Bo Bolɛ 5:1-32

  • Kɛ ɔ fɛ i Adan su lele m’ɔ́ fá jú Nowe su’n (1-32)

    • Adan wuli ba yasua nin ba bla mun (4)

    • Enɔku nin Ɲanmiɛn be nantili klanman (21-24)

5  Adan i osu’n nunfuɛ’m be su ndɛ’n yɛ. Kɛ* Ɲanmiɛn yí Adan’n, ɔ yili i kɛ i bɔbɔ Ɲanmiɛn sa.+  Ɔ yili be yasua nin bla.+ Kɛ ɔ yili be’n,+ ɔ yrali be su. Kpɛkun ɔ flɛli be kɛ Sran.*  Kɛ Adan dili afuɛ ya kun ablasan’n (130), ɔ wuli ba yasua kun. Ba sɔ’n ti kɛ i sa, ɔ fɛ i kpa. Yɛ ɔ flɛli i kɛ Sɛti.+  Kɛ Adan wuli Sɛti’n, ɔ dili afuɛ ya mɔcuɛ (800) ekun. Blɛ sɔ’n nun’n, ɔ wuli ba yasua nin ba bla mun.  Ɔ maan Adan dili afuɛ ya ngwlan ablasan (930), yɛ ɔ wuli-ɔ.+  Sɛti dili afuɛ ya kun nnun (105). Kpɛkun ɔ wuli Enɔsu.+  Kɛ Sɛti wuli Enɔsu’n, ɔ dili afuɛ ya mɔcuɛ nin nso (807) ekun. Blɛ sɔ’n nun’n, ɔ wuli ba yasua nin ba bla mun.  Ɔ maan Sɛti dili afuɛ ya ngwlan blu-nin-nɲɔn (912), yɛ ɔ wuli-ɔ.    Enɔsu dili afuɛ ablangwlan (90). Kpɛkun ɔ wuli Kenan. 10  Kɛ Enɔsu wuli Kenan’n, ɔ dili afuɛ ya mɔcuɛ blu-nin-nnun (815) ekun. Blɛ sɔ’n nun’n, ɔ wuli ba yasua nin ba bla mun. 11  Ɔ maan Enɔsu dili afuɛ ya ngwlan nin nnun (905), yɛ ɔ wuli-ɔ. 12  Kenan dili afuɛ ableso (70). Kpɛkun ɔ wuli Maalalɛli.+ 13  Kɛ Kenan wuli Maalalɛli’n, ɔ dili afuɛ ya mɔcuɛ ablanan (840) ekun. Blɛ sɔ’n nun’n, ɔ wuli ba yasua nin ba bla mun. 14  Ɔ maan Kenan dili afuɛ ya ngwlan nin blu (910), yɛ ɔ wuli-ɔ. 15  Maalalɛli dili afuɛ ablesiɛn-nin-nnun (65). Kpɛkun ɔ wuli Zarɛdi.+ 16  Kɛ Maalalɛli wuli Zarɛdi’n, ɔ dili afuɛ ya mɔcuɛ ablasan (830) ekun. Blɛ sɔ’n nun’n, ɔ wuli ba yasua nin ba bla mun. 17  Ɔ maan Maalalɛli dili afuɛ ya mɔcuɛ ablangwlan-nin-nnun (895), yɛ ɔ wuli-ɔ. 18  Zarɛdi dili afuɛ ya kun ablesiɛn-nin-nɲɔn (162). Kpɛkun ɔ wuli Enɔku.+ 19  Kɛ Zarɛdi wuli Enɔku’n, ɔ dili afuɛ ya mɔcuɛ (800) ekun. Blɛ sɔ’n nun’n, ɔ wuli ba yasua nin ba bla mun. 20  Ɔ maan Zarɛdi dili afuɛ ya ngwlan ablesiɛn-nin-nɲɔn (962), yɛ ɔ wuli-ɔ. 21  Enɔku dili afuɛ ablesiɛn-nin-nnun (65). Kpɛkun ɔ wuli Metusela.+ 22  Kɛ Enɔku wuli Metusela’n, ɔ nin Ɲanmiɛn Kpli* be nantili klanman afuɛ ya nsan (300) ekun. Blɛ sɔ’n nun’n, ɔ wuli ba yasua nin ba bla mun. 23  Ɔ maan Enɔku dili afuɛ ya nsan ablesiɛn-nin-nnun (365). 24  Enɔku nin Ɲanmiɛn Kpli be nantili klanman titi.+ Kpɛkun b’a wunmɛn i kun, afin Ɲanmiɛn fɛli i.+ 25  Metusela dili afuɛ ya kun ablaɔcuɛ-nin-nso (187). Kpɛkun ɔ wuli Lamɛki.+ 26  Kɛ Metusela wuli Lamɛki’n, ɔ dili afuɛ ya nso ablaɔcuɛ-nin-nɲɔn (782) ekun. Blɛ sɔ’n nun’n, ɔ wuli ba yasua nin ba bla mun. 27  Ɔ maan Metusela dili afuɛ ya ngwlan ablesiɛn-nin-ngwlan (969), yɛ ɔ wuli-ɔ. 28  Lamɛki dili afuɛ ya kun ablaɔcuɛ-nin-nɲɔn (182). Kpɛkun ɔ wuli ba yasua kun. 29  Ɔ flɛli i kɛ Nowe.*+ Afin ɔ seli kɛ: “Ba nga yɛ ɔ́ wá fɔ́nvɔ* e-ɔ. Afin sannzan mɔ Zoova boli asiɛ’n ti’n,+ junman dilɛ’n ti kekle, afɛ ng’ɔ o nun’n ti dan.” 30  Kɛ Lamɛki wuli Nowe’n, ɔ dili afuɛ ya nnun ablangwlan-nin-nnun (595) ekun. Blɛ sɔ’n nun’n, ɔ wuli ba yasua nin ba bla mun. 31  Ɔ maan Lamɛki dili afuɛ ya nso ableso-nin-nso (777), yɛ ɔ wuli-ɔ. 32  Kɛ Nowe ɲannin afuɛ ya nnun’n (500), ɔ wuli Sɛmun,+ nin Kamun,+ nin Zafɛti.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Ebr., “Cɛn nga.” Kɛ Biblu’n se kɛ ‘cɛn’n,’ wie liɛ’n nán cɛn m’ɔ di dɔ 24 i ndɛ yɛ ɔ kan-ɔn. Ɔ kwla yo blɛ kun m’ɔ cɛ kpa-ɔ.
Annzɛ “Adan”, “Klɔ sran.”
Kɔlɛ’n i bo’n yɛle kɛ “Wunmiɛn lolɛ”, “Fɔnvɔlɛ.”
Annzɛ “ɔ́ yó maan e wla gúa ase.”