Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 ILYASI 72

Vino Leza Wavwilizye Umwene Hezekiya

Vino Leza Wavwilizye Umwene Hezekiya

UZYE watuumanya umulandu uno umonsi wii akupepela kuli Yeova? Ngi cani cino wataikila ya kalata yaa apipi nu ulambo wakwe Yeova? Umonsi wii a Hezekiya. U mwene wa mitundu iili ya ina Izlaeli iyayela uku katutu. Nupya ali ni intazi sana. Uzye watuumanya icalenzile?

Icalenzile i cakuti apa nsita ii ala asilika ya ku Asilya yonoona uwene wa mitundu 10. Yeova walesile ukuti icintu cii cicitike pano antu amu wene uuwa yaacitanga iviipe. Lyene paa ala aina Asilya yati-iza kuti yalwisye uwene wa mitundu iili.

Umwene wa ku Asilya watumile ya kalata ku mwene Hezekiya. Ya kalata yaayo ali yano Hezekiya wataika papo kuti aneene Leza ivyati vicitika. Muli ya kalata, muli amazwi ya kutumfya Yeova nu kuneena Hezekiya ukuti atiine. Acino fwandi Hezekiya akupepa kuli Leza akuti: ‘Yeova, si tupususye uku mwene wa Asilya. Nga alino amu nko zyonsi yalamanya ukuti wewe wenga sile uli Leza.’ Uzye Yeova uvwile vino Hezekiya wapefile?

Hezekiya wali u mwene umusuma. Wene ataali wa ene aipe amu wene wa mitundu 10 iya Izlaeli, napya ataali wakwe isi Aazi uwali umwene mwipe. Hezekiya wene walondelanga amasunde yakwe Yeova yonsi. Acino lino Hezekiya wamazile ukupepa, kasesema Ezaya wamutumiile amazwi yano Yeova wamuneenyile aakuti: ‘Umwene wa Asilya atalingila umu Yelusalemu. Nupya kusi umusilika wakwe aalapalama uku musumba. Yatalasumbilamo umuvwi nanti umwi.’

Lola ivikucitika apa cikope icili apifwa kwene lii. Uzye watuyamanya asilika yaa atiyafwa? A ina Asilya. Yeova watumile umungeli wakwe, nawe umungeli wiyo umoozile asilika ya ina Asilya 185,000 mu wanda onga sile usiku. Lyene umwene wa ina Asilya utwike nu kuswilila ukwakwe.

A vino uwene wa mitundu iili wapuswike, na antu lyene izile yaya nu mutende pa nsita inoono. Nomba lino Hezekiya wafwile, umwanakwe, Manase u wizile atandika ukuteeka. Manase, alino nu mwanakwe uwamupyanyile, Amoni, yaali aene aipe wakwe cimwi. Nupya kwene impanga iiya yaziile unkalwe nu upondo. Lino Umwene Amoni yaamumoozile uku yaomvi yakwe, umwanakwe, Yosiya, u watandike ukuteeka uwene wa mitundu iili.