Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 ILYASI 8

Vipombolo Umu Nsi

Vipombolo Umu Nsi

NDI cakuti waweni umuntu umwi watakulungama alino u mutali icakuti akufika nu mu nsito ya ng’anda inu, uzye ungelenganya ukuti u muntu wa musango ci wiyo? Ungati umuntu wiyo ipombolo! Pa nsita imwi, kwali antu ivipombolo umu nsi. Baibo ikati yaisi ya vipombolo kwene vii yaali angeli ukufuma ukwiyulu. Nomba, uzye cii cacitike umu nzila ci?

Iusya ukuti, umungeli umwipe Satana waombesyanga sana ukuletela antu intazi. Watunkanga na angeli yakwe Leza pakuti yaye aipe. Umukuya kwa nsita, angeli yamwi pali yaa yatandike ukuvwila Satana. Yaatiile ukuomba umulimo uno Leza wayapeezile ukuti yaomba umwiyulu. Nupya izile pano nsi nu kusanguka antunze. Uzye watuumanya icalenzile kuti yacite vivyo?

Baibo ikati umulandu wali uwakuti angeli yakwe Leza yaa, yaweni anaci aalolekanga ningo sana umu nsi, nupya yalondanga ukwikala nayo. Acino fwandi izile umu nsi nu kutwala anaci yaayo. Baibo ikati icintu cii caali iciipe, pano Leza wapanzile angeli ukuti yaikala ukwiyulu.

Lino angeli na yamama yao yavile ana, ana yaayo yaali aiyele. Limwi pa kutandika, yataapusiine sana na ana yauze. Nomba, yatwalilile ukukula sana, nu kuya sana na amaka, mpaka iyasuka iyaya ivipombolo.

Ivipombolo vii vyali viipe sana. Nupya pa mulandu wakuti vyali ni mili ikulu na amaka cuze, vyacuzyanga sana antu. Vyatunkanga antu ukuti nayo yaye aipe wakwe vino vyene vyali.

Pa nsita iiya, ala Enoki wafwa, nomba, kwali umuntu umwi umusuma umu nsi. Ni ziina lya muntu wiyo wali a Nowa. Lyonsi kwene wacitanga vino Leza wamuneenanga.

Wanda umwi Leza waneenyile Nowa ukuti insita yafisile iyakuti aonoone antu yonsi aipe. Nomba, Leza wali nu kupususya Nowa nu lupwa lwakwe, ni inyama izingi. Leka tusambilile vino Leza wacisile vivyo.