Levitico 17:1-16

  • Tabernakulo, lugar para ha halad (1-9)

  • Igindidiri an pagkaon hin dugo (10-14)

  • Regulasyon mahitungod ha hayop nga hin-agian nga patay (15, 16)

17  Hi Jehova nagsiring pa kan Moises:  “Pakiistorya kan Aaron ngan ha iya mga anak nga lalaki ngan ha ngatanan nga Israelita ngan sumati hira, ‘Ini an iginsugo ni Jehova:  “‘“Kon an bisan hin-o ha panimalay ni Israel mag-ihaw* hin baka o hin karnero nga lalakí o hin kanding dida ha kampo o kon iya ito ihawon ha gawas han kampo,  imbes nga dad-on ito ngadto ha aragian tipasulod ha tolda nga katirokan basi ihalad ito sugad nga halad kan Jehova ha atubangan han tabernakulo ni Jehova, magigin salaan ha dugo ito nga tawo. Nagpaagay hiya hin dugo, ngan ito nga tawo kinahanglan patayon.*  Ini an bubuhaton basi dad-on han mga Israelita an mga halad, nga ira yana iginhahalad ha kapatagan para kan Jehova, ngadto ha aragian tipasulod ha tolda nga katirokan, ha saserdote. Ira ini ighahalad kan Jehova sugad nga mga halad nga ginsasarosaroan.+  Ngan igwiwisik han saserdote an dugo dida ha halaran ni Jehova ha aragian tipasulod ha tolda nga katirokan ngan papaasuhon an tambok sugad nga nakakapalipay* nga hamot para kan Jehova.+  Salit diri na hira sadang maghalad hin mga halad ngadto ha sugad-kanding nga mga demonyo,*+ nga nagbubuhat hira hin imoralidad pinaagi ha pagsingba hito.+ Ini an iyo magigin nagpapadayon nga surundon ha ngatanan niyo nga henerasyon.”’  “Masiring ka ha ira, ‘An bisan hin-o nga tawo ha panimalay ni Israel o an bisan hin-o nga dayo nga naukoy kaupod niyo nga maghalad hin mga halad nga sinunog o hin iba pa nga halad  ngan diri ito dad-on ngadto ha aragian tipasulod ha tolda nga katirokan basi ihalad ito kan Jehova, kinahanglan patayon.*+ 10  “‘Kon an bisan hin-o nga tawo ha panimalay ni Israel o an bisan hin-o nga dayo nga naukoy kaupod niyo nakaon hin bisan ano nga klase hin dugo,+ akon gud ig-aatubang an akon nawong kontra ha tawo* nga nakaon hin dugo, ngan akon hiya papatayon.* 11  Kay an kinabuhi* han buhi nga linarang ada ha dugo,+ ngan ako mismo an naghatag hito para ha iyo dida ha halaran+ basi himoon an pagpara han sala para ha iyo,* kay an dugo an nakakahimo han pagpara han sala+ pinaagi han kinabuhi* nga aada hito. 12  Ito an hinungdan nga nagsiring ako ha mga Israelita: “Waray ha iyo* makaon hin dugo, ngan waray dayo nga naukoy kaupod niyo+ an makaon hin dugo.”+ 13  “‘Kon an usa han mga Israelita o an iba nga dayo nga naukoy kaupod niyo manganop ngan makadakop hin ihalas nga hayop o hin tamsi nga mahimo kaunon, kinahanglan iya paturoon an dugo hito+ ngan tabonan ito hin tapotapo. 14  Kay an kinabuhi* han tagsa nga klase han buhi nga linarang amo an dugo hito, kay an kinabuhi* aada hito. Salit nagsiring ako ha mga Israelita: “Ayaw niyo pagkaona an dugo han bisan ano nga klase hin buhi nga linarang kay an kinabuhi* han tagsa nga klase hin buhi nga linarang amo an dugo hito. An bisan hin-o nga nakaon hito papatayon.”*+ 15  Kon an bisan hin-o,* Israelita man o dayo, kumaon hin hayop nga hin-agian nga patay o hayop nga ginkuniskunis hin ihalas nga hayop,+ kinahanglan labhan niya an iya mga bado ngan kumarigo ha tubig ngan magigin mahugaw hiya tubtob ha pagsirom;+ katapos magigin limpyo hiya. 16  Pero kon diri niya ito labhan ngan diri hiya kumarigo,* may baratunon hiya tungod han iya sayop.’”+

Mga footnote

Ha iba nga lugar, “magpatay.”
Lit., “utdon tikang ha iya katawohan.”
O “nakakarelaks.” Lit., “nakakapakalma.”
Lit., “ha mga kanding.”
Lit., “utdon tikang ha iya katawohan.”
O “kalag.”
Lit., “uutdon tikang ha iya katawohan.”
O “kalag.”
O “iyo kalag.”
O “kalag.”
O “Waray kalag dida ha iyo nga.”
O “kalag.”
O “kalag.”
O “kalag.”
Lit., “uutdon.”
O “bisan hin-o nga kalag.”
Lit., “diri niya karigoan an iya unod.”