Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 ILYASI 13

Abulaamu Wali A Cuza Wakwe Leza

Abulaamu Wali A Cuza Wakwe Leza

INCENDE imwi ino antu yaile iikalako lino mulamba wasizile, a Uli. Incende kwene ii izile iya umusumba ulumbuke sana umwali na mang’anda yamwi asuma cuze. Nomba antu aikalanga mwenemo yapepanga tu leza twaufi. Ali vino yacitanga nu mu Babeli kwene. Antu aikalanga umu Uli nu mu Babeli yataali wakwe Nowa nu mwanakwe Syemu, aatwaliliile ukuombela Yeova.

Lino paapisile imyaka 350 ukufuma lino mulamba wasizile, Nowa, umuntu wa utailo wizile afwa. Lino paapisile imyaka iili ukufuma pano Nowa wafwilile, umuntu wino ukulola paa wavilwe. Waali umuntu wino Leza watemilwe sana. Iziina lyakwe a Abulaamu. Wikalanga pamwi nu lupwa lwakwe umu musumba kwene wuwa uwa Uli.

Wanda umwi Yeova waneenyile Abulaamu ukuti: ‘Fuma umu Uli pamwi nu lupwa lwako, nu ukuya uku mpanga ino namakulanga.’ Uzye Abulaamu uvwilile Leza nu kusya ivintu vyonsi ivisuma vino wakweti umu Uli? Ee, uvwilile. Nupya Abulaamu lyonsi kwene uvwilanga Leza; i calenzile ukuti aamwa ukuti cuza wakwe Leza.

Yalupwa yakwe Abulaamu yamwi yapisile nawe lino wafumile umu Uli. Na isi Tela wamukonsile. Na Loti kwene mwana silenzi wakwe Abulaamu wakonsile. Alino na Sala muka Abulaamu nawe kwene walondiile. Lyene yafisile apa ncende ino yatangi Alani, pano Tela isi wakwe Abulaamu wafwilile. Yaali ukutali sana nu musumba wa Uli.

Pataalengiile, Abulaamu nu lupwa lwakwe yaafumile uku Alani nu kwiza uku Kenani. Lino yaali kuuku, Yeova walanzile ati: ‘Ii ili mpanga ino ndapeela uku yana yako.’ Abulaamu watwaliliile ukwikala uku Kenani umu matenti.

Leza watandike ukwazwa Abulaamu; i calenzile nu kuti Abulaamu aize akwate imfwele izingi ni viteekwa vyuze ivingi na aomvi aingi. Nomba, Abulaamu na Sala yataakweti ana.

Lino Abulaamu wali ni myaka 99, Yeova walanzile ati: ‘Nkulaya ukuti uli nu kuya isi uwa yantu amu nko izingi.’ Nomba, uzye cali nu kuya uli, pano pa nsita iiya ala Sala na Abulaamu yakota mpiti??