Hosea 7:1-16

  • Bumaswe bwa Efraimi bwataluswa (1-16)

    • Hakukonahali kubaleha mwa kanyandi ka Mulimu (12)

7  “Ka nako yenifolisa Isilaele,Bufosi bwa Efraimi ni bona bwapatululwa,+Hamohocwalo ni bumaswe bwa Samaria.+ Kakuli bapila ka bupumi;+Masholi bapunya mandu mi limpi za bahapi lihapa lika zefande.+   Kono mwa lipilu zabona habanahani kuli nikahupula bumaswe bwabona kaufela.+ Cwale likezo zabona libapotolohile;Li fapilaa ka.   Batabisa mulena ka bumaswe bwabona,Ni manduna ka bupumi bwabona.   Kaufelaa bona ki babuki,Batuka sina oveni yekotezwa ki mubesi,Yatuhela kukoteza mulilo hasafelize kuluba fulaulo kufitela itunduluka.   Fa lizazi la mulenaa luna, manduna bakulile—Bahalifile kabakala ­waine.+ Uotololezi basheununi lizoho lahae.   Kakuli bataha ni lipilu zetuka sina oveni.* Busihu kaufela mubesi ulobezi;Kakusasana, oveni ituka sina malimi a mulilo.   Kaufelaa bona bacisa sina oveni,Mi bamiza babusi* babona. Malena babona kaufela bawile;+Hakuna mwahalaa bona yahuweleza ku na.+   Efraimi uswalisana ni macaba.+ Efraimi uswana sina liñende la laundi lelisika fetulwa.   Bazwahule bafelize maa­ta ahae,+ kono yena hazibi cwalo. Mi milili yahae ifetuhile yemisweu, kono yena hazibi cwalo. 10  Buikuhumuso bwa Isilaele bufile bupaki bobu mulwanisa,+Kono habasika kutela ku Jehova Mulimu wabona,+Kamba kumubata niha kubile ni litaba ze kaufela. 11  Efraimi uswana sina liiba lelibukuba, lelisina ­ngana.*+ Bakupile tuso ku Egepita;+ baile ku Asiria.+ 12  Kobakaya kaufela, nikabaapesa kanyandi kaka. Nika bawiseza fafasi sina linyunywani za mahalimu. Nika bakalimela kulikana ni temuso yefilwe kopano yabona.+ 13  Banani bumai, kakuli babalehile ku na! Bakasinyehelwa, kakuli banifoselize! Neniitukiselize kubayangwela, kono babulezi litaba za buhata kunilwanisa.+ 14  Nebasika kupa tuso ku na ka lipilu zabona,+Niha nebanze babokolola fa mimbeta yabona. Nebaisehaka kabakala bubeke bwabona ni waine yabona yenca;Banikwenuhela. 15  Niha neni bakalimezi ni kutiisa mazoho abona,Banilwanisa, balela zemaswe. 16  Bakeluhile, kono habasika ya kwa nto yepa­hami;* Nebasa sepahali sina buta bobutepeta.+Manduna babona bakabulaiwa ka mukwale kabakala malimi abona aanyefula. Kabakaleo, bakasheununwa mwa naha ya Ege­pita.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba mwendi, “Kakuli lipilu zabona liswana sina oveni habanze bataha ku na ka milelo yabona yemaswe.”
Linzwi ka linzwi, “baatuli.”
Linzwi ka linzwi, “lelisina pilu.”
Fo kikuli, kwa bulapeli bobupahami.