Levitico 22:1-33

  • Pagin putli han saserdote ngan pagkaon han baraan nga halad (1-16)

  • Mahimsog nga halad la an ginkakarawat (17-33)

22  Hi Jehova nakiistorya pa kan Moises, nga nasiring:  “Sumati hi Aaron ngan an iya mga anak nga lalaki nga sadang hira maghirot ha ira pag-asikaso* ha baraan nga mga butang han mga Israelita ngan diri nira pasiparahan an akon baraan nga ngaran+ may kalabotan han mga butang nga ira ginbabaraan para ha akon.+ Ako hi Jehova.  Sidnga hira, ‘Ha ngatanan niyo nga henerasyon, an bisan hin-o ha iyo katulinan nga samtang mahugaw hiya humirani ha baraan nga mga butang nga ginbabaraan han mga Israelita para kan Jehova, ito nga tawo* papatayon.*+ Ako hi Jehova.  Waray bisan hin-o nga lalaki ha katulinan ni Aaron nga may liprosi+ o gin-giginawasan+ an makaon han baraan nga mga butang tubtob nga diri pa hiya magin limpyo,+ bisan an lalaki nga kumapot ha tawo nga nagin mahugaw tungod ha patay nga tawo,*+ pati an lalaki nga gin-giginawasan hin semilya,+  pati an lalaki nga kumapot hin mahugaw nga nagpapanon nga gutiay nga linarang+ o an kumapot ha tawo nga mahugaw anoman an hinungdan hito ngan ha tawo nga makakahugaw ha iya.+  An tawo* nga kumapot ha bisan ano hini magigin mahugaw tubtob ha pagsirom ngan diri puydi kumaon han bisan ano han baraan nga mga butang, lugod sadang hiya kumarigo ha tubig.+  Katunod han adlaw, magigin limpyo na hiya, ngan katapos puydi na niya kaunon an iba han baraan nga mga butang kay iya ito pagkaon.+  Diri liwat niya angay kaunon an bisan ano nga hayop nga hin-agian nga patay o an bisan ano nga ginkuniskunis hin ihalas nga mga hayop kay magigin mahugaw hiya tungod hito.+ Ako hi Jehova.  “‘Kinahanglan tumanon nira an ira obligasyon ha akon, basi diri hira makasala tungod hito ngan mamatay tungod hito kay ira ito ginpapasiparahan. Ako hi Jehova nga nagbabaraan ha ira. 10  “‘Waray tawo nga diri awtorisado* an makaon han bisan ano nga baraan.+ Waray dayo nga bisita han usa nga saserdote o sinuholan nga trabahador an makaon han bisan ano nga baraan. 11  Pero kon an usa nga saserdote pumalit hin tawo* gamit an iya kwarta, ito nga tawo puydi sumaro ha pagkaon hito. An mga uripon nga natawo ha iya balay puydi liwat sumaro han iya pagkaon.+ 12  Kon an anak nga babaye han saserdote mag-asawa hin diri saserdote,* diri hiya puydi kumaon han mga kontribusyon tikang ha baraan nga mga butang. 13  Pero kon an anak nga babaye han saserdote magin balo o gindiborsyo ngan waray hiya anak ngan bumalik hiya ha balay han iya tatay nga iya gin-ukyan han bata pa hiya, puydi hiya kumaon han pagkaon han iya tatay;+ pero waray tawo nga diri awtorisado* an makaon hito. 14  “‘Yana kon diri tinuyo nga makakaon an usa nga tawo hin baraan nga halad, kinahanglan magdugang hiya hin 20 porsyento han kantidad hito ngan ihatag an baraan nga halad ngadto ha saserdote.