Hosea 4:1-19

  • Jehova uzekisa Isilaele (1-8)

    • Hakuna zibo ya kuziba Mulimu mwa naha (1)

  • Maisilaele balapela milimu ya maswaniso mi baeza buhule (9-19)

    • Moya wa buhule wakelusa (12)

4  Hamuutwe linzwi la Jehova, mina sicaba sa Isilaele,Kakuli Jehova uzekisa babayahile mwa naha,+Kabakala kuli hakuna niti, lilato lelisa feli, ni zibo ya kuziba Mulimu mwa naha.+   Kukonka za buhata ni bupumi+ ni bubulai+Ni busholi ni bubuki+ liatile,Mi mali asululwa+ ka nako ni nako.   Ki lona libaka naha haika lila+Mi babayahile mwateñi kaufela bakayunda;Lifolofolo za mwa naheñi ni linyunywani za mwa mahalimu,Nihaiba zona litapi za mwa liwate, likayunda.   “Kono kusike kwaba ni mutu yalwanisa kamba kunyaza,+Kakuli ba sicaba sahenu baswana sina babalwanisa muprisita.+   Kabakaleo, ukasitatala ka nako ya musihali,Mi mupolofita ukasitatala hamoho ni wena, inge ka nako ya busihu. Mi nikakuzisa* maho.   Sicaba saka sikakuziswa,* kakuli hakuna zibo. Kabakala kuli uhanile zibo,+Ni na nika kuhana, kuli usike waba muprisita waka;Mi kabakala kuli ulibezi mulao* wa Mulimu wahao,+Ni na nikalibala bana bahao.   Hane banze baata, bazwelapili kunifoseza.+ Nikafetula kanya yabona kuieza maswabi.*   Baifepa ka sibi sa sicaba saka,Mi balakaza hahulu bufosi bwabona.   Ikaba nto yeswana kwa sicaba ni ku muprisita;Nika bazekisa kabakala linzila zabona,Mi nikatahisa kuli bakutule zezwa mwa likezo zabona.+ 10  Bakaca kono habana kukula.+Bakaeza buhule* kono habana kuata,+ Kakuli habasika utwa Jehova. 11  Buhule* ni waine ni waine yencaLifelisa takazo ya kueza sesilukile.*+ 12  Sicaba saka sibuza milimu yasona ya kota,Baeza sebabulelelwa ki mulamu wabona;*Kakuli moya wa buhule* wabakelusa,Mi ka buhule* bwabona bahana kuutwa Mulimu wabona. 13  Baezeza matabelo fahalimwaa malundu,+Mi batushaniseza musi wa matabelo fa malundunyana,Mwatasaa likota za oke ni likota za sitorakisi ni likota kaufela zetuna,+Kakuli miluti yazona ki yeminde. Ki lona libaka bana bahao babasizana habaeza buhule*Ni basali ba bana bahao hababuka. 14  Hanina kuzekisa bana bahao babasizana kabakala buhule* bwabona,Ni kuzekisa basali ba bana bahao kabakala bubuki bwabona. Kakuli baa­na balobala ni mahuleMi baeza matabelo ni mahule ba kwa tempele;Batu babacwalo babasina kutwisiso+ bakayunda. 15  Wena Isilaele, niha ueza buhule,*+Juda asike aba ni mulatu.+ Usike wataha kwa Giligali+ kamba kwa Beti-aveni,+Mi usike wakonka, uli: ‘Ka Jehova yapila!’+ 16  Kakuli sina komu yenani mahañi, Isilaele ubile ni mahañi.+ Kana cwale Jehova uka balisa sina ngunyana yamuu­na mwa mafulisezo amatuna?* 17  Efraimi uswalisana ni milimu ya maswaniso.+ Mumutuhele! 18  Bucwala* bwabona habufela,Baeza buhule.* Mi babusi* bahae balata hahulu kushubulwa.+ 19  Moya uka muapesa* mwa mafufa aona,Mi bakaswaba kabakala matabelo abona.”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “nikayundisa.”
Kamba “sikayundiswa.”
Kamba “tuto.”
Kamba mwendi, “Bacincanisize kanya yaka ni maswabi.”
Kamba “buitamaeli bobumaswe.”
Kamba “Buitamaeli.”
Linzwi ka linzwi, “Lifeza pilu.”
Kamba “tupa ya mulauli.”
Kamba “buitamaeli.”
Kamba “buitamaeli.”
Kamba “buitamaeli.”
Kamba “buitamaeli.”
Kamba “buitamaeli.”
Linzwi ka linzwi, “sibaka sesituna?”
Kamba “Bucwala bwa buloto.”
Kamba “buitamaeli bobumaswe.”
Linzwi ka linzwi, “litebe.”
Kamba “uka mufefula.”