Skip to content

Visambilizyo Vya Muli Baibo

Baibo ili ino ingatwasuka ningo sana mauzyo akalamba sana yano twakwata umu umi. Vino ikasambilizya vyasininkiziwa imyaka yonsi ukuti vili vyampomvu. Mu ciputulwa cii, mumazana umulandu uno mulinzile ukutailila Baibo, vino mungacita pakuti imwazwe, na vino yapangwa ukuti yaazwa antu.—2 Timoti 3:16, 17.

 

Pali na Vii

MASUKO KU MAUZYO AMULI BAIBO

Uzye Baibo Ikalandapo Uli pa Kupeela?

U kupeela kwa musango ci ukukazanzya Leza?

MASUKO KU MAUZYO AMULI BAIBO

Uzye Baibo Ikalandapo Uli pa Kupeela?

U kupeela kwa musango ci ukukazanzya Leza?

Uzye Baibo Ingamwazwa Uli?

Mutende ni Nsansa

Baibo yazwilizya antu aingi sana ukuzizimizya intazi, kukana sakamikwa sana, nu kutwalilila ukuya ni nsansa.

Kutaila Muli Leza

Utailo ungamwazwa ukuzizimizya ndakai alino nu kukwata upalilo ukome uwa kuti ivintu vilazipa.

Icupo nu Lupwa

Atwalane, alino na amu ndupwa yakakwata intazi izingi. Vino Baibo ikasambilizya vingatwazwa ukwikala ningo umu lupwa.

Ivingaazwa Imisepela

Lolini vino Baibo ingazwilizya pa ntanzi zino imisepela ikakwata.

Ivyakucita Ivya Yance

Omvyini vii ivyakucita, ivikulanda ivya muli Baibo, pa kusambilizya ana inu pali Leza.

I Vyani Vino Baibo Yalandapo?

Masuko ku Mauzyo Amuli Baibo

Sambililini mumanye masuko amuli Baibo ku mauzyo pali Leza, Yesu, ulupwa, ukucula, na vyuze ivingi.

Vyakuomvya pa Kusambilila Baibo

Soololini vino mungaomvya pa kusambilila Baibo ivingamwangusizya ukusambilila napya ivisuma cuze.

Ivyacitike Mpiti na Baibo

Welengini ilyasi lii pakuti muvwe vino cali pakuti Baibo iize ifike kuli sweswe. Lolini usininkizyo wa kuti vino ikalanda pa vintu vya mpiti i vya cumi napya vyatailwa.

Sayansi na Baibo

Uzye Baibo ikauvwana na sayansi? Ukulinganya vino Baibo yalanda na vino ya sayansi yazana kukakomelezya.

Uzye Baibo Ikatusambilizya Vyani?

Ibuku lii lyakuomvya pa kusambilila Baibo lyapangwa ukuti lyamwazwa ukumanya vino Baibo ikalanda pa malyasi apusane-pusane, wakwe umulandu uno tukaculila, icikacitika umuntu ndi wafwa, vya kucita pa kuya ni nsansa pa ng’anda, alino navyuze.

Sambililiini Baibo na ya Nte Yakwe Yeova

U Mulandu ci Uno Mulinzile Ukusambilila Baibo?

Baibo ika-azwa antu aingi sana umu nsi yonsi ukuzana masuko ku mauzyo acindame sana. Nga mwemo mutanga mutemwe?

I Vyani Vikacitika pi Sambililo Lya Baibo?

Umu nsi yonsi ya Nte Yakwe Yeova yamanyikwa ukuti yakasambilizya antu Baibo uwila sile. Ilolelini vino yakacita.

Leengini Ukuti Tumwazwe Ukusambilila Baibo

Leengini twamusambilizya Baibo uwila sile pa nsita ni cifulo ivingamuzipila.