Evanjelium Marka 13:1–37

 • ZÁVER TOHTO USPORIADANIA SVETA (1 – 37)

  • Vojny, zemetrasenia, hlad (8)

  • Zvestovanie dobrej správy (10)

  • Veľké súženie (19)

  • Príchod Syna človeka (26)

  • Poučenie z figovníka (28 – 31)

  • „Bdejte!“ (32 – 37)

13  Keď vychádzal z chrámu, jeden z učeníkov mu povedal: „Učiteľ, pozri, aké kamene a aké budovy!“+  Ale Ježiš mu povedal: „Áno, sú to veľké budovy, ale hovorím vám, že tu nezostane kameň na kameni. Všetko bude zbúrané.“+  Keď sedel na Olivovom vrchu oproti chrámu, Peter, Jakub, Ján a Andrej sa ho súkromne spýtali:  „Povedz nám: Kedy to bude a čo bude znamením, že to všetko speje ku koncu?“+  Vtedy im Ježiš začal hovoriť: „Dajte si pozor, aby vás nikto neoklamal.+  Mnohí prídu v mojom mene a povedia: ‚Ja som to,‘ a oklamú mnohých.  A keď budete počuť hluk boja a správy o vojnách, nezľaknite sa. To sa musí diať, ale ešte to nebude koniec.+  Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu.+ Budú zemetrasenia na jednom mieste za druhým a bude aj hlad.+ To bude začiatok veľmi ťažkých čias.*+  Vy sa však majte na pozore! Ľudia vás budú vydávať miestnym súdom,+ budete pre mňa bití v synagógach+ a budete stáť pred miestodržiteľmi a kráľmi, aby ste im vydali svedectvo.+ 10  A všetkým národom sa najprv musí zvestovať dobrá správa.+ 11  Keď vás postavia pred súd, nerobte si vopred starosti, čo budete hovoriť. Hovorte, čo vám bude v tej chvíli dané, lebo to nebudete hovoriť vy, ale svätý duch.+ 12  Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. A deti sa postavia proti rodičom a dajú ich usmrtiť.+ 13  Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno.+ Ale kto vytrvá až do konca,+ bude zachránený.+ 14  Keď však uvidíte ohavnosť, ktorá po sebe zanecháva spúšť,+ ako stojí, kde by nemala (nech čitateľ použije dobrý úsudok), potom tí, čo sú v Judei, nech utekajú do hôr.+ 15  Ten, kto bude na streche domu, nech nezostupuje do domu, aby si so sebou niečo vzal. 16  A kto bude na poli, nech sa nevracia po svoj vrchný odev. 17  Beda tehotným a tým, ktoré budú dojčiť v tých dňoch!+ 18  Modlite sa, aby sa to nestalo v zime, 19  lebo v tých dňoch bude také súženie,+ aké nebolo od začiatku, keď Boh stvoril svet, až doteraz a aké viac nebude.+ 20  Keby Jehova* neskrátil tie dni, nikto by sa nezachránil. Ale kvôli tým, ktorých si vyvolil, tie dni skráti.+ 21  A ak vám niekto povie: ‚Pozrite, tu je Kristus!‘ alebo ‚Tam je!‘, neverte tomu.+ 22  Lebo sa objavia falošní Kristovia a falošní proroci+ a budú robiť znamenia a zázraky, aby oklamali vyvolených, ak to bude možné. 23  Majte sa preto na pozore.+ Povedal som vám všetko vopred. 24  Ale v tých dňoch po tom súžení sa zatmie slnko, prestane svietiť mesiac,+ 25  z neba budú padať hviezdy a moci,* ktoré sú v nebesiach, budú otrasené. 26  A vtedy uvidia Syna človeka+ prichádzať v oblakoch s veľkou mocou a slávou.+ 27  Potom vyšle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch svetových strán,* od konca zeme až po koniec neba.+ 28  Zoberte si poučenie z figovníka: Keď zmäknú jeho vetvičky a vypučia na nich listy, viete, že je blízko leto.+ 29  Podobne keď uvidíte, že sa to deje, vedzte, že on* je blízko, pri dverách.+ 30  Uisťujem vás, že táto generácia nepominie, kým sa to všetko nestane.+ 31  Nebo a zem pominú,+ ale moje slová rozhodne nepominú.+ 32  Ten deň a hodinu nepozná nikto, ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec.+ 33  Dávajte pozor a bdejte,+ lebo neviete, kedy príde určený čas.+ 34  Je to tak, ako keď človek odcestuje do cudziny a svoj dom dá na starosť svojim otrokom.+ Každému určí prácu a vrátnikovi prikáže, aby bdel.+ 35  Preto bdejte, lebo neviete, kedy príde pán domu,+ či večer, alebo o polnoci, alebo pred svitaním,* alebo skoro ráno,+ 36  aby vás nenašiel spať, keď nečakane príde.+ 37  Čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!“+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „začiatok pôrodných bolestí“.
Al. „sily“.
Dosl. „od štyroch vetrov“.
Čiže Syn človeka.
Dosl. „keď zakikiríka kohút“.