Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 ILYASI 6

Umwana Musuma Nu Mwipe

Umwana Musuma Nu Mwipe

LOLA lyene Kaini na Abeli. Yonsi yoili yati-yakula. Kaini a kalima wa vilimwa. Akaalima ivilimwa ivipusane-pusane, kuli kuti vya mpeke, ivizao ni misaalu.

Abeli wene akaateeka imfwele. Watemwa sana ukusakamala utwana twa mfwele. Tukakula ituya imfwele izikulu, nupya Abeli akakwata umulimo wa kucema imfwele izingi.

Wanda umwi Kaini na Abeli, yaaleesile uwila kuli Leza. Kaini waleesile ivyakulya vino walimanga. Abeli nawe waleesile imfwele isuma sana pali zino wakweti. Yeova watemilwe sana Abeli nu wila uno waleesile. Nomba, ataatemilwe Kaini nu wila wakwe. Uzye watuumanya umulandu?

Asi sile pa mulandu wakuti uwila wakwe Abeli wali usuma ukucila wakwe Kaini. A pa mulandu wakuti Abeli wali umuntu umusuma. Watemilwe umwina na Yeova. Nomba Kaini wene wali umwipe; ataatemilwe umuto.

Acino Leza waneenyile Kaini ukuti ate ukucita iviipe. Nomba, Kaini ataalondanga ukuvwa. Wasosile cuze pano Leza watemilwe sana Abeli. Lyene Kaini waneenyile Abeli ati: ‘Twapita umu mpanga umu kutandala.’ Nomba, lino yaali sile yoili umu mpanga, Kaini wapoozile umuto, Abeli. Wamupoozile iciipisye icakuti amukoma nu kumukoma. Uzye vwile asi icintu iciipisye cino Kaini wacisile?

Nanti icakuti Abeli wafwile, Leza acili akamwiusya. Abeli wali umuntu umusuma, nupya Yeova asi-ilila antu aaya wakwe Abeli. Acino wanda umwi Yeova Leza alatuutulula Abeli. Pa nsita iiya, Abeli atalatala afwe nupya. Alaaikala pano nsi amanda pe. Uzye citalaya icintu icisuma sana ukulanzyanya nu kumanya ningo antu aaya wakwe Abeli?

Nomba, Leza ataatemwa antu aaya wakwe Kaini. Acino fwandi, lino Kaini umoozile umuto wakwe, Leza wamupaaniike lino wamuzinzile ukufuma kuli yalupwa yakwe yonsi. Lino Kaini waile umu kwikala uku ncende yuze, wasenzile umuto wakwe umukazyana uwaile aya umuci wakwe.

Umukuya kwa nsita, Kaini na mamakwe yaatandike ukuvyala ana. Ana yauze yano Adamu na Eva yaavile, nayo yaatwaline, nu kuvyala ana. Pataalengiile, na antu izile iyavula wakwe cimwi umu nsi. Leka tusambilile pa yantu kwene yaa, yamwi-yamwi.