Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 ILYASI 27

Mwene Umwipe Watandika Ukuteeka Eguputo

Mwene Umwipe Watandika Ukuteeka Eguputo

AONSI yano ukulola apa cikope cii, yakupatikizya antu kuomba. Lola umonsi aakucapa umuomvi ni cikoti! Aomvi yaa aamu lupwa lwakwe Yakobo, nupya yaka-amwa ukuti aina Izlaeli. Napya aonsi aakupatikizya aina Izlaeli ukuomba a ina Eguputo. Aina Izlaeli aazya uku ina Eguputo. Nga cali uli pa kuti aina Eguputo yaacuzya aina Izlaeli?

Pa myaka ingi, ulupwa lwakwe Yakobo lwikalanga umutende umu Eguputo. Yosefu uwali umuntu umucindame sana nupya wakwe ciili kuli Falao, u wa yasakamalanga. Nomba, Yosefu wizile afwa. Na kateeka wa Eguputo uwalipo wizile afwa ipiza Falao aatatemilwe aina Izlaeli.

Lyene Falao wiyo wizile aya kateeka umwipe nupya wacisile aina Izlaeli ukuya azya. Nupya wizile asonta aonsi aipe imyenzo kuti ya-angalila aina Izlaeli. Yayapatikizyanga ukuombesya sana ukukuulila Falao imisumba. Nomba, aina Izlaeli yatwaliliile ukuvula. Lino paapisile insita, aina Eguputo yaatandike ukoopa ukuti aina Izlaeli yangavulisya nu kuya sana na maka.

Uzye watuumanya cino Falao wacisile? Waneenyile yanacimbuza aazwilizyanga ya mama aina Izlaeli pa kuvyala ana ukuti: ‘Ndi kwavyalwa akanya akonsi, mwakakoma.’ Nomba yanacimbuza yaali asuma imyenzo, nupya yataakomanga utunya utonsi ndi twavyalwa.

Lyene Falao waneenyile antu yakwe yonsi ati: ‘Mumoole utunya utonsi utwa ina Izlaeli. Mwasya sile utwanaci.’ Uzye vwile icintu cii, asi icintu cipisye cino Falao wacisile? Leka tulole vino akanya konga akonsi kaapuswike..