Levitico 19:1-37

 • Mga balaud ha pagkabaraan (1-37)

  • Husto nga pag-ani (9, 10)

  • Konsiderasyon ha bungol ngan buta (14)

  • Pakaraot (16)

  • Ayaw pagdumot (18)

  • Madyik ngan espiritismo igindiri (26, 31)

  • Igindidiri an mga tato (28)

  • Pagrespeto ha mga lagas (32)

  • Pagtratar ha mga dayo (33, 34)

19  Hi Jehova nakiistorya pa kan Moises, nga nasiring:  “Pakiistorya ha bug-os nga komunidad han mga Israelita ngan sumati hira, ‘Magin baraan kamo, kay ako, hi Jehova nga iyo Dios, baraan.+  “‘Irespeto* han tagsa ha iyo an iya nanay ngan an iya tatay,+ ngan tumana niyo an akon mga sabbath.+ Ako hi Jehova nga iyo Dios.  Ayaw pagdangop ha waray pulos nga mga dios+ o ayaw paghimo para ha iyo hin mga dios tikang ha hinurma nga metal.+ Ako hi Jehova nga iyo Dios.  “‘Yana kon maghalad kamo kan Jehova hin halad nga ginsasarosaroan,+ sadang niyo ito ighalad ha paagi nga makakarawat niyo an pag-uyon han Dios.+  Sadang ito kaunon ha adlaw han iyo paghalad ngan ha kinabuwasan, pero an nahisalin tubtob ha ikatulo ka adlaw sadang sunugon ha kalayo.+  Pero kon an bisan ano nga nahisalin kaunon ha ikatulo ka adlaw, mangil-ad ito nga butang ngan diri ito kakarawaton.  An tawo nga makaon hito may baratunon tungod han iya sayop kay iya ginpasiparahan an baraan nga butang ni Jehova, ngan ito nga tawo* kinahanglan patayon.*  “‘Kon mag-ani kamo han aranihon ha iyo tuna, ayaw ubosa pag-ani an ligid han imo uma ngan ayaw panguhaa an nahisalin han imo ani.+ 10  Ayaw liwat tiroka an mga nahisalin ha imo urubasan o pamurota an nagsarang nga mga ubas ha imo urubasan. Sadang mo ito bayaan para ha pobre*+ ngan ha dayo nga residente. Ako hi Jehova nga iyo Dios. 11  “‘Ayaw kamo pangawat,+ ayaw kamo panlimbong,+ ngan ayaw niyo pagtratara an usa kag usa ha diri tangkod nga paagi. 12  Ayaw kamo panumpa hin buwa ha akon ngaran+ nga tungod hito mapasiparahan an ngaran han imo Dios. Ako hi Jehova. 13  Ayaw panlimbong ha imo igkasi-tawo,+ ngan ayaw panulis.+ Ayaw paglangana ha bug-os nga gab-i tubtob ha kaaga an suhol han usa nga trabahador.+ 14  “‘Ayaw igsumpa* an tawo nga bungol o ayaw pagbutang hin ulang ha atubangan han tawo nga buta+ ngan kinahanglan magkaada ka hin kahadlok ha imo Dios.+ Ako hi Jehova. 15  “‘Ayaw kamo paghukom nga waray hustisya. Ayaw pagpakita hin pagpaurog ha mga pobre o ayaw pagpakita hin pagdapig ha mga riko.+ Hukmi an imo igkasi-tawo uyon ha hustisya. 16  “‘Ayaw paglibot ha imo katawohan basi magpasarang hin pakaraot.+ Ayaw igbutang ha peligro an kinabuhi* han imo igkasi-tawo.*+ Ako hi Jehova. 17  “‘Ayaw kangalas ha imo bugto ha imo kasingkasing.+ Sadang mo gud sawayon an imo igkasi-tawo+ basi diri ka liwat magin salaan pariho ha iya. 18  “‘Ayaw pagbulos+ ngan ayaw liwat pagdumot ha mga anak han imo katawohan, ngan higugmaa an imo igkasi-tawo sugad ha imo kalugaringon.+ Ako hi Jehova. 19  “‘Sadang niyo sundon an mga surundon nga akon iginhatag: Ayaw haloa pagmamat an duha nga klase han imo inataman nga mga hayop. Ayaw pagsabwag ha imo uma hin duha nga klase hin binhi,+ ngan ayaw pagsul-ot hin bado nga hinimo ha duha nga klase hin inulang nga ginsalakot.+ 20  “‘Yana kon an usa nga lalaki dumirig ha usa nga babaye ngan makighilawas ha iya ngan an babaye usa nga surugoon nga ginpili na para ha iba nga lalaki, pero an babaye waray pa matubos o waray pa tagi hin kagawasan, kinahanglan may ipadapat nga sirot. Pero diri hira sadang patayon, kay an babaye waray pa tagi hin kagawasan. 