Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 ILYASI 26

Yobo Wali Uwa Cuvwiila Kuli Leza

Yobo Wali Uwa Cuvwiila Kuli Leza

UZYE ukuuvwila uluse umuntu wii umulwale? Iziina lyakwe a Yobo, nu mwanaci wino ukulola apa cikope, u wakwe. Uzye watuumanya cino akuneena Yobo? Akuti, ‘Tukiini Leza pakuti mufwe sile.’ Leka tulole icalenzile alande ivya musango uu, ni calenzile ukuti Yobo acule vii.

Yobo wali u muntu uwa cumi uuvwilanga Yeova. Wikalanga umu mpanga ya Uzi iyaela apipi ni mpanga ya Kenani. Yeova watemilwe sana Yobo, nomba kwali umwi uwapasile sana Yobo. Uzye watumumanya?

A Satana Ciwa. Iusya ukuti Satana u mungeli umwipe uwapata sana Yeova. Walenzile ukuti Adamu na Eva yapondokele Yeova, nupya welenganyanga ukuti angaleenga na antu yauze yonsi ukupondokela Yeova. Nomba, uzye wacisile vivikwene vino welenganyanga? Awe foo. Tala elenganya pa yonsi na anaci acumi yano twasambililapo. A yanga yano ukwiusyapo?

Lino Yakobo na Yosefu yaafwile umu Eguputo, Yobo aliwe wizile aya uwa cuvwila sana umu nsi yonsi. Yeova walondanga ukuti Satana amanye ukuti atanga alenge antu yonsi ukuya aipe, ali cino wamuneeniile ati: ‘Lola Yobo. Waya sana ni cuvwila kuli neene.’

Satana nawe waswike ati: ‘Waya ni cuvwila pa mulandu wakuti mukamucingilila nupya aeci wakwata ivintu ivisuma ivingi sana. Nomba ndi mwapoka vyonsi kwene vino wakwata, alamutuka.’

Lyene Yeova amuneena ati: ‘Ale yaanga ukamwezye. Umupoke vyonsi vino akweti. Umucitile vyonsi iviipe vino ukulonda. Tucetulole ndi cakuti alantuka. Nomba utafwile ukumukoma.’

Icakutandikilako, Satana walenzile antu ukwiya ing’ombe zyakwe Yobo kumwi ni mfalasi, nupya yamukomiile imfwele. Nupya Satana waomviizye imvula iya citalawe ukumoola yamwana Yobo 10 aonsi na anaci. Lyene, Satana walenzile Yobo ukulwala indwala iipisye. Yobo wacuzile sana. Ali cino muka Yobo wamuneeniile ukuti: ‘Tukiini Leza pakuti mufwe sile.’ Nomba Yobo wakaanyile ukucita vivyo. Nupya, kwizile ni vyuza vyaufi vitatu nu kuneena Yobo ukuti waali a kacita waviipe acino waculilanga. Nomba Yobo watwalilile ukuya uwa cumi kuli Leza.

Yeova watemilwe sana, nupya wizile apolelela Yobo wakwe vino ukulola apa cikope. Leza wapozizye ulwale uno Yobo walwile. Yobo wizile akwatilapo ana nayauze 10 asuma cuze, nupya wizile akwata ing’ombe, imfwele, ni ngamila izingi sana kucila zino wakweti pa kutandika.

Uzye naawe ulatwalilila ukuya uwa cumi kuli Yeova wakwe vino Yobo wali? Ndi cakuti ulacita vivyo, naawe kwene, Leza alakupolelela. Ulikala manda pe lino insi yonsi ilaziipa wakwe vino icalo ca Edeni cali.