Skip to content

Kutaila Muli Leza

Kutaila kukalenga ivintu ukuya ningo—Kungamwazwa ukuzizimizya ndakai nu kukwata upaalilo ukome uwa kuti ivintu vilazipa. Nanti sile mutatala mwazumila muli Leza, nanti ndi mwata ukutaila Leza, nanti ndi mukulonda ukukomya utailo, Baibo ingamwazwa.

LUPUNGU LWA MULINZI

Uzye Naswe Tungacita Ivingazanzya Leza?

Icasuko tungacizana ndi twelenganya pali vino Yobo, Loti na Davidi yacisile, nayo kwene insita zimwi yatazile iyaluvyanyapo.

LUPUNGU LWA MULINZI

Uzye Naswe Tungacita Ivingazanzya Leza?

Icasuko tungacizana ndi twelenganya pali vino Yobo, Loti na Davidi yacisile, nayo kwene insita zimwi yatazile iyaluvyanyapo.

Mpapulo

Ilyasi Lisuma Lino Leza Akutuneena!

I lyasi ci ilisuma lino Leza atukwatiile? U mulandu ci uno tungatailila ilyasi lilyo? Akabuku kaa kaka-asuka mauzyo ya muli Baibo yano antu yakauzya sana.