ku Yopa, i vyani vino Leza wamulenzile ukulola?

 4. U mulandu ci uno Petulo waneeniile Konelio ukuti atafwile ukumufukamila nu kumupepa?

 5. I cani calenzile ukuti asambi aYuda aali na Petulo yazunguke?

 6. I cintu ci icicindame cino tungasambilila ku cintu icacitiike lino Petulo watandaliile Konelio?

Mauzyo na yauze:

 1. Welengini Milimo 10:1-48.

  Uzye amazwi yakwe Petulo aya pa Milimo 10:42 yakalangilila cani pa kusimikila ilandwe lisuma ilya Wene? (Mate. 28:19; Mako 13:10; Mili. 1:8)

 2. Welengini Milimo 11:1-18.

  Uzye Petulo watandike ukwelenganya uli lino wamanyile vino Yeova walondanga pa antu ataali aYuda, nupya tungamukolanya tutuuli? (Mili. 11:17, 18; 2 Kol. 10:5; Efes. 5:17)

Ilyasi 110

Timoti Watandika Ukwavwa Paulo

 1. Uzye umulumendo aali pa cikope a weni, akaikala kwi, kapya nyina na nyinakulu yaali aaweni maziina?

 2. Uzye lino Paulo uziizye Timoti ndi ca kuti angatemwa ukulondela Paulo na Sailasi, waswike atuuli?

 3. Aekwi kuno alondezi yakwe Yesu yaatandikiile ukwamwa ukuti Aina Klistu?

 4. I misumba ci ino Paulo, Sailasi na Timoti yaileko lino yaafumile uku Lisitala?

 5. Uzye Timoti wazwilizye Paulo muli vyani, nupya iiuzyo ci lino alumendo na akazyana yafwile ukuyuzya aeneco?

Mauzyo na yauze:

 1. Welengini Milimo 9:19-30.

  Uzye umutumwa Paulo waomvizye atuuli amano lino alwani yaamulesyanga ukusimikila? (Mili. 9:22-25, 29, 30; Mate. 10:16)

 2. Welengini Milimo 11:19-26.

  Uzye amazwi aaya pa Milimo 11:19-21, 26 yakalangilila uli ukuti umupasi wakwe Yeova ukatungulula umulimo wa kusimikila?

 3. Welengini Milimo 13:13-16, 42-52.

  Uzye pa Milimo 13:51, 52 pakalanga uli ukuti asambi yatatoovwike lino antu yaakananga ilandwe? (Mate. 10:14; Mili. 18:6; 1 Pet. 4:14)

 4. Welengini Milimo 14:1-6, 19-28.

  Uzye amazwi akuti ‘yaayapeezile kuli Yeova’ yakatwavwa uli ukukanaya sana na masakamika lino tukwavwa apya? (Mili. 14:21-23; 20:32; Yoa. 6:44)

 5. Welengini Milimo 16:1-5.

  Uzye vino Timoti wazumile ukuti yamuzembulule, cikalanga uli vino cacindama ukucita ‘vyonsi ku mulandu ni landwe lisuma’? (Mili. 16:3; 1 Kol. 9:23; 1 Tesa. 2:8)

 6. Welengini Milimo 18:1-11, 18-22.

  Uzye amazwi aaya pa Milimo 18:9, 10 yakalanga uli ukuti Yesu akaombesya ukutungulula umulimo wa kusimikila, kapya icintu cii cikatukomelezya uli? (Mate. 28:20)

Ilyasi 111

Mulumendo Uwasipulanga

 1. Uzye apa cikope cico, umulumendo uwatalaala apansi a weni, nupya i cani camucitikiile?

 2. Uzye lino Paulo waweni ukuti umulumendo watafwa, wacisile uli?

 3. Nga Paulo, Timoti, na antu yauze yano yaapitanga nayo, yaaile kwi, nupya i cani icacitiike lino yaafisile apa Mileto?

 4. Uzye i vyani vino kasesema Agabasi waneenyile Paulo, nupya i cani icacitiike kulingana na vino kasesema wavwanzile?

Mauzyo na yauze:

 1. Welengini Milimo 20:7-38.

  1. Tungacita uli pakuti nafwe tuye ‘aakayele uku wazi wa yantu yonsi,’ ndi vino Paulo wavwanzile amazwi aaya pa Milimo 20:26, 27? (Ezek. 33:8; Mili. 18:6, 7)

