Hosea 10:1-15

  • Isilaele, kota ya feiga yemaswe, ukasinyiwa (1-15)

    • Kucala ni kukutula (12, 13)

10  “Isilaele ki kota ya feiga yemaswe* yebeya miselo yayona.+ Miselo yahae hainze iekezeha, uekeza cwalo ni lialetare zahae;+Naha yahae haibeya hahulu, ni misumo yahae ya macwe ya kulapela+ ibonahala hande.   Pilu yabona inani buipi;*Cwale bakafumanwa ni mulatu. Kunani yakalobaka lialetare zabona ni kusinya misumo yabona ya macwe.   Cwale bakali: ‘Haluna mulena,+ kakuli halusika saba Jehova. Mi ki sifi saka luezeza mulena?’   Babulela manzwi asina tuso, bakonka litaba za buhata,+ ni kueza litumelelano;Kabakaleo, katulo yebafa iswana sina mufuka otezi sifanu mwa mifolo ya mwa simu.+   Babayahile mwa Samaria bakasaba kabakala mulimu wa siswaniso wa namani wa kwa Beti-aveni.+ Batu baka ulila,Hamoho ni baprisita ba milimu isili bane batabisizwe ki ona ni kanya yaona,Kakuli ukazwa ku bona ni kuya mwa buhapiwa.   Ukatiswa ku Asiria sina mpo yetisezwa mulena yomutuna.+ Efraimi ukaswabiswa,Mi Isilaele ukaswaba kabakala kelezo yanaalatelezi.+   Samaria ni mulena wayona ukafeliswa,*+Sina katai kakalobehile kaka fahalimwaa mezi.   Libaka zelumbile za mwa Beti-aveni,+ sona sibi sa Isilaele,+ likasinyiwa.+ Miutwa ni liseto likamela fa lialetare+ zabona. Batu bakabulelela malundu, bali: ‘Hamu lua­pese!’ Mi bakabulelela malundunyana, bali: ‘Hamu lu­wele!’+   Wena Isilaele, uezize sibi kuzwa mwa mazazi a Gibea.+ Hanebali kwateñi, nebasika cinca. Ndwa neisika koma* bana babasika luka mwa Gibea. 10  Hape nika bakalimela hanika lata. Mi macaba akakopana kubalwanisa,Habaka tamiwa ki lifoso zabona zepeli.* 11  Efraimi naali nkomwana ya sitole yetapisizwe yenetabela kupula bubeke,Kabakaleo, nababalela mulala wahae obunolo. Cwale nikatahisa kuli mutu azulame Efraimi.*+ Juda ukalima; mi Jakobo uka mupuputela makwese. 12  Muicalele peu ka kuluka mi mukakutula lilato lelisa feli. Muitimele naha yenunile+Hakusanani nako ya kubata Jehova,+Kufitela ataha kuto miluta ka kuluka.+ 13  Kono mulimile bumaswe,Mukutuzi kusaluka,+Mi mucile muselo wa bupumi;Kakuli musepile linzila zamina,Musepile lindwalume zamina zeñata. 14  Sicaba sahao sikatahelwa ki mufilifili,Mi mileneñi yahao kaufela yesilelelizwe ikasinyiwa,+Sina sinyeho yenetisizwe ki Shalamani wa ba ndu ya Arapele,Ka lizazi la ndwa, bashemi babasali hane batubakilwe hamoho ni bana babona. 15  Wena Betele, kukaezwa cwalo ku wena,+ kabakala bumaswe bwahao bobutulile tikanyo. Masa hakapatalala mulena wa Isilaele ukayundiswa.”*+

Litaluso ze kwatasi

Kamba mwendi, “yeyamba.”
Kamba “yatelela; ki ya kalembeshwa.”
Linzwi ka linzwi, “ukakuziswa.”
Kamba “neisika yundiseleza.”
Fo kikuli, habaka lwala koto yabona sina coko.
Kamba “atame Efraimi mihala.”
Linzwi ka linzwi, “ukakuziswa.”