Hosea 5:1-15

  • Katulo yekatela Efraimi ni Juda (1-15)

5  “Mina baprisita,+ hamuutwe taba ye,Muteeleze, mina ba ndu ya Isilaele,Hamuutwe, mina ba ndu ya mulena,Kakuli katulo itaha ku mina;Kakuli mu lilaba kwa Mizipa Ni kanyandi kakayanduluzwi fahalimwaa Tabore.+   Mi bakwenuheli batupwikezi* mwa bubulai,Mi nabalemusa* kaufelaa bona.   Efraimi namuziba,Mi ku na, Isilaele hasika ipata. Kakuli wena Efraimi, uezize buhule;*Isilaele uisilafalize.+   Likezo zabona hali bakonisi kukutela ku Mulimu wabona,Kakuli kunani moya wa buhule* mwahalaa bona;+Mi habana taba ni Jehova.   Buikuhumuso bwa Isilaele bufile bupaki bwa kumulwanisa;*+Isilaele ni Efraimi basitatalile mwa bufosi bwabona,Mi Juda usitatalile hamoho ni bona.+   Nebaile ni mitapi yabona ni likomu zabona kuyo bata Jehova,Kono nebasika mufumana. Naazwile ku bona.+   Habasika sepahala ku Jehova,+Kakuli bapepile bana ba kusili. Cwale kweli ika bamiza* ni likabelo* zabona.   Hamulize lunaka+ mwa Gibea, mulize tolombita mwa Rama!+ Hamuhuwe muhuwo wa ndwa mwa Beti-aveni+—kukulatelela, wena Benjamine!   Wena Efraimi, ukaba nto yesabisa mwa lizazi la koto.+ Nizibahalize zekaezahala luli mwahalaa masika a Isilaele. 10  Manduna ba Juda baswana sina batu babasutisa mululwani.+ Nika basululela mabifi aka sina mezi. 11  Efraimi uhatelezwi, utubilwe ka katulo,Kakuli naatundamezi kulatelela sila sahae.+ 12  Kabakaleo, neniswana sina lifele ku EfraimiNi sina nto yebolile ku ba ndu ya Juda. 13  Efraimi habona butuku bwahae, ni Juda habona litombo zahae, Efraimi aya kwa Asiria+ mi aluma linumwana ku mulena yomutuna. Kono apalelwa kukufolisa,Mi apalelwa kufolisa litombo zahao. 14  Kakuli nikaba sina tau yamwana ku Efraimi,Ni sina tau yemaa­ta* ku ba ndu ya Juda. Na luli nika batataula ni kuikela;+Nika bashimba, mi hakuna yaka bayangwela.+ 15  Nikaikela, nikutele kwa sibaka saka kufitela bakutula zezwa mwa mulatu wabona,Mi bakabata kuli nibashemube.*+ Habakaba mwa ziyezi, baka nibata.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “baikenyize hahulu.”
Kamba “nika bakalimela.”
Kamba “buitamaeli.”
Kamba “buitamaeli.”
Linzwi ka linzwi, “fapilaa pata yahae.”
Kamba mwendi, “Bakamiziwa mwa kweli iliñwi.”
Kamba “masimu.”
Kamba “tau yamwana ya bulizi-lizi mwa mulala.”
Linzwi ka linzwi, “bakabata pata yaka.”