  2. Uzye lino ya eluda yakusambilizya, u mulandu ci uno yafwile ‘ukulemasya izwi lya cumi’? (Mili. 20:17, 29, 30; Tito 1:7-9; 2 Tim. 1:13)

 2. Welengini Milimo 26:24-32.

  U mu nzila ci muno Paulo waomvizye isyuko lya kuya umwina Loma uku kuomba umulino uno Yesu wamupeezile? (Mili. 9:15; 16:37, 38; 25:11, 12; 26:32; Luka 21:12, 13)

Ilyasi 112

Yaunda Apiipi ni Cilila

 1. I cani icacitikiile uwato uno Paulo wakwezile lino yaafisile apiipi ni cilila ca Kulete?

 2. Uzye Paulo waneenyile antu aali umu wato atuuli?

 3. Cali uli pakuti uwato ulepooke usyale sile utupimfya?

 4. Uzye umukalamba wa yasilika waneenyile antu atuuli, nupya antu apuswike yaali yanga?

 5. Uzye icilila cino yaapusukiilepo yacamanga yakutuuli, kapya i cani cacitikiile Paulo lino umuza wateekiine?

Mauzyo na yauze:

 1. Welengini Milimo 27:1-44.

  Uzye ndi twawelenga ivyacitikiile Paulo lino wayanga uku Loma, cikatwavwa uli ukutaila sana ukuti ivyalembwa muli Baibo i vya cumi? (Mili. 27:16-19, 27-32; Luka 1:3; 2 Tim. 3:16, 17)

 2. Welengini Milimo 28:1-14.

  Ndi cakuti antu aikalanga pa Melita, aataali yakapepa, aliyo yali ni cikuuku nu kusakamala Paulo na antu yauze apuswike umu wato, fwandi Aina Klistu yafwile ukulangizya cani, nupya sana-sana umu nzila ci? (Mili. 28:1, 2; Ayeb. 13:1, 2; 1 Pet. 4:9)

Ilyasi 113

Paulo Ali Uku Loma

 1. Aaweni yano Paulo wasimikiile lino wali umu cifungo uku Loma?

 2. Ndi twalola pa cikope, a weni aatenzi apipi ni tebulo, nupya ivyani vino akuombela Paulo?

 3. Uzye Epafulodito wali a weni, nupya wasenzile vyani lino waswiliile uku Filipi?

 4. U mulandu ci uno Paulo waleembiile kalata kuli cuzakwe Filimoni?

 5. Uzye Paulo wacisile cani lino yaamufumizye umu cifungo, kapya i vyani ivizile-vimucitikila?

 6. A weni wino Yeova waomvizye ukulemba mabuku akusyalikizyako muli Baibo, nupya i vyani vino ibuku lya umbwilo likalandapo?

Mauzyo na yauze:

 1. Welengini Milimo 28:16-31 na Filipi 1:13.

  Uzye lino Paulo wali umu cifungo uku Loma, wacitanga vyani, nupya utailo wakwe wazwilizye uli amu cilongano? (Mili. 28:23, 30; Filipi 1:14)

 2. Welengini Filipi 2:19-30.

  Aamazwi ci yano Paulo wavwanzile pa kutaizya Timoti na Epafulodito, napya tungakolanya tutuuli vino Paulo wacisile? (Filipi 2:20, 22, 25, 29, 30; 1 Kol. 16:18; 1 Tesa. 5:12, 13)

 3. Welengini Filimoni 1-25.

  (a) I cani calenzile ukuti Paulo akonkomezye Filimoni ukucita ivyampomvu, nga lyene icintu cii cikalanga uli vino ya eluda yafwile ukucita? (Filim. 9; 2 Kol. 8:8; Gala. 5:13)

 4. (b) Uzye amazwi yakwe Paulo aya pali Filimoni 13, 14 yakalanga uli ukuti wacindiike ya kampingu ya yauze umu cilongano? (1 Kol. 8:7, 13; 10:31-33)

 5. Welengini 2 Timoti 4:7-9.

  Tungacita uli pakuti twataila sana ukuti Yeova alatulambula ndi twatwalilila ukuya acumi wakwe Paulo? (Mate. 24:13; Ayeb. 6:10)

Ilyasi 114

Iviipe Vyonsi Vilasila

 1. U mulandu ci uno Baibo ikalandila ukuti ukwiyulu kwaya imfalasi?

 2. Uzye inkondo ino Leza alalwa na antu aipe pano nsi, ika-amwa ukuti uli, nupya i cani cino kulayela inkondo iiyo?

 3. Uzye a weni wiyo aakuloleka pa cikope aalatungulula umu ulwi, i cani cino azwaliile icisote ca wene, ngu lupanga luno asenzile lukupiliula cani?

