Levitico 16:1-34

  • An Adlaw han Pagpara han Sala (1-34)

16  Hi Jehova nagyakan kan Moises katapos mamatay an duha nga anak nga lalaki ni Aaron tungod han pagdaop kan Jehova.+  Hi Jehova nagsiring kan Moises: “Sumati hi Aaron nga imo bugto nga diri hiya puydi kumadto ha bisan ano la nga oras ha baraan nga lugar+ ha sulod han kurtina,+ ha prente han taklob han Arka, basi diri hiya mamatay,+ kay magpapakita ako ha bawbaw han taklob+ ha usa nga dampog.+  “Ini an angay dad-on ni Aaron kon masulod hiya ha baraan nga lugar: usa nga turilyo nga baka para ha halad tungod han sala+ ngan usa nga karnero nga lalakí para ha halad nga sinunog.+  Sadang niya isul-ot an baraan ngan hilaba nga bado nga lino,+ ngan kinahanglan matahoban an iya lawas* han lino nga karsonsilyo,+ ngan kinahanglan mag-alikos hiya han lino nga paha+ ngan magbutang han lino nga putos ha ulo.+ Baraan ito nga mga isurul-ot.+ Makarigo hiya ha tubig+ ngan isusul-ot ito.  “Makuha hiya tikang ha komunidad han mga Israelita+ hin duha nga nati nga kanding nga lalakí para ha halad tungod han sala ngan hin usa nga karnero nga lalakí para ha halad nga sinunog.  “Katapos, kinahanglan ihalad ni Aaron an baka nga lalakí nga halad tungod han sala nga para ha iya kalugaringon, ngan hihimoon niya an pagpara han sala para ha iya kalugaringon+ ngan ha iya panimalay.  “Katapos, iya kukuhaon an duha nga kanding ngan patitindugon ha atubangan ni Jehova dida ha aragian tipasulod ha tolda nga katirokan.  Iriripa ni Aaron an duha nga kanding, an usa para kan Jehova ngan an usa pa para han Azazel.*  Ihahalad ni Aaron an kanding nga napili pinaagi han pagripa+ para kan Jehova ngan ihahalad ito sugad nga halad tungod han sala. 10  Pero an kanding nga napili pinaagi ha pagripa para han Azazel sadang dad-on nga buhi basi patindugon ha atubangan ni Jehova para himoon an pagpara han sala ha bawbaw hito, basi tugwayan ito para han Azazel ngadto ha kamingawan.+ 11  “Ihahalad ni Aaron an baka nga lalakí nga halad tungod han sala nga para ha iya kalugaringon, ngan hihimoon an pagpara han sala para ha iya kalugaringon ngan ha iya panimalay; katapos iya iihawon* an baka nga lalakí nga halad tungod han sala nga para ha iya kalugaringon.+ 12  “Katapos, iya kukuhaon an insensaryo+ nga puno hin naglalaga nga mga bága nga tikang ha halaran+ ha atubangan ni Jehova ngan makuha hiya hin duha ka harop han pino nga mahamot nga insenso,+ ngan iya ito dadad-on ha sulod han kurtina.+ 13  Iya liwat ibubutang an insenso dida ha kalayo ha atubangan ni Jehova,+ ngan an aso han insenso magtatabon han taklob+ nga aada ha bawbaw han Arka han Pagpamatuod,+ basi diri hiya mamatay. 14  “Makuha hiya han iba han dugo han baka nga lalakí+ ngan igwiwisik ito pinaagi han iya tudlo ha prente han taklob ha este nga ligid, ngan an iba han dugo iya igwiwisik hin pito ka beses pinaagi han iya tudlo ha atubangan han taklob.+ 15  “Katapos, iya iihawon an kanding nga halad tungod han sala nga para ha katawohan,+ ngan dadad-on an dugo hito ha sulod han kurtina+ ngan bubuhaton ha dugo hito+ an pariho han iya ginbuhat ha dugo han baka nga lalakí; iya ito igwiwisik ngada ha taklob ngan ha atubangan han taklob. 16  “Kinahanglan himoon niya an pagpara han sala para ha baraan nga lugar may kalabotan han maghugaw nga mga buhat han mga Israelita ngan may kalabotan han ira mga pagtalapas ngan han ira mga sala,+ ngan ito an sadang niya buhaton para ha tolda nga katirokan, nga aada ha butnga nira nga nagbubuhat hin maghugaw nga mga buhat. 17  “Kinahanglan waray iba nga tawo dida ha tolda nga katirokan tikang ha iya pagsulod basi himoon an pagpara han sala dida ha baraan nga lugar tubtob ha iya paggawas. Hihimoon niya an pagpara han sala para ha iya kalugaringon ngan para ha iya panimalay+ ngan para ha bug-os nga kongregasyon han Israel.