Skip to content

Uzye Uwene Wakwe Leza I Cani?

Uzye Uwene Wakwe Leza I Cani?

Vino Baibo yalandapo

Uwene wakwe Leza uuteeko wa cumi cumi uno Yeova Leza wapanga. Muli Baibo, “uwene wakwe Leza” ukaamwa nu kuti “wene wa mwiyulu” pano ukateekela ukwi yulu. (Mako 1:14, 15; Mateo 4:17,King James Version) Wakolanako na mauteeko ayantu nomba wene wakwatisya amaka.

  • Ya Kateeka. Leza wasonta Yesu Klistuukuya Umwene nupya wamupeela sana maka ukuluta ya kateeka ayantu. (Mateo 28:18) Yesu akaomvya ningo amaka yano wapeelwa pa mulandu wakuti walinga ukuya kateeka nupya wakwata mizu. (Mateo 4:23; Mako 1:40, 41; 6:31-34; Luka 7:11-17) Ukulingana nu utunguluzi wakwe Leza, Yesu wasoolola antu ukufuma umu nko zyonsi ‘alateeka insi’ pamwi na aliwe ukwi yulu.—Umbwilo 5:9, 10.

  • Insita. Ukupusanako na mauteeko ayantu, akaiza nupya iyafumiziwapo, Uwene Wakwe Leza wene “utalatala wononwe.”—Danieli 2:44.

  • Ateekwa. Umuntu wensi akacita vino Leza akalonda alateekwa nu Wene Wakwe Leza asi mulandu na kuno wavyalilwe.—Milimo 10:34, 35.

  • Masunde. Amasunde ya Wene wakwe Leza yasilesya sile ukucita iviipe. Lelo yakalenga antu ya mu Wene ukuya ni miyele isuma. Baibo ikalanda ukuti: “‘Uwatemwa Mwene Leza wako nu mwenzo wako onsi, nu umi wako onsi, na mano yako yonsi.’ Lii lili sunde likulu nupya ilyacindama kuluta Masunde onsi. Na lyakwe ciili likoline na lii, nalyo likati, ‘Uwatemwa umuzo ndi vino waitemwa.’” (Mateo 22:37-39) Ukutemwa Yeova na antu yauze kukalenga ateekwa ya Wene yacitila yauze ivisuma.

  • Masambililo. Uwene wakwe Leza ukalanga ateekwa imiyele isuma ino yalinzile ukukwata nupya ukayasambilizya vino yangacita pa kuti yaye ni miyele iyo.—Ezaya 48:17, 18.

  • Vino ulacita. Uwene wakwe Leza utasintilila pa yateekwa ukwazwilizya ya kateeka ukufikilizya vino yakulonda. Nomba, ulafikilizya ukulonda kwakwe Leza ukwikako nu ulayo uno walaya yao amutemwa ukuti yalikala manda pe mu paladaise pano nsi.—Ezaya 35:1, 5, 6; Mateo 6:10; Umbwilo 21:1-4.