Levitico 11:1-47

  • Limpyo ngan mahugaw nga hayop (1-47)

11  Katapos, hi Jehova nagsiring kanda Moises ngan Aaron:  “Sumati an mga Israelita, ‘Ini an buhi nga mga linarang ha tuna* nga puydi niyo kaunon:+  Puydi kaunon an tagsa nga hayop nga magkabulag an kulo ngan may buka an mga kulo ngan nagkikisam utro han kinaon.  “‘Pero ayaw niyo pagkaona ini nga mga hayop nga nagkikisam utro han kinaon o magkabulag an kulo: an kamelyo, nga nagkikisam utro han kinaon pero diri magkabulag an kulo. Mahugaw ito para ha iyo.+  Pati liwat an kuneho ha bato,+ kay nagkikisam utro ito han kinaon pero diri magkabulag an kulo. Mahugaw ito para ha iyo.  Pati liwat an kuneho, kay nagkikisam utro ito han kinaon pero diri magkabulag an kulo. Mahugaw ito para ha iyo.  Pati liwat an baboy,+ kay magkabulag an kulo hito ngan may buka an kulo pero diri ito nagkikisam utro han kinaon. Mahugaw ito para ha iyo.  Ayaw niyo pagkaona an bisan ano nga karne hito o pagkapti an patay nga lawas hito. Mahugaw ito para ha iyo.+  “‘Ha ngatanan nga aada ha katubigan, ini an puydi niyo kaunon: Bisan ano nga aada ha katubigan nga may mga kapay ngan mga hingbis, ha kadagatan man o ha mga salog, puydi niyo ito kaunon.+ 10  Pero an bisan ano nga aada ha kadagatan ngan aada ha mga salog nga waray mga kapay ngan waray mga hingbis, dida ha ngatanan nga panon han gudtiay nga mga linarang ngan ha tagsa nga iba pa nga buhi nga linarang* nga aada ha katubigan, mangil-ad ito para ha iyo. 11  Oo, angay niyo ito kangil-aran, ngan ayaw niyo pagkaona an bisan ano nga unod hito+ ngan kinahanglan kangil-aran niyo an patay nga mga lawas hito. 12  An ngatanan nga aada ha katubigan nga waray mga kapay ngan waray mga hingbis mangil-ad para ha iyo. 13  “‘Ini an nalupad nga mga linarang nga iyo kakangil-aran; diri ini angay kaunon, kay mangil-ad ini: an agila,+ an banog ha dagat, an itom nga buwitre,+ 14  an pula nga banog ngan an ngatanan nga klase han itom nga banog, 15  an ngatanan nga klase han uwak, 16  an ostrits, an bukaw, an kanaway, an ngatanan nga klase han falkon, 17  an bukaw nga gutiay, an gamaw, an bukaw nga hilaba an talinga, 18  an swan, an pelikan, an buwitre, 19  an sigwenya, an ngatanan nga klase han talabong, an abubilya, ngan an kulalaknit. 20  An ngatanan nga may pako nga panon han gudtiay nga mga linarang* nga nalakat nga upat an tiil, mangil-ad para ha iyo. 21  “‘Ha may pako nga panon han gudtiay nga mga linarang nga nalakat nga upat an tiil, an puydi la niyo kaunon amo an may mukobuko an mga bitiis ha igbaw han mga tiil hito nga para ha paglukso ha tuna. 22  Puydi niyo kaunon ini: an iba-iba nga klase han nagbuburobalhin nga mga duron, an iba pa nga nakakaon nga mga duron,+ an mga gangis, ngan an mga apan. 23  An ngatanan nga iba pa nga may pako nga panon han gudtiay nga mga linarang nga upat an tiil, mangil-ad para ha iyo. 24  Mahuhugawan niyo an iyo kalugaringon pinaagi hini. An ngatanan nga nakapot ha patay nga mga lawas hito magigin mahugaw tubtob ha pagsirom.+ 25  An bisan hin-o nga nagdadara han patay nga mga lawas hito sadang maglaba han iya mga bado;+ magigin mahugaw hiya tubtob ha pagsirom. 26  “‘An bisan ano nga hayop nga magkabulag an kulo pero waray buka ngan diri nagkikisam utro han kinaon hito, mahugaw para ha iyo. An ngatanan nga nakapot hito magigin mahugaw.+ 27  An tagsa nga buhi nga linarang nga naglalakat gamit an mga rapadapa* dida ha mga hayop nga nalakat nga upat an tiil mahugaw para ha iyo. An ngatanan nga nakapot han patay nga mga lawas hito magigin mahugaw tubtob ha pagsirom. 