Hosea 9:1-17

  • Libi za Efraimi litahisa kuli ahaniwe ki Mulimu (1-17)

    • Kuineela ku mulimu yaswabisa (10)

9  “Usike wataba, wena Isilaele,+Usike waba ni tabo sina macaba. Kakuli ukeluhile ku Mulimu wahao kabakala buhule.*+ Ulatile lituwelo za lihule fa mapulelo kaufela a bubeke.+   Kono mapulelo ni silubelo sa waine halina kubafepa,Mi haa­na kufumana waine yenca.+   Habana kuzwelapili kupila mwa naha ya Jehova;+Kono Efraimi ukakutela kwa Egepita,Mi bakaca zemasila mwa Asiria.+   Habasana kutiseza Jehova linubu za waine;+Matabelo abona haa­na kumutabisa.+ Aswana sina sinkwa sesiciwa ka nako ya sililo;Babasica kaufela bakaisilafaza. Kakuli sinkwa sabona ki sabona banosi;Hasina kutaha mwa ndu ya Jehova.   Mukaezañi fa lizazi la mukopano,*Fa lizazi la mukiti wa Jehova?   Kakuli hamubone! Bakabaleha kabakala si­nyeho.+ Egepita uka bakubukanya hamoho,+ mi Memfisi uka bapumbeka.+ Liseto likakwahela lika zabona za butokwa za silivera,Mi mikona ikamela mwa litende zabona.   Mazazi a kutatubiwa akataha,+Mazazi a kukutiseza bumaswe akataha,Mi Isilaele ukaziba taba yeo. Mupolofita wabona ukaba sikuba, mi muu­na yabulela lipulelo za moya ukapulumuka;Kabakala kuli bufosi bwahao buatile, baba kutoile ki babañata.”   Mulibeleli+ wa Efraimi naa­li ni Mulimu waka.+ Kono cwale linzila kaufela za bapolofita+ bahae liswana ni tutwa twa mutei wa linyunywani;Kunani sitoyo mwa ndu ya Mulimu wahae.   Batupwikezi mwa sinyeho, sina mone kubezi mwa mazazi a Gibea.+ Ukahupula bufosi bwabona ni kubafa koto kabakala libi zabona.+ 10  “Nenifumani Isilaele sina lifeiga za mwa liha­laupa.+ Neniboni bo kukululu bamina sina feiga yapili kwa lifeiga za makalelo ze kwa kota ya feiga. Kono baya ku Baale wa Peori;+Baikatulela kusebeleza nto yeswabisa,*+ Mi banyenyisa sina nto yeo yene balata. 11  Kanya ya Efraimi ifufa sina nyunywani;Hakuna babapepa bana, ni babaitwala.+ 12  Niha bakauta bana,Nika baamuha bona kufitela kutokwa nihaiba mutu yakasiyala;+Ki cwalo, bakaba ni bumai hanika bafulalela!+ 13  Efraimi, yanaacezwi mwa mafulisezo, naaswana sina Tire+ ku na;Cwale Efraimi atise bana bahae kwa kuto bu­laiwa.” 14  Wena Jehova, hakubafe zeuswanela kubafa;Ubafe mba yesulula bana ni mazwele aomelezi.* 15  “Bumaswe bwabona kaufela nebuli mwa Giligali,+ kakuli neni batoile hanebali kwateñi. Nika baleleka mwa ndu yaka bakeñisa likezo zabona zemaswe.+ Hanisana kubalata;+Manduna babona kaufela banani mahañi. 16  Efraimi ukanatiwa.+ Mubisi wabona ukaoma mi habana kubeya mi­selo. Niha bakapepa bana, nikabulaya bana babona bebalata.” 17  Mulimu waka uka bahana,Kakuli habasika muutwa,+Mi bakayambaela mwahalaa macaba.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “buitamaeli.”
Kamba “mukiti wahao otomilwe.”
Kamba “mulimu yaswabisa.”
Kamba “akokonyani.”