Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 ILYASI 39

Intuwa Yakwe Aloni Yawalula

Intuwa Yakwe Aloni Yawalula

LOLA maluwa ni vizao vya maomondi ivice vili uku ntuwa. Ii iintuwa yakwe Aloni. Mu wanda onga sile usiku a muno intuwa yakwe Aloni yawalwile maluwa nu kuseeka ivizao ivice. Leka tulole icalenzile.

Pa nsita ii ala aina Izlaeli yakululumba umu lwanga. Antu yamwi yaatangi Mose ataalinzile ukuya intunguluzi, nanti Aloni kwene ataalinzile ukuya simapepo. Kola aaliwe welenganyanga vii pamwi na auze, Datani na Abilamu alino ni ntunguluzi zyuze 250. Lyene yonsi kwene yaa iizile kuli Mose nu kumuneena yati: ‘Ngi cani cino ukuitutumwila pali sweswe swensi?’

Mose waneenyile Kola na alondezi yakwe ati: ‘Mutondo akatondo mukatoole ivisuukilizyo nu kwikapo ivinunkile. Muce muvilete kuno ukwitenti lyakwe Yeova ilyakupepelamo. Nga alino tulalola wino Yeova alasoolola.’

Uwanda uwalondelilepo, Kola pamwi na alondezi yakwe 250 iiza ukwitenti lya kupepelamo. Na ina Izlaeli yauze aingi iizile umu kutungilila aonsi kwene yaa. Yeova wasosile sana. Mose walanzile ati: ‘Fumini umu matenti ya onsi yaa aipe. Kusi kwezya ukulema nanti cimwi pali vino aonsi kwene yaa yaakwata.’ Antu yuvwilile nu kufuma umu matenti yakwe Kola, Datani na Abilamu.

Lyene Mose walanzile ukuti: ‘Cii cimaleenga mumanye wino Yeova wasoolola. Umusili umalepuka nu kumila aonsi kwene yaa aipe.’

Lino Mose watiile sile ukuvwanga, umusili waalepwike. Itenti lyakwe Kola na vyonsi vino wakweti pamwi na Datani alino na Abilamu na yonsi aali pamwi nayo yaponiile nu musili uyaziika. Lino antu yuvwile kulila kwa yantu aaponelanga umu musili, yaapunzile yati: ‘Utukini! Umusili ungatumila naswe kwene!’

Kola na alondezi yakwe 250 ala yacili apiipi ni tenti lya kupepelamo. Lyene Yeova watumile umoto nu koca yonsi. Nga alino Yeova waneenyile Eleaza mwana Aloni ukutoola ivisuukilizyo ivya yonsi aafwile nu kupanga icakuvimbilako ulambo. Icakuvimbila ulambo kwene cii, caali nu kuomviwa umu kucelwilako aina Izlaeli ukuti Aloni na ana yakwe, aliyo sile aalinzile ukuya ya simapepo yakwe Yeova.

Nomba, Yeova walondanga aina Izlaeli yamanye ukuti wasoolwile sile Aloni na ana yakwe ukuya yasimapepo. Acino Yeova waneenyile Mose ukuti: ‘Neena intunguluzi ukuleeta intuwa ukufuma umu mutundu onga na onga umu ina Izlaeli. Umu mutundu wakwe Levi, uneene Aloni aliwe alete intuwa yakwe. Lyene uwike intuwa kwene zii yonga na yonga umwitenti lya kupepelamo apa nkoleelo ya mbokosi ya upangano. Umonsi wino intuwa yakwe ili nu kuwalula, ale ali wino nasoolola ukuya simapepo.’

Lino Mose waya umu kulola intuwa kwene zii akatondo, wazanyile intuwa yakwe Aloni yatikwata amaluwa yaa ni vizao vya maomondi ivice! Uzye lyene wamanya icalenzile ukuti Yeova alenge intuwa yakwe Aloni ukuwalula?

Mpendwa 16:1-49; 17:1-11; 26:10.