+ 18  “Katapos, magawas hiya ngan makadto ha halaran,+ nga aada ha atubangan ni Jehova, ngan hihimoon an pagpara han sala para hito, ngan makuha hiya han iba han dugo han baka nga lalakí ngan han iba han dugo han kanding ngan ipapahid ito ha mga sungay nga aada ha mga eskina han halaran. 19  An iba han dugo iya liwat igwiwisik hin pito ka beses dida hito pinaagi han iya tudlo ngan lilimpyohan ito ngan babaraanon ito tikang ha maghugaw nga mga buhat han mga Israelita. 20  “Kon tapos na niya himoon an pagpara han sala+ para ha baraan nga lugar ngan ha tolda nga katirokan ngan ha halaran,+ ighahalad liwat niya an buhi nga kanding.+ 21  Itutungbaw ni Aaron an iya duha nga kamot ha ulo han buhi nga kanding ngan isusumat ha bawbaw hito an ngatanan nga sayop han mga Israelita ngan an ngatanan nira nga pagtalapas ngan an ngatanan nira nga sala, ngan iya ito ibubutang ha ulo han kanding+ ngan tutugwayan ito ngadto ha kamingawan han usa nga tawo nga gintokahan ha pagbuhat hini.* 22  Dadad-on han kanding an ngatanan nira nga sayop+ ngadto ha disyerto,+ ngan iya tutugwayan an kanding ngadto ha kamingawan.+ 23  “Katapos, masulod hi Aaron ha tolda nga katirokan ngan huhuboon an iya lino nga mga sul-ot nga iya iginsul-ot han sinulod hiya ha baraan nga lugar, ngan iya ito ibubutang didto. 24  Kinahanglan kumarigo hiya* ha tubig+ ha baraan nga lugar ngan isul-ot an iya mga bado;+ katapos, magawas hiya ngan maghahalad han iya halad nga sinunog+ ngan han halad nga sinunog han katawohan+ ngan hihimoon an pagpara han sala para ha iya kalugaringon ngan para ha katawohan.+ 25  Iya papaasuhon ha halaran an tambok han halad tungod han sala. 26  “An tawo nga nagtugway han kanding para han Azazel+ sadang maglaba han iya mga bado ngan makarigo hiya ha tubig, ngan katapos hito, mahimo na hiya sumulod ha kampo. 27  “Ngan an baka nga lalakí nga halad tungod han sala ngan an kanding nga halad tungod han sala, nga an mga dugo hito gindara ngadto ha baraan nga lugar basi himoon an pagpara han sala, dadad-on ha gawas han kampo, ngan an mga panit hito ngan an mga karne hito ngan an mga tai hito susunugon ha kalayo.+ 28  An tawo nga magsusunog hito sadang maglaba han iya mga bado ngan makarigo hiya ha tubig, ngan katapos hito, mahimo na hiya sumulod ha kampo. 29  “Ini an iyo magigin nagpapadayon nga surundon: Ha ikanapulo ka adlaw han ikapito ka bulan, sadang niyo paantuson an iyo kalugaringon,* ngan ayaw kamo pagtrabaho hin bisan ano,+ Israelita man o dayo nga naukoy kaupod niyo. 30  Hini nga adlaw hihimoon an pagpara han sala+ para ha iyo, basi ipahayag kamo nga limpyo. Magigin limpyo kamo tikang ha ngatanan niyo nga sala ha atubangan ni Jehova.+ 31  Usa ito nga sabbath han bug-os nga pagpahuway para ha iyo, ngan sadang niyo paantuson an iyo kalugaringon.*+ Usa ito nga nagpapadayon nga surundon. 32  “An saserdote nga gindihogan+ ngan iginbutang ha katungdanan* basi magin saserdote+ nga kasaliwan han iya tatay,+ maghihimo han pagpara han sala ngan magsusul-ot han lino nga mga isurul-ot,+ an baraan nga mga isurul-ot.+ 33  Hihimoon niya an pagpara han sala para ha baraan nga santuaryo,+ ha tolda nga katirokan,+ ngan ha halaran;+ ngan hihimoon niya an pagpara han sala para ha mga saserdote ngan para ha ngatanan nga katawohan han kongregasyon.+ 34  Ini an iyo magigin nagpapadayon nga surundon,+ ha paghimo han pagpara han sala para ha mga Israelita may kalabotan han ngatanan nira nga sala hin usa ka beses kada tuig.”+ Salit iya ginbuhat an iginsugo ni Jehova kan Moises.

Mga footnote

O “an iya nakikita nga unod.”
Posible nga nangangahulogan nga “Kanding nga Nawawara.”
Ha iba nga lugar, “papatayon.”
O “usa nga tawo nga nakaandam.”
Lit., “karigoan niya an iya unod.”
O “an iyo kalag.” An “pagpaantos ha kalugaringon” kasagaran nga ginsasabot sugad nga diri pagbuhat hin pipira nga butang, lakip na an diri pagkaon.
O “an iyo kalag.”
Lit., “an kamot pagpupun-on.”