Hosea 12:1-14

  • Efraimi uswanela kukutela ku Jehova (1-14)

    • Jakobo naalwanile ni Mulimu (3)

    • Jakobo naalilile kuli ashemubiwe ki Mulimu (4)

12  “Efraimi uifepa ka moya. Ulandamanisa moya wa kwa upa lizazi kaufela. Uatisa buhata ni mifilifili. Baeza tumelelano ni Asiria+ ni kuisa oli kwa Egepita.+   Jehova uzekisa Juda;+Ukaatula Jakobo ka kuya ka linzila zahae, Mi uka mukutiseza ka kuya ka likezo zahae.+   Hanaali mwa mba, aswala mwanahabo yena kwa lisito,+Mi alwana ni Mulimu+ ka maa­ta ahae.   Azwelapili kulwana ni lingeloi mi atula. Alila ni kukupa kuli limushemube.”+ Amufumana kwa Betele, mi kwateñi, Mulimu a bulela ni luna,+   Jehova Mulimu wa limpi,+Jehova ki lona libizo lahae la kupulo.*+   “Cwale ukutele ku Mulimu wahao,+Uzwelepili kuba ni lilato lelisa feli ni katulo yelukile,+Mi usepe Mulimu wahao kamita.   Kono mwa lizoho la wa lipisinisi* kunani likala za buhata;Ulata kubukula batu.+   Efraimi uzwelapili kubulela kuli: ‘Ki kale nifuma+ luli; Nifumani bufumu.+ Mi mwa misebezi yaka kaufela yeniikataza kueza, habana kufumana sesifosahalile kamba sibi.’   Kono ki na Jehova Mulimu wahao kuzwa fouzwela mwa naha ya Egepita.+ Nika kupilisa mwa litende hapeSina mwa mazazi a nako yetomilwe.* 10  Nenibulezi ni bapolofita,+Neniatisize lipono zabona,Mi nabulela linguli ka bapolofita. 11  Mwa Giliadi kubile ni bupumi*+ ni kutokwa niti. Baezize matabelo a lipoho mwa Giligali,+Mi lialetare zabona liswana sina mabunda a macwe a mwa mifolo ye mwa simu.+ 12  Jakobo naabalehezi kwa naha* ya Arami;*+Isilaele+ naaizo sebeleza kwateñi kuli afiwe musali,+Mi ka kubata kuli afiwe musali, naalisanga lingu.+ 13  Jehova azwisa Isilaele mwa Egepita ka mupolofita,+Mi asilelezwa ki mupolo­fita.+ 14  Efraimi ufosize hahulu;+Mulatu wahae wa kusulula mali ukasiyala ku yena;Mulenaa hae uka mukutiseza kabakala lishubu lahae.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “ki lona libizo lahupulwa ka lona.”
Kamba “mulekisi.”
Kamba mwendi, “nako ya mukiti.”
Kamba “litaba za mabibo.”
Linzwi ka linzwi, “simu.”
Kamba “Siria.”