Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 ILYASI 58

Davidi Na Golyati

Davidi Na Golyati

AAFILISITI nupya kwene iizile uku kulwisya aina Izlaeli. Ala papo yasilenzi yakwe Davidi yatatu yaaya umwiumba lya asilika yakwe Saulo. Acino, uwanda umwi Yese waneenyile Davidi ati: ‘Twalila yasolenzi ivyakulya. Uye ukuvwe ndi yali ningo nanti foo.’

Lino Davidi wafisile apa nkambi ya asilika, wasimwile aya uku kulonda aina yakwe umwiumba lya asilika aatantiime ukuti yatandike ukulwa inkondo. Lyene kwizile ipombolo lino yamanga yakuti Golyati ukufuma uku ya Filisiti ilyatandike ukusaalula aina Izlaeli. Umonsi wiyo wasaalulanga aina Izlaeli cila-wanda akatondo na manguzi pa manda 40. Wapundanga akuti: ‘Soololini umonsi angalwa nani. Nga wancimvya nu kungumoola, ale tulaya azya inu. Nomba, ndi nene namucimvya nu kumumoola, mulaya azya itu. Nga mwemwe onsi londini umuntu angalwa nani.’

Lyene Davidi aiza-neena asilika yamwi ati: ‘Uzye umonsi aalumoola umuFilisiti wii nu ku kulula aina Izlaeli kuti yataasaalulwa, yalamulipila vyani?’

Nayo asilika yamwasuka yati: ‘Saulo alamulipila ivyuma ivingi wakwe cimwi. Nupya alamupeela umwanakwe umukazyana ukuti ace aye uwakwe.’

Nomba, aina Izlaeli yonsi kwene yutukanga Golyati pano wali ipombolo ilikulu cuze. Watalimfile amamita yatatu, napya wakweti umusilika uwamusendelanga icakuicingilila lino kuli inkondo.

Asilika yamwi yaile-yaneena Saulo ukuti Davidi walondanga ukulwa na Golyati. Nomba, Saulo waneenyile Davidi ati: ‘Wemo utanga ulwe nu muFilisiti wiya. Wewe mwance sana, napya wene watandike usilika mpiti sana ala acili akance.’ Nawe Davidi waswike ati: ‘Nemo numoozile ci beele icalemile akana ka mfwele, na cisama kwene uwakasi aumoole akaana ka mfwele kauze namumoozile. Fwandi na wiya kwene umuFilisiti alafwa wa vinyama kwene viivi. Yeova alangavwa.’ Lyene Saulo walanzile ati: ‘Ale pitanga, Yeova aye naawe.’

Lyene Davidi waile umu mbali ya luzi nu kusola amawe aatelepe 5 aika nu mu nyambi yakwe. Watoozile legeni wakwe nu kuya umu kukomaanya ipombolo. Lino Golyati waweni Davidi, wafizilwe ukuzumila. Welenginye ukuti nga umoozile Davidi ukwaula ni intazi.

Lyene Golyati waneenyile David ati: ‘Ale iza kuno, uleke nkumoole nu mwili wako mpeele ivyunyi ni vinyama pakuti vilye.’ Nomba Davidi wamwaswike ati: ‘Wemo ukwiza kuli nene nu lupanga ni isumo, nomba nemo nkwiza kuli wewe ni ziina lyakwe Yeova. Uwanda kwene uu Yeova amakupeela umu minwe yane, naani namakutama pansi.’

Lilyo kwene sile Davidi watandike ukusimula ala watalungama Golyati. Watoozile iwe lyonga umu nyambi yakwe nu kuliika muli legeni wakwe nu kulivwinta na amaka yakwe yonsi. Avino iiwe lilyo lyalungiime sile umu mutwe wakwe Golyati nu kuyamutama mpaka afwa papo kwene! Lyene lino aaFilisiti yaaweni ukuti umonsi uwakwatiisye amaka wafwa, yonsi kwene yaapuusile. Avino aina Izlaeli yaayazingiinye, iyacimvya ni nkondo.

1 Samueli 17:1-54.