Skip to content

Ya Magazini ya Lupungu Lwa Mulinzi na Zyukini!

Twapanga ya magazini aakalanda pali Baibo yano mungakopa umu ndimi kuluta pali 200, kumwi ni ndimi zya uciulu. Magazini ya Lupungu Lwa Mulinzi ikalangilila ningo upiliulo wa vintu ivikucitika umu nsi kulingana nu usoowelo wa muli Baibo. Ikateekezya antu ni landwe lisuma ilya Wene Wakwe Leza napya ikakomelezya yonsi ukutaila Yesu Klistu. Magazini yakwe Zyukini! nayo ikatulanga vino tungatwalilila ukuomba ni ntazi zino tukakwata ndakai napya ikatwazwa ukutaila sana vino Kaumba watulaya ukuti uku nkoleelo kulaya insi ipya umulaya umutende nu kucingililwa.

Soololini ululimi mu kambokosi ka ndimi apisika, alino mutine apakuti Londini pakuti mulole ya magazini ni misango ino yapangilwamo mu lulimi lulo.

 

VITANTAME VII

ZYUKINI!

ZYUKINI!

ZYUKINI!

ZYUKINI!

ZYUKINI!

LUPUNGU LWA MULINZI

LUPUNGU LWA MULINZI

LUPUNGU LWA MULINZI

LUPUNGU LWA MULINZI

LUPUNGU LWA MULINZI

LUPUNGU LWA MULINZI—LWA KUSAMBILILAMO

LUPUNGU LWA MULINZI—LWA KUSAMBILILAMO

LUPUNGU LWA MULINZI—LWA KUSAMBILILAMO

LUPUNGU LWA MULINZI—LWA KUSAMBILILAMO

LUPUNGU LWA MULINZI—LWA KUSAMBILILAMO

LUPUNGU LWA MULINZI—LWA KUSAMBILILAMO

LUPUNGU LWA MULINZI—LWA KUSAMBILILAMO

LUPUNGU LWA MULINZI—LWA KUSAMBILILAMO

LUPUNGU LWA MULINZI—LWA KUSAMBILILAMO