Evanjelium Marka 4:1–41

4  Opäť začal vyučovať pri mori a zhromaždil sa k nemu veľmi veľký zástup. Preto nasadol do člna a trochu sa vzdialil od pobrežia, zatiaľ čo celý zástup zostal na brehu mora.+  Učil ich veľa vecí v podobenstvách+ a hovoril im:+  „Počúvajte: Rozsievač vyšiel siať.+  Ako rozsieval, niektoré semená padli na kraj cesty a prileteli vtáky a vyzobali ich.  Iné semená padli na skalnaté miesta, kde nebolo veľa pôdy. Ihneď vyklíčili, lebo pôda tam nebola hlboká.+  Ale keď vyšlo slnko, spálilo ich, a pretože nemali koreň, uschli.  Ďalšie semená padli medzi tŕnie. Tŕnie vyrástlo a udusilo ich, takže semená nepriniesli nijakú úrodu.+  Iné však padli na dobrú pôdu, vzišli, vyrástli a začali prinášať úrodu: jedny 30-násobnú, ďalšie 60-násobnú, iné 100-násobnú.“+  A dodal: „Kto je ochotný počúvať, nech počúva.“+ 10  Keď zástup odišiel, tí, čo boli okolo neho spolu s dvanástimi, sa ho pýtali, aký je význam tých podobenstiev.+ 11  Povedal im: „Vám je dané rozumieť svätému tajomstvu+ Božieho Kráľovstva, ale pre iných sú to naďalej všetko len podobenstvá,+ 12  aby nevideli, hoci sa pozerajú, a nerozumeli, hoci počujú. A tak sa nikdy neobrátia a nebude im odpustené.“+ 13  Potom im povedal: „Keď nechápete toto podobenstvo, ako porozumiete všetkým ostatným podobenstvám? 14  Rozsievač rozsieva slovo.*+ 15  Semená, ktoré padnú na kraj cesty, sú ľudia, do ktorých sa zaseje slovo, no len čo ho počujú, prichádza Satan+ a berie to, čo bolo do nich zasiate.+ 16  Podobne semená zasiate na skalnaté miesta sú tí, ktorí počujú slovo a hneď ho s radosťou prijímajú.+ 17  Hoci sa nezakorenia, nejaký čas pokračujú. Ale keď prídu ťažkosti alebo prenasledovanie pre slovo, strácajú vieru. 18  Ďalšie semená sú zasiate medzi tŕnie. Títo ľudia počujú slovo,+ 19  ale prílišné starosti+ spojené so životom v tomto svete,* podvodná moc bohatstva+ a rôzne iné žiadosti+ prenikajú do ich srdca, dusia slovo a ono neprináša žiadnu úrodu. 20  Nakoniec sú tu semená zasiate do dobrej pôdy. To sú tí, čo počujú slovo, ochotne ho prijímajú a prinášajú 30-násobnú, 60-násobnú a 100-násobnú úrodu.“+ 21  A ďalej im povedal: „Slúži azda lampa na to, aby ju položili pod kôš* alebo pod posteľ? Nedáva sa na stojan?+ 22  Nič nie je skryté, čo nebude odhalené. Nič nie je utajené, čo nevyjde najavo.+ 23  Kto je ochotný počúvať, nech počúva.“+ 24  Povedal im tiež: „Venujte pozornosť tomu, čo počujete.+ Akou mierou meriate, takou bude odmerané vám, a dokonca vám bude pridané. 25  Lebo tomu, kto má, bude dané viac,+ ale tomu, kto nemá, bude vzaté aj to, čo má.“+ 26  Potom pokračoval: „S Božím Kráľovstvom je to tak, ako keď človek zasieva semeno do zeme. 27  V noci spí, vo dne vstáva a semeno klíči a rastie a on ani nevie ako. 28  Zem sama od seba prináša plody – najprv steblo, potom klas a nakoniec zrelé zrno v klase. 29  No len čo obilie dozreje, človek vezme kosák, lebo nastal čas žatvy.“ 30  A ďalej povedal: „K čomu sa dá prirovnať Božie Kráľovstvo alebo akým podobenstvom sa dá znázorniť? 31  Je ako horčičné zrnko, ktoré v čase, keď je zasiate do pôdy, je najmenšie zo všetkých semien na zemi.+ 32  Ale keď je zasiate a vyrastie, stane sa väčším ako všetky ostatné byliny a vytvára veľké vetvy, takže v jeho tieni môžu hniezdiť vtáky.“ 33  Mnohými takými podobenstvami+ ich učil Božie slovo podľa toho, koľko boli schopní rozumieť. 34  Inak ako v podobenstvách im ani nehovoril, ale keď bol sám so svojimi učeníkmi, všetko im vysvetľoval.+ 35  V ten deň, keď sa zvečerilo, im povedal: „Preplavme sa na druhý breh.“+ 36  Učeníci teda poslali zástup preč a vzali Ježiša do člna. Išli s nimi aj ďalšie člny.+ 37  Strhla sa prudká víchrica a vlny narážali na čln, až sa takmer potápal.+ 38  Ale on spal v zadnej časti člna na vankúši. A tak ho zobudili a povedali mu: „Učiteľ, je ti jedno, že nám ide o život?“ 39  Nato vstal, pokarhal vietor a povedal moru: „Mlč! Buď ticho!“+ A vietor utíchol a nastal veľký pokoj. 40  Potom im povedal: „Prečo sa tak bojíte? Ešte stále nemáte vieru?“ 41  A zmocnil sa ich veľký strach a hovorili jeden druhému: „Kto je tento človek, že ho aj vietor a more poslúchajú?“+

Poznámky pod čiarou

Al. „správu“.
Al. „v tomto systéme vecí; v tomto veku“. Pozri Slovník pojmov.
Al. „odmerný kôš“.