Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 ILYASI 46

Iviumba Vya Yeliko

Iviumba Vya Yeliko

UZYE i cani icalenga ukuti iviumba vya Yeliko vitandike ukuwa? Cikuloleka kwati ibomu lyati-liponela penepo. Nomba umu manda yaaya, kutaali ama bomu; antu yataakweti nanti imfuti kwene. Yeova u wacisile icizungusyo kwene cii! Leka tusambilile pakuti tulole vino caali.

Uvwa vino Yeova waneenyile Yoswa, ati: ‘Wemo na onsi ya ulwi mufwile ukuzinguluka umusumba. Mwauzinguluka iila lyonga cila-wanda pa manda mutanda (6). Mwasenda ni mbokosi ya upangano lino mukuzinguluka. Yasimapepo cinimbali (7) yafwile ukukoleela ala yakulizya mapenga.

‘Pa wanda wakwe cinimbali (7), mufwile ukuzinguluka umusumba amaila cinimbali. Lyene mufwile ukulizya sana amapenga, nupya mwensi kwene muce mupunde ukupunda kwa ulwi. Ni viumba vilawa!’

Yoswa na antu yakwe iyacita vino Yeova wayaneenyile. Pa kuzinguluka, yonsi kwene yaali mya. Pataali nanti umwi uwavwanganga. Ivyuvwikanga sile a mapenga ni mitiinti yakwe yaaya azingulukanga umusumba. Alwani ya ina Izlaeli umu Yeliko yafwile yuvwile sana intete. Uzye watuulola umwando uyenzu apiwindo? Uzye a pa ng’anda yakwe weni paa? Ee, Laabu watacita vino inengu ziili zyamuneenyile ukucita. Yalupwa yakwe Laabu yonsi kwene yali nawe umukasi yakulola ivikucitika.

Lyene apa wanda wakwe cinimbali (7), lino yazingulwike umusumba amaila cinimbali, yaalizizye sana mapenga, nga alino aonsi ya ulwi yapunda, ni viumba iviongoloka. Lyene Yoswa alanda ati: ‘Umoolini yonsi umu musumba nu kuooca. Mooce vyonsi kwene. Musunge sile siluva, goldi, umukuwa ni vyacela, nupya muvitwale umu cipao ci tenti lyakwe Yeova.’

Yoswa aneena inengu ziili ati: ‘Yangini umu ng’anda yakwe Laabu mumufumye pamwi na aalupwa lwakwe.’ A vino Laabu nu lupwa lwakwe yaapuswike ndi vino inengu zyamulavile.