Hosea 6:1-11

  • Pizo ya kukutela ku Jehova (1-3)

  • Lilato lelisa feli la sicaba halina kuinelela (4-6)

    • Lilato lelisa feli lifita sitabelo (6)

  • Muzamao oswabisa wa batu (7-11)

6  “Hamutahe, lukutele ku Jehova,Kakuli ulutatauzi,+ kono uka lufolisa. Ulunatile, kono ukatama litombo zaluna.   Uka luwetulusa hamulaho wa mazazi amabeli. Fa lizazi labulaalu, uka luzusa,Mi lukapila fapilaa hae.   Lukaziba, lukabata luli kuziba Jehova. Kuzwa kwahae kutamehile kuezahala, sina masa hapatalala;Ukataha ku luna sina pula yesuluha,Sina pula ya maungulo yekolobisa lifasi.”   “Wena Efraimi, nika kueza cwañi? Wena Juda, nika kueza cwañi? Kakuli lilato lahao lelisa feli liswana sina malu a kakusasana,Sina puka yefela kapili.   Ki lona libaka hanika bayundisa ka bapolofita;+Nika babulaya ka manzwi azwa mwa mulomo waka.+ Mi likatulo zeuka atulwa ka zona likabenya sina liseli.+   Kakuli nitabela lilato lelisa feli,* isiñi sitabelo,Mi nitabela zibo ya Mulimu, kufita linubu za kucisa zefiwa mutumbi.+   Kono bona habasika kuteka tumelelano,+ sina batu-tu feela. Habasika sepahala ku na hane bali kwateñi.   Giliadi ki tolopo ya baezalibi,+Mokusululwa hahulu mali.+   Sikwata sa baprisita siswana ni mpi ya bahapi yebandamezi mutu. Babulaya batu mwa nzila kwa Sikemi,+Kakuli mizamao yabona yaswabisa. 10  Niboni nto yemaswe mwa ndu ya Isilaele. Efraimi uezeza mwateñi buhule;+Isilaele uisilafalize.+ 11  Mi wena Juda, ulukiselizwe kutulo,Ka nako yenika kutisa bahapiwa ba sicaba saka.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “sishemo.”