21  Sadang dad-on han lalaki an iya halad tungod han pagin salaan ngadto kan Jehova, ha aragian tipasulod ha tolda nga katirokan, usa nga karnero nga lalakí nga halad tungod han pagin salaan.+ 22  Hihimoon han saserdote an pagpara han sala para ha iya ha atubangan ni Jehova pinaagi han karnero nga lalakí nga halad tungod han pagin salaan, para ha sala nga iya nabuhat, ngan papasayloon hiya tungod han sala nga iya nabuhat. 23  “‘Kon makasulod na kamo ha tuna nga akon iginhahatag ha iyo ngan magtanom kamo hin bisan ano nga kahoy para ha pagkaon, kinahanglan tagdon niyo an mga bunga hito sugad nga mahugaw ngan igindidiri.* Ha sulod hin tulo ka tuig igdidiri* ito ha iyo. Ayaw ito pagkaona. 24  Pero ha ikaupat ka tuig, an ngatanan nga bunga hito magigin baraan, ngan magigin panahon ito ha pagrayhak ha atubangan ni Jehova.+ 25  Ngan ha ikalima ka tuig, puydi na niyo kaunon an bunga hito basi maidugang an mga bunga hito ha iyo ani. Ako hi Jehova nga iyo Dios. 26  “‘Ayaw kamo pagkaon hin bisan ano nga may salakot nga dugo.+ “‘Ayaw kamo panigo basado ha mga tigaman o ayaw kamo pagbuhat hin madyik.+ 27  “‘Ayaw niyo pag-ahita* an buhok ha ligid han iyo ulo* o ayaw pag-ibaha an kurti han mga kataposan han imo bungot.+ 28  “‘Ayaw kamo pagsamad-samad ha iyo lawas* tungod han patay nga tawo,*+ ngan ayaw pagbutang hin mga tato ha iyo lawas. Ako hi Jehova. 29  “‘Ayaw pagkuhai hin dungog an imo anak nga babaye pinaagi ha paghimo ha iya nga hostes,+ basi an tuna diri mahugawan pinaagi han prostitusyon ngan mapuno ito hin kalaw-ayan.+ 30  “‘Tumana niyo an akon mga sabbath,+ ngan irespeto* niyo an akon santuaryo. Ako hi Jehova. 31  “‘Ayaw pagdangop ha mga espiritista,+ ngan ayaw pagkonsulta ha mga parapanigo+ kay mahuhugawan kamo tungod ha ira. Ako hi Jehova nga iyo Dios. 32  “‘Ha atubangan han ubanon nga tawo matindog ka,+ ngan kinahanglan pasidunggan mo an usa nga lagas nga tawo,+ ngan kinahanglan magkaada ka hin kahadlok ha imo Dios.+ Ako hi Jehova. 33  “‘Kon an usa nga dayo naukoy kaupod mo dida ha iyo tuna, ayaw niyo hiya pagmaltratoha.+ 34  An dayo nga naukoy kaupod niyo sadang niyo tagdon sugad nga igkasi-tuminungnong;+ ngan kinahanglan higugmaon mo hiya sugad ha imo kalugaringon, kay hadto dayo nga mga residente kamo ha tuna han Ehipto.+ Ako hi Jehova nga iyo Dios. 35  “‘Ayaw kamo paggamit hin diri eksakto nga mga suruklan ha pagsukol han kahilaba, kabug-aton, o kadamuon.+ 36  Sadang niyo gamiton an eksakto nga mga timbangan, eksakto nga mga panimbang, eksakto nga taraksan han diri likido,* ngan eksakto nga taraksan han likido.*+ Ako hi Jehova nga iyo Dios, nga naggawas ha iyo ha tuna han Ehipto. 37  Salit kinahanglan sundon niyo an ngatanan nga surundon nga akon iginhahatag ngan an ngatanan nga akon hudisyal nga desisyon, ngan kinahanglan tumanon niyo ito.+ Ako hi Jehova.’”

Mga footnote

Lit., “Kahadlokan.”
O “kalag.”
Lit., “utdon tikang ha iya katawohan.”
O “nag-aantos.”
O “panhimaraota.”
Lit., “dugo.”
O posible nga “Ayaw pag-inukoy kon namimeligro an kinabuhi han imo igkasi-tawo.”
Lit., “sugad nga kayopapis hito.”
Lit., “diri turi.”
O “pag-ibani; pag-aruti.”
O “pag-ibani an iyo mga patilya.”
Lit., “unod.”
O “tungod han usa nga kalag.” An Hebreo nga pulong dinhi nga neʹphesh nagtutudlok ha patay nga tawo.
O “matinalahuron nga kahadluki.” Lit., “kahadluki.”
Lit., “eksakto nga epah.” Kitaa an Ap. B14.
Lit., “eksakto nga hin.” Kitaa an Ap. B14.