28  An tawo nga nagdadara han patay nga mga lawas hito sadang maglaba han iya mga bado,+ ngan magigin mahugaw hiya tubtob ha pagsirom.+ Mahugaw ito para ha iyo. 29  “‘Ini an panon han gudtiay nga mga linarang nga mahugaw para ha iyo: an yatot nga nag-uukad, an yatot,+ an ngatanan nga klase han taguto, 30  an tuko, an halo, an tabili ha tubig, an tabili ha baras, ngan an kamelyon. 31  Ini nga panon han gudtiay nga mga linarang mahugaw para ha iyo.+ An ngatanan nga nakapot han patay nga mga lawas hito magigin mahugaw tubtob ha pagsirom.+ 32  “‘Yana an bisan ano nga mahulogan hito kon mamatay ito magigin mahugaw, garamiton man ito nga hinimo ha kahoy, o bado, o anit, o sako nga panapton. An bisan ano nga garamiton nga gin-gamit sadang itunlob ha tubig, ngan magigin mahugaw ito tubtob ha pagsirom; katapos magigin limpyo na ito. 33  Kon mahulog ito ha surudlan nga hinimo ha lapok, bubuongon niyo ito, ngan an bisan ano nga sulod hito magigin mahugaw.+ 34  An bisan ano nga pagkaon nga mabutangan han tubig nga tikang hito nga surudlan magigin mahugaw, ngan an bisan ano nga irimnon nga tikang hito nga surudlan magigin mahugaw. 35  An bisan ano nga mahulogan han patay nga mga lawas hito magigin mahugaw. Pugon man ito, o gutiay nga sun-aran, sadang ito buongon. Mahugaw ito, ngan magpapabilin ito nga mahugaw para ha iyo. 36  An burabod ngan an tirokan hin tubig la an magpapabilin nga limpyo, pero an bisan hin-o nga nakapot han patay nga mga lawas hito magigin mahugaw. 37  Kon an patay nga mga lawas hito mahulog ha binhi han tanom nga isarabwag, malimpyo ito. 38  Pero kon ginbutangan hin tubig an binhi ngan nahulog dida hito an parte han patay nga lawas, an binhi magigin mahugaw para ha iyo. 39  “‘Yana kon mamatay an hayop nga para ha iyo pagkaon, an bisan hin-o nga nakapot han patay nga lawas hito magigin mahugaw tubtob ha pagsirom.+ 40  An bisan hin-o nga nakaon han bisan ano nga parte han patay nga lawas hito sadang maglaba han iya mga bado, ngan magigin mahugaw hiya tubtob ha pagsirom.+ An bisan hin-o nga nagdadara han patay nga lawas hito sadang maglaba han iya mga bado, ngan magigin mahugaw hiya tubtob ha pagsirom. 41  An ngatanan nga panon han gudtiay nga mga linarang ha tuna mangil-ad.+ Ayaw ito pagkaona. 42  Ayaw niyo pagkaona an bisan ano nga linarang nga nakamang pinaagi han tiyan hito, an bisan ano nga linarang nga nalakat nga upat an tiil, o an bisan ano nga panon han gudtiay nga mga linarang ha tuna nga damu an tiil, kay mangil-ad ito.+ 43  Ayaw himoa an iyo kalugaringon* nga mangil-ad tungod han bisan ano nga panon han gudtiay nga mga linarang, ngan ayaw hugawi an iyo kalugaringon ngan magin mahugaw tungod hito.+ 44  Kay ako hi Jehova nga iyo Dios,+ ngan kinahanglan baraanon niyo an iyo kalugaringon ngan magin baraan kamo,+ kay ako baraan.+ Salit ayaw niyo paghugawi an iyo kalugaringon* tungod han bisan ano nga panon han gudtiay nga mga linarang nga nagkikiwa ha tuna. 45  Kay ako hi Jehova, nga nagtutugway ha iyo ha paggawas ha tuna han Ehipto basi pamatud-an nga ako an iyo Dios,+ ngan kinahanglan magin baraan kamo,+ kay ako baraan.+ 46  “‘Ini an balaud mahitungod ha mga hayop, ha nalupad nga mga linarang, ha tagsa nga buhi nga linarang* nga nagkikiwa ha katubigan, ngan may kalabotan han tagsa nga linarang* nga nagpapanon ha tuna, 47  basi maghimo hin kaibahan butnga han mahugaw ngan han malimpyo, ngan butnga han buhi nga mga linarang nga puydi kaunon ngan diri puydi kaunon.’”+

Mga footnote

O “an mga hayop ha tuna.”
O “kalag.”
O “An ngatanan nga insekto.”
Nag-uupod ini han mga hayop sugad han mga leon, mga oso, ngan mga lobo.
O “an iyo kalag.”
O “an iyo kalag.”
O “kalag.”
O “kalag.”