 4. Ndi twalola apa vikope ivili umu malyasi 10, 15, na 33, u mulandu ci uno tutalinzile ukuzunguka ukuti Leza alonoona aipe yonsi?

 5. Uzye malyasi 36 na 76 yakalanga uli ukuti Leza alonoona antu aipe nanti yakailanda ukuti yakamupepa?

Mauzyo na yauze:

 1. Welengini Umbwilo 19:11-16.

  1. Uzye Amalembelo yakalondolola uli ukuti Yesu Klistu aliwe wakwela pa mfalasi itiswe? (Umbw. 1:5; 3:14; 19:11; Eza. 11:4)

  2. Uzye uwazi uno yaasaansa apa cizwalo cakwe Yesu ukasininkizya uli ukuti alacimvya sana? (Umbw. 14:18-20; 19:13; Eza. 63:1-6)

  3. Nanti ciye uli umwiumba ilikalondela Yesu uwakwela pa mfalasi itiswe, mwaya na yaweni? (Umbw. 12:7; 19:14; Mate. 25:31, 32)

Ilyasi 115

Paladaise Apa Mpanga ya Pansi

 1. Uzye Baibo ikati tulaipakizya vyani umu Paladaise apa mpanga ya pansi?

 2. Uzye Baibo yalaya ituuli antu aalikala umu Paladaise?

 3. A lilaci lino Yesu alasininkizya ukuti ivintu ivisuma vyacitika?

 4. Lino Yesu wali pano nsi, i vyani vino wacisile ku kulangilila vino alacita ndi waca waya Umwene wa Wene Wakwe Leza?

 5. Uzye Yesu, pamwi na yano alaateeka nayo ukwiyulu, yalasininkizya ukuti vyani vyacitika pa mpanga ya pansi?

Mauzyo na yauze:

 1. Welengini Umbwilo 5:9, 10.

  Tungasininkizya uli ukuti yonsi aalateeka insi umu Myaka Izimbi yalaya aa kateeka nupya yasimapepo acikuuku napya aaluse? (Efes. 4:20-24; 1 Pet. 1:7; 3:8; 5:6-10)

 2. Welengini Umbwilo 14:1-3.

  Uzye vino apa mpumi zyakwe ya 144,000 paalembwa iziina lyakwe Tata ni ziina lya Mwana wa mfwele, cikapiliula cani? (1 Kol. 3:23; 2 Tim. 2:19; Umbw. 3:12)

Ilyasi 116

Vyakucita Pakuti Tukikale Amanda Pe

 1. I vyani vino tufwile ukumanya pakuti tukikale amanda pe?

 2. Tungacita uli pakuti tusambilile pali Yeova Leza na Yesu, wakwe vino akakazyana akali pa cikope kakucita pamwi na auze?

 3. Uzye i buku ci nalyuze lino ukulola pa cikope, nupya i cani cino tulinzile ukuliwelengela manda yonsi?

 4. Uzye ndi twasambilila pali Yeova na Yesu, i vyani navyunze vino tufwile ukucita pakuti tukaye nu umi wa pe?

 5. Tukasambilila vyani umwilyasi 69?

 6. Uzye vino twasambiliile pali Samueli umwilyasi 55 vikalangilila cani?

 7. Tungakolanya tutuuli Yesu Klistu, alino ndi twacita vivyo, cilatwavwa ukucita vyani uku nkoleelo?

Mauzyo na yauze:

 1. Welengini Yoane 17:3.

  Uzye Malembelo yakalangilila uli ukuti ukumanya Yeova Leza na Yesu Klistu kusipeleela sile apa kwiusya ivisinka vino tuuvwile? (Mate. 7:21; Yako. 2:18-20; 1 Yoa. 2:17)

 2. Welengini Masamu 145:1-21.

  1. I vintu ci vimwi-vimwi ivilinzile ukutulenga ukuti twalumbanya Yeova? (Masa. 145:8-11; Umbw. 4:11)

  2. U mu nzila ci muno Yeova ‘waya ningo kuli yonsi,’ nupya icintu cii cifwile ukutwavwa uli ukuti twalukupalamila kuli aliwe? (Masa. 145:9; Mate. 5:43-45)

  3. Ndi cakuti i cumicumi twatemwa Yeova, tulaalondesya ukucita cani? (Masa. 119:171, 172, 175; 145:11, 12, 21)