Swe ya Nte Yakwe Yeova twafuma umu mitundu iingi cuze ni ndimi zipusane pusane, nomba twalemana napya fwensi kwene tukalonda ukuomba ivili vimwi. Ni cacindamisya i cakuti tukalonda ukucindika Yeova, Leza wino Baibo yalandapo napya Kaumba wa vintu vyonsi. Tukaezya na maka ukukolanya Yesu Klistu, nupya tukaumvwa ningo sana ukwamwa ukuti Aina Klistu. Swensi kwene cila muntu tukaomvya insita itu ku kusambilizya ntu pali Baibo na pa Wene Wakwe Leza. Fwandi pa mulandu wakuti tukasimikila, nanti ukunena antu, pali Yeova Leza nu Wene wakwe, acino tukaamilwa ukuti ya Nte Yakwe Yeova.

Mukwai pitinimo mulole vino twika pa webusaiti itu. Mungawelenga na Baibo pa webusaiti. Sambililini mumanye vino twaya na vino twazumila.