Skip to content

Mutende ni Nsansa

Ndi twaponelwa ni ntazi izipisye, limwi tungelenganya ukuti kutaaya wino angakwata insansa nu mutende. Nomba Baibo yazwilizya antu aingi sana ukuzizimizya intazi, nu kukana sakamikwa sana, alino nu kutwalilila ukuya ni nsansa. Namwe kwene Baibo ingamwazwa ukuya ni nsansa.

LUPUNGU LWA MULINZI

Uzye Baibo Ingamwazwa Ukukanakwata Sana Masakamika?

Cikaloleka kwati umuntu wensi akaya na masakamika. Uzye masakamika yangasila?

LUPUNGU LWA MULINZI

Uzye Baibo Ingamwazwa Ukukanakwata Sana Masakamika?

Cikaloleka kwati umuntu wensi akaya na masakamika. Uzye masakamika yangasila?

Baibo Ikasenula Antu

Antu apusane pusane yatiile ukucita iviipe nu kusenuka cuze, ndakai yaaya ni nsansa napya aa cuza yakwe Leza.

Mungaya ni Nsansa pa Ng’anda

Mungaya ni nsansa umu cupo na pa ng’anda ndi cakuti mukuomvya ivyaya muli Baibo.

Sambililiini Baibo na ya Nte Yakwe Yeova

U Mulandu ci Uno Mulinzile Ukusambilila Baibo?

Baibo ika-azwa antu aingi sana umu nsi yonsi ukuzana masuko ku mauzyo acindame sana. Nga mwemo mutanga mutemwe?

I Vyani Vikacitika pi Sambililo Lya Baibo?

Umu nsi yonsi ya Nte Yakwe Yeova yamanyikwa ukuti yakasambilizya antu Baibo uwila sile. Ilolelini vino yakacita.

Leengini Ukuti Tumwazwe Ukusambilila Baibo

Leengini twamusambilizya Baibo uwila sile pa nsita ni cifulo ivingamuzipila.