Bo Bolɛ 11:1-32

  • Babɛli lɔ sua fleiin’n (1-4)

  • Zoova sanngannin be aniɛn’n nun (5-9)

  • Kɛ ɔ fɛ i Sɛmun su lele m’ɔ́ fá jú Abramun su’n (10-32)

    • Tera i osu’n nunfuɛ mun (27)

    • Abramun jasoli Iri lɔ (31)

11  Blɛ sɔ’n nun’n, nn asiɛ sufuɛ’m be kwlaa be te kan aniɛn kunngba. Yɛ wafa nga be fa flɛ ninnge mun’n, ɔ ti kun.  Kɛ bé kɔ́ wia afiliɛ lɔ lika’n nun’n, be wunnin lika kpɛtɛkplɛɛ kun Sinea mɛn’n+ nun lɔ. Kpɛkun be trannin lɛ.  Yɛ be seli be wiengu kɛ: “Maan e kpɛ bliki naan e ɲintɔn.” Ɔ maan b’a faman yɔbuɛ, bliki yɛ be fali-ɔ. Kpɛkun gudrɔn yɛ be fa yoli be laso-ɔ.  Be seli ekun kɛ: “Maan e kplan klɔ dan kun nin sua fleiin kun. Maan sua sɔ’n i ti’n ju ɲanmiɛn su lɔ. Yɛ e yo maan e dunman’n fu. I liɛ’n, e su bo sanndiman asiɛ wunmuan’n su.”+  Zoova wunnin klɔ dan nin sua fleiin nga klɔ sran’m be su kplan’n.  Yɛ Zoova seli kɛ: “Sran nga’m be bo ti kun, yɛ be aniɛn’n ti kunngba.+ Nian like nga be su yo-ɔ! Like kwlaa nga be sunnzun kɛ bé yó’n, ɔ leman kɛ be su kwlá yoman.  I ti’n, maan e+ jra naan e ko sanngan be aniɛn’n nun. I liɛ’n, be su timan be wun aniɛn kun.”  Yɛ Zoova yoli maan kɛ be fɛli i lɛ’n, be bo sanndili asiɛ wunmuan’n su-ɔ.+ Kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, be yacili klɔ’n i kplanlɛ.  I sɔ’n ti yɛ be flɛli klɔ sɔ’n kɛ Babɛli’n*+ niɔn. Afin lɔ yɛ Zoova sanngannin asiɛ’n sufuɛ’m be aniɛn’n nun-ɔn. Zoova yoli maan kɛ sran’m be fɛli i lɛ’n, be bo sanndili asiɛ wunmuan’n su. 10  Sɛmun+ i osu’n nunfuɛ’m be su ndɛ’n yɛ. Kɛ Sɛmun ɲannin afuɛ ya kun’n (100), ɔ wuli Aapaksadi.+ Kɛ Nzue Dan’n tɔli mɔ afuɛ nɲɔn sinnin’n, yɛ ɔ wuli i-ɔ. 11  Kɛ Sɛmun wuli Aapaksadi’n, ɔ dili afuɛ ya nnun (500) ekun. Blɛ sɔ’n nun’n, ɔ wuli ba yasua nin ba bla mun.+ 12  Aapaksadi dili afuɛ ablasan-nin-nnun (35), kpɛkun ɔ wuli Sela.+ 13  Kɛ Aapaksadi wuli Sela’n, ɔ dili afuɛ ya nnan nin nsan (403) ekun. Blɛ sɔ’n nun’n, ɔ wuli ba yasua nin ba bla mun. 14  Sela dili afuɛ ablasan (30), kpɛkun ɔ wuli Ebɛɛ.+ 15  Kɛ Sela wuli Ebɛɛ’n, ɔ dili afuɛ ya nnan nin nsan (403) ekun. Blɛ sɔ’n nun’n, ɔ wuli ba yasua nin ba bla mun. 16  Ebɛɛ dili afuɛ ablasan-nin-nnan (34), kpɛkun ɔ wuli Pelɛgi.+ 17  Kɛ Ebɛɛ wuli Pelɛgi’n, ɔ dili afuɛ ya nnan ablasan ekun (430). Blɛ sɔ’n nun’n, ɔ wuli ba yasua nin ba bla mun. 18  Pelɛgi dili afuɛ ablasan (30), kpɛkun ɔ wuli Reu.+ 19  Kɛ Pelɛgi wuli Reu’n, ɔ dili afuɛ ya nɲɔn nin ngwlan (209) ekun. Blɛ sɔ’n nun’n, ɔ wuli ba yasua nin ba bla mun. 20  Reu dili afuɛ ablasan-nin-nɲɔn (32), kpɛkun ɔ wuli Serugu. 21  Kɛ Reu wuli Serugu’n, ɔ dili afuɛ ya nɲɔn nin nso (207) ekun. Blɛ sɔ’n nun’n, ɔ wuli ba yasua nin ba bla mun. 22  Serugu dili afuɛ ablasan (30), kpɛkun ɔ wuli Naɔɔ. 23  Kɛ Serugu wuli Naɔɔ’n, ɔ dili afuɛ ya nɲɔn (200) ekun. Blɛ sɔ’n nun’n, ɔ wuli ba yasua nin ba bla mun. 24  Naɔɔ dili afuɛ ablaɔn-nin-ngwlan (29), kpɛkun ɔ wuli Tera.+ 25  Kɛ Naɔɔ wuli Tera’n, ɔ dili afuɛ ya kun blu-nin-ngwlan (119) ekun. Blɛ sɔ’n nun’n, ɔ wuli ba yasua nin ba bla mun. 26  Tera dili afuɛ ableso (70), kpɛkun ɔ wuli Abramun+ nin Naɔɔ+ nin Aran. 27  Tera i osu’n nunfuɛ’m be su ndɛ’n yɛ. Tera wuli Abramun nin Naɔɔ nin Aran. Yɛ Aran wuli Lɔtu.+ 28  Kaldefuɛ’m+ be klɔ nga be flɛ i kɛ Iri’n,+ i su lɔ yɛ Aran wuli-ɔ. Lɔ kusu yɛ be wuli i-ɔ. Kɛ ɔ́ wú’n, nn i si Tera i ɲin te o su. 29  Abramun nin Naɔɔ be jali bla. Be flɛ Abramun i yi’n kɛ Sarai.+ Yɛ Naɔɔ i yi liɛ’n, yɛle Aran i wa Milka.+ Milka nin Iska be si’n yɛle Aran. 30  Sarai i klun ti kpan,+ ɔ leman ba. 31  I sin’n, Tera fɛli i wa Abramun nin i anunman Lɔtu+ m’ɔ ti Aran i wa’n, ɔ nin i sewi Sarai m’ɔ ti i wa Abramun i yi’n, kpɛkun be tuli Iri m’ɔ o Kaldefuɛ’m be mɛn’n nun’n su lɔ naan bé kɔ́ Kanaan mɛn’n+ nun. Kɛ be juli Aran’n,+ be trannin lɛ. 32  Tera dili afuɛ ya nɲɔn nin nnun (205). Ɔ wuli Aran lɛ.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

I bo’n yɛ: “Sannganlɛ.”