Hosea 8:1-14

  • Kukutula zemaswe zetahiswa ki kulapela milimu ya maswaniso (1-14)

    • Kucala moya, kukutula liñungwa (7)

    • Isilaele ulibezi Mubupi wahae (14)

8  “Beya lunaka kwa mulomo wahao!+ Kunani yataha sina mbande kuto lwanisa ndu ya ­Jehova,+Kakuli basilafalize tumelelano+ yaka ni kutula mulao waka.+   Bahuweleza ku na, inze bali: ‘Mulimu waka, luna Maisilaele lwakuziba!’+   Isilaele uhanile nto yende.+ Andongwamiwe ki sila.   Baketile malena, kono isiñi ka kulumelezwa ki na. Baketile manduna, kono nenisa bazibi. Baezize milimu ya maswaniso ka silivera ni gauda yabona,+Kuli bayundiswe.+   Wena Samaria,+ namani yahao ihanilwe. Buhali bwaka bubatukezi.+ Bakaa­nga nako yekuma kai inze bapalelwa kuikenisa kwa mulatu wabona?*   Kakuli izwa mwa Isilaele. Iezizwe ki sikwala sa misebezi ya mazoho, mi haki Mulimu;Namani ya Samaria ikatubiwa buemba-emba.   Kakuli bacala moya,Mi bakakutula moya wa liñungwa.+ Hakuna lutaka lolubeya bubeke bobubuzwize;*+Sesimela kaufela hasitahisi fulaulo. Haiba kubeiwa sesiñwi kwateñi, uzibe sikamiziwa ki bazwahule.*+   Isilaele ukamiziwa.+ Cwale mwahalaa macaba,+Bakaswana sina piza yesatabelwi.   Kakuli bakambamezi kwa Asiria,+ sina mbongolo ya mwa naheñi yepila inosi. Efraimi uipatezi linyazi.+ 10  Nihaike kuli baipatela zona mwahalaa macaba,Cwale nika likubukanya;Bakakala kunyanda+ kabakala mushimbo obaka imezwa ki mulena ni manduna. 11  Kakuli Efraimi uatisize lialetare zahae kuli aeze sibi.+ Zafetuha lialetare faezeza sibi.+ 12  Neni muñolezi litaba zeñata za mwa mulao* waka,Kono nelingilwe sina nto yesazibahali.+ 13  Banifa limpo za matabelo, mi baca nama,Kono Jehova hatabiswi ki zona.+ Mi ukahupula bufosi bwabona ni kubafa koto kabakala libi zabona.+ Bakutezi* kwa Egepita.+ 14  Isilaele ulibezi Mubupi+ wahae mi uyahile litempele,+Mi Juda uatisize mileneñi yesilelelizwe.+ Kono nikalumela mulilo mwa mileneñi yahae,Mi ukacisa litawala mwa muleneñi ni muleneñi.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “bapalelwa kuba babakenile?”
Kamba “bobuyemi.”
Kamba “bakusili.”
Kamba “litaelo.”
Kamba mwendi, “Bakakutela.”