Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 ILYASI 79

Danieli Umu Ciwina Cakwe Ya Cisama

Danieli Umu Ciwina Cakwe Ya Cisama

IYE mwe! Cikuloleka ngati Danieli ali sana ni intazi. Nomba, ya cisama yasikumulya! Uzye watuumanya umulandu? Uzye aaweni aaleesile Danieli muli ya cisama yonsi yaa? Leka tuvwe.

Kateeka wa Babiloni pa nsita ii wali u monsi wino yaamanga yakuti Dalyusi. Watemilwe sana Danieli, pa mulandu wakuti Danieli wakwatiisye uluse nupya wali uwa mano. Dalyusi wasoolwile Danieli ukuya umukalamba pa yaomvi yakwe yonsi amu wene wakwe. Cii, calenzile aonsi yauze aombanga umu wene ukuvwila Danieli uzuwa, na vino yaacisile aevi:

Yaayile kuli Dalyusi nu kumuneena yati: ‘Ituvwana, we mwene, ukuti ufwile ukupanga isunde lyakuti pa manda 30 pasi umuntu nanti wenga alinzile ukupepa kuli leza muze nanti umuntu muze suka sile wewe, we mwene. Ndi cakuti umwi wakana ukuvwila, afwile ukusumbilwa umu ciwina cakwe ya cisama.’ Dalyusi ataamanyile umulandu uno aonsi yaaya yaalondelanga ukuti kuye isunde lya musango uuwa. Nomba, Dalyusi welengiinye ukuti caali sile ningo, acino walemvile isunde lilyo. Lyene, isunde kwene lilyo litaali nu kusenulwa.

Lino Danieli wamanyile ukuti kwaali sunde lya musango uuwa, wayile uku ng’anda umu kupepa, wakwe vino wacitanga lyonsi. Aonsi aipe yaamanyile ukuti Danieli atanga ate ukupepa kuli Yeova. Yaali ni nsansa cuze, pano vino yaaloondanga ukukoma Danieli, vyaloliike ngati vingaomba.

Lino umwene Dalyusi wamanyile umulandu uno aonsi yaaya yaalondelanga ukuti kuye isunde lya musango uuwa, wizile-aya sana nu ulanda. Nomba, ataakweti amaka ya kusenula isunde; lyene walondekwanga ukuneena aonsi yamwi ukuti yakasumbile Danieli umu ciwina cakwe ya cisama. Nomba umwene waneenyile Danieli ati: ‘Nkutaila ukuti Leza wako, wino ukaombela, ali nu kukupususya.’

Dalyusi wasakamiile sana icakuti wafizilwe nu kulaala utulo uwanda uuwa, usiku.

Lyene uwanda uwalondeliilepo walaavile akatondotondo ukuya uku ciwina cakwe ya cisama. Mulole apa cikope apapela. Akupunda akuti: ‘Danieli, we muomvi wakwe Leza wa umi! Uzye Leza wino ukaombela watakupususya kuli ya cisama?’

Nawe Danieli aasuka ati: ‘Leza wali-watuma umungeli ukwiza-yala utunwa twakwe ya cisama pakuti yatanduma.’

Umwene watemilwe sana. Waneenyile aomvi ukuti yafumye Danieli umu ciwina. Lyene umwene waneenyile aomvi ukuti aonsi yonsi aaloondanga ukuti Danieli afwe, yasumbilwe umu ciwina cakwe ya cisama. Lyene lino yaayasumbiile mwenemo sile, yataafisile na pansi, ya cisama yanka antu yaayo nu kuvunola amafupa yao yonsi.

Lyene Umwene Dalyusi walemvile ya kalata uku yantu yonsi amu wene wakwe ati: ‘Nkumuneena ukuti cila-muntu afwile ukucindika Leza wakwe Danieli. Pano ali Leza aakacita ivizungusyo. Watapususya Danieli kuli ya cisama ukuti yatamulya.’