Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 ILYASI 28

Vino Akanya Ka Mose Kaapuswike

Vino Akanya Ka Mose Kaapuswike

LOLA akanya kakulila, nupya iikalema uku munwe wa mwanaci. Akanya kaa aka Mose. Uzye watuumanya umwanaci wii aakuloleka ningo? Umwanaci wii, u mwina Eguputo, mwana wa mwene Falao.

Nyina wa kanya kwene kaa wakafisile ukufika lino kizile ikaya ni myezi itatu, pano ataalondanga ukuti aina Eguputo yakumoole. Nomba, wamanyile ukuti aina Eguputo yangakazaana, fwandi vino wacisile pakuti akapususye aevi:

Watoozile icimponda icalukwa na matete nga apomelako manenekela pakuti amanzi yataingila mwenemo. Lyene watoozile akanya kwene kaa nu kukiika mwenemo alino aya iika icimponda umu matete umu mbali ya luzi ulwa Nailo. Lyene waneenyile Milyamu kaci wakwe ka Mose ukuti aimilila apiipi pakuti aalola ivingakacitikila.

Pataalengiile, na mwana Falao umwanaci wizile uku luzi lwa Nailo umu kufulala. Lino wafisile sile, waweni icimponda umu matete. Wamile umuomvi wakwe umukazyana nu kumuneena ati: ‘Yanga ukansendele icimponda ciici.’ Lino umwana wa mwene watupwile icimponda, waweni akanya akasuma cuze! Ka Mose kaalilanga, nupya umwana wa mwene uvwile sana uluse. Ataalondanga ukuti yumoole akanya kako.

Lyene Milyamu wizile. Mulole apa cikope. Milyamu uzizye mwana Falao ati: ‘Uzye mukulonda nkamwamile umwanaci umwina Izlaeli uwa kumusuungila akanya?’

Umwana wa mwene waswike ati: ‘Ee, kamwame.’

Lyene Milyamu wasimwile nu kuya-ama nyina. Lino nyina wakwe ka Mose wizile, umwana wa mwene wamuneenyile ati: ‘Senda umwana wii uwansungilako, ndakulipila.’

Fwandi nyina wakwe ka Mose u wakasunzile. Lino Mose wakuzile, nyina wamutwazile kuli mwana Falao, uwamutoozile ukuya umwana wakwe. Avino Mose wakuliile umu ng’anda yakwe Falao.