Hosea 1:1-11

  • Musalaa Hosea ni bana bapepa (1-9)

    • Jizireele (4), Lo-ruhama (6), ni Lo-ami (9)

  • Sepo ya kukutisezwa kwa naha yabona ni kuswalisana (10, 11)

1  Linzwi la Jehova lataha ku Hosea* mwanaa Beeri mwa mazazi a Oziasi,+ Jotami,+ Akazi,+ ni Ezekiasi,+ malena ba Juda,+ ni mwa mazazi a Jeroboami+ mwanaa Joasi,+ mulena wa Isilaele.  Jehova hakalisa kubulela manzwi ahae ka Hosea, Jehova ali ku Hosea: “Zamaya, uyo nyala musali wa lihule* mi ube ni bana babapepilwe ka buhule,* kakuli kabakala buhule* naha ituhezi kulatelela Jehova.”+  Cwale aya mi ayo nyala Gomere mwanaa Dibilaimi, mi aitwala ni kupepa mwana wamushimani.  Cwale Jehova ali ku yena: “Umubeye libizo la Jizireele,* kakuli nituha nifa mulatu ba ndu ya Jehu+ kabakala likezo za kusulula mali kwa Jizireele, mi nikafelisa puso ya ba ndu ya Isilaele.+  Ka lizazi leo, nikalobela buta bwa Isilaele mwa Musindi* wa Jizireele.”  Hape aitwala mi apepa mwana wamusizana. Mi Mulimu ali ku Hosea: “Umubeye libizo la Lo-ruhama,* kakuli hanisana kushemuba+ ba ndu ya Isilaele kabakala kuli nika baleleka.+  Kono nikashemuba ba ndu ya Juda,+ mi nika bapilisa ka Jehova Mulimu wabona;+ hanina kubapilisa ka buta kamba ka mukwale kamba ka ndwa kamba ka lipizi kamba ka bapahami ba lipizi.”+  Hasaakwisize Lo-ruhama, aitwala mi apepa mwana wamushimani.  Cwale Mulimu ali: “Umubeye libizo la Lo-ami,* kakuli hamu sicaba saka mi hanina kuba Mulimu wamina. 10  “Mi palo ya sicaba* sa Isilaele ikalikana ni mushabati wa liwate, osakoni kupimiwa kamba kubaliwa.+ Mi mwa sibaka mone babulelezwi kuli: ‘Hamu sicaba saka,’+ bakabulelelwa kuli: ‘Bana ba Mulimu yapila.’+ 11  Mi batu ba mwa Juda ni Isilaele bakakopanyiwa hamoho inze baswalisani+ mi baka iketela mueteleli alimuñwi ni kuzwa mwa naha, kakuli lizazi la Jizireele+ likaba lelituna.

Litaluso ze kwatasi

Hosea ki kupumela libizo la Hoshaya, lelitalusa “Yapilisizwe ki Jah; Jah Upilisize.”
Kamba “yapila ka buitamaeli.”
Kamba “buitamaeli.”
Kamba “buitamaeli.”
Lelitalusa “Mulimu Ukacala Peu.”
Kamba “Libala.”
Lelitalusa “Yasika Shemubiwa.”
Lelitalusa “Haki Sicaba Saka.”
Linzwi ka linzwi, “bana.”