+ 15  Salit diri nira angay pasiparahan an baraan nga mga butang han mga Israelita nga ira iginhahatag kan Jehova sugad nga kontribusyon+ 16  kay magriresulta ito hin sirot ha mga Israelita tungod han pagin salaan ha pagtugot ha ira nga kaunon an baraan nga mga butang; ako hi Jehova nga nagbabaraan ha ira.’” 17  Hi Jehova nakiistorya pa kan Moises, nga nasiring: 18  “Pakiistorya kan Aaron ngan ha iya mga anak ngan ha ngatanan nga Israelita ngan sumati hira, ‘Kon may Israelita nga lalaki o dayo nga residente ha Israel nga maghalad kan Jehova hin halad nga sinunog+ basi tumanon an iya mga saad o maghalad hin boluntaryo nga halad,+ 19  kinahanglan maghalad hiya hin mahimsog nga lalakí+ tikang ha panon, mga karnero nga lalakí, o mga kanding, basi makakarawat hiya hin pag-uyon. 20  Ayaw kamo paghalad hin bisan ano nga may depekto,+ kay diri kamo makakakarawat hin pag-uyon tungod hito. 21  “‘Kon may tawo nga maghalad kan Jehova hin halad nga ginsasarosaroan+ basi tumanon an iya saad o sugad nga boluntaryo nga halad, kinahanglan mahimsog ito nga hayop tikang ha mga baka o mga kanding o mga karnero, basi makakarawat hiya hin pag-uyon. Kinahanglan waray ito depekto. 22  Waray ighahalad nga buta, may bari, may samad, may kulogo, may kugang, o may bun-i; ayaw kamo paghalad kan Jehova hin bisan hain hito o paghalad hin sugad hito ha halaran para kan Jehova. 23  Mahimo ka maghalad hin baka o hin karnero nga an tiil hilaba hinduro o halipot hinduro sugad nga boluntaryo nga halad, pero diri ito kakarawaton sugad nga halad tungod han saad. 24  Ayaw kamo paghalad kan Jehova hin hayop nga an mga bonay may depekto o napisa o ginkapon, ngan diri kamo sadang maghalad dida ha iyo tuna han sugad nga mga hayop. 25  Ngan ayaw kamo paghalad hin bisan hain hito nga tikang ha usa nga dayo sugad nga tinapay nga iginhahalad ha iyo Dios, kay diri ito maopay ighalad ngan may depekto ito. Diri ito kakarawaton.’” 26  Hi Jehova nakiistorya pa kan Moises, nga nasiring: 27  “Kon may igin-aanak nga baka o karnero nga lalakí o kanding, padayon nga makakaupod hito an nanay hito ha sulod hin pito ka adlaw,+ pero ha ikawalo ka adlaw ngan padayon, kakarawaton ito sugad nga halad, usa nga halad nga ginsunog ha kalayo para kan Jehova. 28  May kalabotan ha baka o ha karnero, ayaw niyo ito pag-ihawa* ngan an nati hito ha pariho nga adlaw.+ 29  “Kon maghahalad kamo kan Jehova hin halad ha pagpasalamat,+ iyo ito ighahalad ha paagi nga makakarawat niyo an pag-uyon han Dios. 30  Kinahanglan kaunon ito hito nga adlaw. Ayaw kamo pagsalin hito tubtob ha kaaga.+ Ako hi Jehova. 31  “Kinahanglan sugton niyo an akon mga sugo ngan tumanon ito.+ Ako hi Jehova. 32  Ayaw niyo pagpasiparahi an akon baraan nga ngaran,+ ngan kinahanglan baraanon ako butnga han mga Israelita.+ Ako hi Jehova nga nagbabaraan ha iyo,+ 33  an naggawas ha iyo ha tuna han Ehipto basi pamatud-an nga ako an iyo Dios.+ Ako hi Jehova.”

Mga footnote

Lit., “kinahanglan ibulag nira an ira kalugaringon tikang.”
O “kalag.”
Lit., “uutdon tikang ha akon atubangan.”
O “tungod hin kalag.”
O “kalag.”
Lit., “Waray estranghero,” karuyag sidngon, usa nga tawo nga diri kapamilya ni Aaron.
O “hin kalag.”
O “mag-asawa hin estranghero.”
Lit., “estranghero,” karuyag sidngon, usa nga tawo nga diri kapamilya ni Aaron.
Ha iba nga lugar, “pagpataya.”